a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2020/00388

Datum:

07-10-2020

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial van De Vegetarische Slager waarin wordt gezegd: “Vanavond kan de fik weer in de BBQ, en jij gaat ervoor! Want je maakt de Louisiana Bofkipburger van BBQ koning Jord Althuizen. Met als meesterwerk in het midden: een malse burger van dezelfde slager waar óók Jord zijn Bofkipburgers haalt. De Vegetarische Slager. Goed BBQ vlees haal je bij de slager. De Vegetarische Slager.”

 

Samenvatting van de klacht

In de commercial van De Vegetarische Slager wordt gesuggereerd dat deze ‘vlees’ verkoopt. Er wordt zelfs een naam als hamburger gebruikt. Dit duidt op een product of materiaal dat van dierlijke afkomst is, al dan niet bewerkt. De Vegetarische Slager gebruikt deze namen niet terecht omdat ze hiermee haar van plantaardige bron afkomstige producten wil promoten. Dit zaait verwarring bij de consument en doet onrecht aan ‘echte’ slagers. Klager wenst dat in commercials voor een vegetarisch product geen namen van echte slagersproducten worden genoemd. Klager trekt een parallel met een fietsenfabrikant die zijn fietsen ineens Ferrari noemt.

 

Samenvatting van het verweer

In alle uitingen van De Vegetarische Slager wordt expliciet duidelijk gemaakt dat het om vegetarische en/of vegan varianten van vleesproducten gaat. In de radiocommercial wordt twee keer de bekende merknaam ‘De Vegetarische Slager’ genoemd. Het recept waarnaar wordt verwezen, de “Louisiana Bofkipburger” van Jord Althuizen, staat op de website van De Vegetarische Slager. De Vegetarische Slager stelt dat er op geen enkele wijze sprake kan zijn van misleiding die de gemiddelde consument tot een besluit kan brengen dat hij anders niet zou hebben genomen. Klager lijkt bovendien te veronderstellen dat het überhaupt niet is toegestaan om vleesbenamingen voor vegetarische varianten te gebruiken. Dit is niet juist, zoals ook blijkt uit het Actieplan Etikettering van Levensmiddelen 2020, waar onder meer het volgende is te lezen: “Uit een juridische analyse is gebleken dat er ruimte is voor het gebruiken van namen van vleesproducten, mits uit de benaming duidelijk is dat het om een vegetarische variant gaat. Voor consumenten is, mede door consequent gebruik van de term “vegan” of “vegetarische” in combinatie met de productnaam, duidelijk dat het hier vegetarische producten betreft”.

 

Het oordeel van de voorzitter

Bij de vraag of sprake is van misleidende voedselinformatie dient van de totale uiting te worden uitgegaan en de context waarin de mededelingen worden gedaan. Uitgaande hiervan moet het voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk worden geacht dat de in de uiting bedoelde ‘Bofkipburger’ niet van vlees is gemaakt maar van een plantaardig alternatief, evenals dat de genoemde ‘slager’ geen vlees verkoopt maar uitsluitend vegetarische producten. Er wordt immers tot twee keer toe gesproken over ‘De Vegetarische Slager’. Daarmee wordt tevens duidelijk gemaakt dat de benaming ‘bofkipburger’ in feite is bedoeld als humoristische beschrijving van een vegetarisch alternatief voor een burger gemaakt van kippenvlees. De gemiddelde consument is inmiddels bekend met het aanbieden van vegetarische producten onder vermelding van de soort vlees waarvoor het in de ogen van de fabrikant een alternatief biedt, en dit is wettelijk ook toegestaan. Nu niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument in verwarring zal raken omtrent het feit dat in de radiocommercial geen vleesproduct wordt aangeprezen maar een plantaardig alternatief, beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken