a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00365

Datum:

03-11-2020

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

de verpakking van de producten ‘Pudding Dessert Paw Patrol’ en ‘Pudding Dessert Peppa Pig’ van Dairy4Fun. Op de verpakking zijn respectievelijk figuurtjes uit de tekenfilmserie Paw Patrol en de animatieserie Peppa Pig afgebeeld.
het aanbieden van genoemde producten in de hiervoor beschreven verpakkingen door Albert Heijn.

 

De klacht

Foodwatch voert aan, kort samengevat, dat de verpakking van de pudding desserts van Dairy4Fun in strijd is met artikel 8 lid 2 sub a van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV). Dit artikel verbiedt reclames, verpakkingen en point-of-sale materiaal met daarop kinderidolen (in het bijzonder ‘licensed media characters’) die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar. In de gewijzigde RVV, die sinds 1 februari 2019 van kracht is, is voor dit verbod een overgangstermijn opgenomen van 17 maanden. Deze termijn is dus afgelopen op 1 juli 2020. Niettemin heeft Foodwatch na deze datum de pudding desserts aangetroffen met op de verpakking kinderidolen, te weten Paw Patrol en Peppa Pig. Paw Patrol is een onder jonge kinderen populaire tekenfilm-serie, die volgens de website Ouders Online vooral geschikt is voor 2-5-jarigen en die Kijkwijzer.nl geschikt acht voor Alle Leeftijden. Peppa Pig is een animatieserie die populair is onder zeer jonge kinderen. De website Media Smarties adviseert Peppa Pig voor kinderen vanaf 2 jaar.

Het aanprijzen van de betreffende producten met de kinderidolen Paw Patrol en Peppa Pig is in strijd met artikel 8.2 sub a RVV, aldus Foodwatch.

 

Het verweer van Dairy4Fun

Dairy4Fun voert aan dat zij niet op de hoogte was van de RVV 2019 en niet bewust de Nederlandse Reclame Code heeft willen overtreden. Dairy4Fun heeft onmiddellijk de betreffende verpakkingen met kinderidolen vernietigd en vervangen door de universele Kidsworld verpakkingen.

 

Het verweer van Albert Heijn

Voor een inhoudelijke reactie op de klacht verwijst Albert Heijn naar het verweer van haar leverancier Dairy4Fun. Albert Heijn zal zich conformeren aan het besluit van de Commissie. Dairy4Fun is reeds gestopt met het leveren van de producten met daarop de afbeelding van de kinderidolen. Deze producten zijn bij Albert Heijn vervangen door producten met een andere (Kidsworld) afbeelding, waarvan een voorbeeld wordt overgelegd.

 

De mondelinge behandeling

Foodwatch handhaaft haar klacht, maar spreekt tegelijkertijd haar waardering uit voor de snelle vernietiging van de bestreden verpakkingen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Beoordeeld moet worden of de verpakking van de producten ‘Pudding Dessert Paw Patrol’ en ‘Pudding Dessert Peppa Pig’ in strijd is met artikel 8 lid 2 sub a van de met ingang van 1 februari 2019 gewijzigde Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Dit artikel luidt: “Kinderidolen die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar mogen niet worden gebruikt in reclame. Dit verbod geldt ook voor verpakkingen en point-of-sale materiaal.” In de code is voor dit artikel de volgende overgangstermijn bepaald: “Ten aanzien van lopende reclame-uitingen met betrekking tot artikel 8 zal een overgangstermijn gelden van maximaal 17 maanden en/of totdat bestaande mediajaarcontracten zijn verlopen.”

2.

Op de bestreden verpakkingen zijn ‘licensed media characters’ uit de tekenfilmserie Paw Patrol of de animatieserie Peppa Pig afgebeeld. Niet is weersproken dat deze figuurtjes kunnen worden beschouwd als kinderidolen die zijn gericht op kinderen tot en met 6 jaar. Krachtens artikel 8 lid 2 sub a RVV is het gebruik van deze kinderidolen op de verpakking van de pudding desserts niet meer toegestaan, nu de overgangsperiode van 17 maanden op 1 juli 2020 is verstreken en Dairy4Fun geen beroep heeft gedaan op een nog niet verlopen bestaand mediacontract.

3.

Op grond van het voorgaande is de klacht gegrond. Gelet op het feit dat Dairy4Fun de bestreden verpakkingen reeds heeft vernietigd en Albert Heijn de producten in de bestreden verpakkingen niet meer aanbiedt, ziet de Commissie aanleiding om een aanbeveling aan zowel Dairy4Fun als Albert Heijn achterwege te laten. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 8 lid 2 sub a RVV.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken