a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2020/00470

Datum:

21-10-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de webshop van basboernoten.nl voor zover daarin het product “Vijgen zadenmix” kan worden besteld. Hierbij staat een foto van het aangeboden product en als omschrijving:
“Vijgen zadenmix
Heerlijke gezonde zaden, pitten en stukjes vijgen (…)
Ingrediënten:
Pompoenpitten, zonnebloempitten, pijnboompitten, amandelstukjes, walnoten stukjes, vijgenstukjes.”

 

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat de foto bij het product misleidend is, omdat hierop veel vijgen zijn te zien. In wer-kelijkheid moest klager, die drie kilo van het product had besteld, goed zoeken naar stukjes vijg.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder produceert mixen met vaste hoeveelheden. Bij de vijgen en zadenmix is de verhouding van elk product 1:1. De ingrediënten worden gemengd en daarna in een automatische inpakmachine met weger verpakt. De reden dat adverteerder geen percentages vermeldt bij de mix is dat de weger niet kan screenen per zaadje/pitje om evenveel van alles in een zakje te doen. Hierdoor kan het zijn dat in de verpakking een paar gram meer pompoenpitten dan vijgen zitten. Adverteerder heeft hierop geen invloed en werkt al 5 jaar op deze wijze zonder daar klachten over te ontvangen. Klager wil met de klacht een bepaalde korting afdwingen en zal op zijn eigen manier zeer nauwkeurig controleren of adverteerder het goed doet. Adverteerder heeft op de website nieuwe foto’s bij het product geplaatst en de ingrediënten staan en stonden er al duidelijk bij.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager stelt dat de foto die in de webshop van adverteerder bij het product “Vijgen zadenmix” is geplaatst het product onjuist weergeeft, nu veel vijgen zijn te zien, terwijl hij na een bestelling heeft geconstateerd dat het aandeel vijg op het totale product veel lager is dan de foto suggereert. De klacht ziet derhalve op informatie over de samenstelling van het product.

2)  De informatie over de samenstelling van een levensmiddel dient aan wettelijke eisen te voldoen en mag niet misleidend zijn over (onder meer) de samenstelling van het product. De voorzitter constateert dat een deel van de wettelijk verplichte voedselinformatie over de samenstelling ontbreekt, te weten de hoeveelheid van bepaalde ingrediënten. De voorzitter verwijst naar de volgende artikelen waarin deze verplichting is vastgelegd:

  • artikel 9 lid 1 aanhef en onder d van Verordening (EU) Nr. 1169/2011: “Overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 35 en behoudens de in dit hoofdstuk vervatte uitzonderingen zijn de volgende vermeldingen verplicht:
  • artikel 22 lid 1 aanhef sub a tot met c van Verordening (EU) Nr. 1169/2011: “De vermelding van de hoeveelheid van een bij de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel gebruikt ingrediënt of gebruikte categorie ingrediënten is vereist wanneer het desbetreffende ingrediënt of de desbetreffende categorie ingrediënten:
    a) voorkomt in de benaming van het levensmiddel of door de consument gewoonlijk met die benaming wordt geassocieerd;
    b) opvallend in woord (…) op de etikettering is aangegeven, of
    c) van wezenlijk belang is om een levensmiddel te karakteriseren (…)”

Kort samengevat is adverteerder op grond van deze regelingen verplicht het aandeel vijg in het product te specificeren. Het product heet immers “Vijgen zadenmix”, zodat het bestanddeel ‘vijg’ in de benaming voorkomt, alsmede opvallend in woord wordt vermeld en van wezenlijk belang is om het product te karakteriseren. Dat, zoals adverteerder stelt, de inhoud van de verpakking niet altijd gelijk is, kan niet afdoen aan de wettelijke verplichting het aandeel vijg zo nauwkeurig mogelijk te specificeren. De consument dient deze informatie te zien voordat hij tot bestelling via de website overgaat. Zonder deze informatie is de consument wettelijk onvoldoende geïnformeerd over de samenstelling van het product. Een enkele foto volstaat dus niet. Adverteerder heeft ook onvoldoende onderbouwd dat deze foto het product juist karakteriseert waardoor tevens sprake is van misleidende voedselinformatie in de zin van artikel 7 lid 1 van Verordening (EU) Nr. 1169/2011.

3)  Adverteerder handelt door het voorgaande in strijd met de artikelen 7 lid 1 en 9 lid 1 in verbinding met artikel 22 lid 1 van Verordening (EU) Nr. 1169/2011. Handelen in strijd met deze artikelen is op grond van artikel 2 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen verboden. Het voorgaande impliceert dat de voedselinformatie niet in overeenstemming is met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), zodat de voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken