a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00053/I

Datum:

03-08-2021

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een digitale nieuwsbrief van Social Deal voor zover daarin een aanbieding staat voor een “Indonesische rijsttafel bij Deli”. De uiting wordt hieronder nader omschreven.

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

In de aanbieding wordt een voucher voor een diner aangeboden voor € 16,50. Na de aankoop van de voucher en bij het bestellen van het diner blijkt dat men met twee vouchers moet betalen. Bij de aanbieding stond een foto van twee dinerende personen. Ook gezien de prijs leek het klager aannemelijk dat hij de voucher van € 16,50 voor een Indonesische rijsttafel kon inwisselen. Alleen uit de kleine letters op de website blijkt dat men twee vouchers moet kopen. Bij een andere aanbieding op dezelfde pagina blijkt het wel mogelijk voor het genoemde bedrag door middel van één voucher een maaltijd te bestellen. Het “kritiekpunt” van klager is dat “op de openingspagina van de Nieuwsbrief” de Indonesische maaltijd wordt genoemd met tekst, plaatje en prijs, en dat pas “op pagina 2” staat dat de aanbieding voor twee personen geldt en dat daar twee vouchers voor nodig zijn, waardoor de maaltijd € 33,- kost in plaats van € 16,50. Klager verwachtte door de aanbieding in de nieuwsbrief niet dat hij ook nog de kleine letters moest doornemen.

 

Samenvatting van het verweer van Social Deal (inclusief de dupliek)

Social Deal is een platform dat beoogt consumenten gunstige deals aan te bieden. Klager meende dat hij aan één voucher genoeg zou hebben om een Indonesische rijsttafel te bestellen. Social Deal is echter heel duidelijk in hetgeen zij aanbiedt, namelijk vouchers waarmee consumenten een Indonesische rijsttafel kunnen bestellen bij Restaurant Deli. In de “grote kleine letters” die prominent aanwezig zijn bij de informatie over de deal, staat dat ten minste met 2 vouchers moet worden gereserveerd/besteld. Verder staat duidelijk weergeven dat 1 voucher geldig is voor 1 persoon. Alle voorwaarden van de deal staan dus duidelijk op de pagina waar de consument de deal kan aankopen. In één oogopslag ziet de consument waar hij aan toe is. Voor de gemiddelde consument is duidelijk dat er minimaal 2 vouchers nodig zijn, waarbij iedere voucher geldig is voor 1 persoon. Van verwarrende, misleidende of onduidelijke reclame kan dan ook geen sprake zijn, aldus Social Deal.

 

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht toegewezen op grond van de overweging dat -kort gezegd- de informatie dat men voor bedoelde maaltijd minimaal twee vouchers moet kopen en inwisselen, in de nieuwsbrief had moeten staan om onjuiste verwachtingen bij de consument te voorkomen. Dit betreft essentiële informatie. Dat men na het doorklikken op de aanbieding in de nieuwsbrief een pagina ziet waaruit wel blijkt dat men voor de maaltijd minimaal twee vouchers moet inleveren, neemt de misleiding niet weg. Nu bedoelde essentiële informatie desondanks in de nieuwsbrief ontbreekt, en de voorzitter het zeer wel mogelijk acht deze informatie al in de nieuwsbrief zelf te verwerken, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c. van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en is de uiting in de nieuwsbrief misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Allereerst stelt adverteerder vast dat -volgens klager- de advertentie op de website zelf niet verwarrend is, maar enkel de aanbieding in de nieuwsbrief. Verder merkt adverteerder op dat dit de eerste keer is dat een consument bezwaar maakt tegen deze uiting. Hieruit volgt dat voor de gemiddelde consument c.q. Social Deal klant, de informatie niet verwarrend is, de consument de advertentie blijkbaar wel goed leest en snapt dat – als feit van algemene bekendheid – een Chinese rijsttafel niet voor slechts één persoon wordt gemaakt. Dit gegeven is volgens adverteerder voldoende om op grond daarvan reeds te besluiten dat de beslissing van de voorzitter geen stand kan houden, nu de overweging van de voorzitter primair gestoeld is op de gemiddelde consument.

Daarbij komt volgens adverteerder dat het ook een feit van algemene bekendheid is dat een Chinese rijsttafel per definitie een sociaal gerecht is dat je deelt met meerdere personen. De reden dat in de uiting één bedrag wordt genoemd, maar wel helder wordt uitgelegd dat twee vouchers gekocht moeten worden, is er mede in gelegen dat mensen die samen de rijsttafel willen eten, zelf willen betalen of gebruik wensen te maken van de deal, om achteraf geen discussie te krijgen over het betalen van de gehele deal of het voorschieten van het gehele gerecht.

Het is volgens adverteerder te ver gezocht dat van een consument niet meer verwacht mag worden dat hij/zij een advertentie leest, maar zijn/haar informatie enkel zou mogen afleiden uit een nieuwsbrief. Bovendien geeft een nieuwsbrief per definitie beperkte informatie. De advertentie zelf geeft alle noodzakelijke informatie waarvan volgens adverteerder al vaststaat dat deze niet misleidend was. Van een consument mag men verwachten dat de advertentie zelf gelezen wordt en dat men niet enkel aannames doet op basis van een nieuwsbrief. Adverteerder is aldus van mening dat van misleiding van een gemiddelde consument geen sprake is.

 

De reactie van klager op het bezwaar

Klager bevestigt dat de klacht ziet op de advertentie in de nieuwsbrief/e-mail. Klager vraagt zich op basis van zijn persoonlijke ervaring af of adverteerder klachten registreert en voor klachten open staat. Ook merkt klager onder verwijzing naar zoekresultaten via Google op dat er veel Chinese restaurants in Nederland zijn waar je één Chinese rijsttafel voor één persoon kunt bestellen. Het restaurant waar het aanbod op ziet betreft overigens een Indonesisch restaurant. Klager vraagt zich af waarom hij wel met twee vouchers één vegetarische rijsttafel en één rijsttafel met vlees kan bestellen, maar niet één maaltijd kan bestellen. Klager heeft hierover ook contact gezocht met het restaurant.

Klager betwist dat voor de aanschaf van een voucher nader onderzoek vereist is (zoals je dit wel doet bij een auto, badkamer of bijvoorbeeld een buitenlandse reis). Als consument verwacht je te krijgen wat je ziet. Totdat klager bij het kiezen van de datum en het tijdstip werd geconfronteerd met de verplichting om een tweede voucher te moeten kopen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.    De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de uiting in de nieuwsbrief van Social Deal misleidend vindt, nu daarin een Indonesische rijsttafel wordt aangeboden voor een bedrag van €16,50 terwijl is gebleken dat men voor de bedoelde maaltijd minimaal twee vouchers (ter waarde van in totaal €33,00) moet kopen en inwisselen. De Commissie stelt vast dat de klacht is gericht tegen de uiting in de nieuwsbrief van Social Deal, zoals omschreven onder ‘de bestreden reclame-uiting’, en oordeelt hierover als volgt.

2.    De bestreden uiting, te weten de nieuwsbrief waarin met afbeeldingen en tekst een Indonesische rijsttafel wordt aangeboden met daarbij een aanbiedingsprijs van €16,50, wekt naar het oordeel van de Commissie onmiskenbaar de indruk dat de consument voor het genoemde bedrag een Indonesische rijsttafel kan laten thuisbezorgen of afhalen. Dit blijkt echter niet het geval. Het argument van adverteerder dat het een feit van algemene bekendheid is dat een Chinese rijsttafel een sociaal gerecht is dat je deelt met meerdere personen, treft geen doel. In het aanbod wordt immers een specifiek aanbod gedaan van een Indonesische rijsttafel voor een (totaal)prijs van €16,50. Hierdoor is de Commissie van oordeel dat het feit dat twee vouchers vereist zijn om van het aanbod gebruik te kunnen maken essentiële informatie betreft, die reeds in de nieuwsbrief zelf had moeten staan om onjuiste verwachtingen bij de consument te voorkomen. In tegenstelling tot hetgeen adverteerder aanvoert dient een nieuwsbrief zelfstandig aan de Nederlandse Reclame Code te voldoen, los van de gehele advertentie op de website waarnaar deze verwijst. Reeds op basis van de nieuwsbrief kan de consument immers besluiten van het daarin vermelde aanbod gebruik te maken.

3.    Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat sprake is van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Aangezien de gemiddelde consument hierdoor er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.    De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter dat de bestreden uiting in strijd is met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 


[Hieronder volgt de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt]

Beslissing van de voorzitter van de Reclame Code Commissie [14 april 2021]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een digitale nieuwsbrief van Social Deal voor zover daarin een aanbieding stond voor een “Indonesische rijsttafel bij Deli”. De uiting wordt hieronder nader omschreven.

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

In de aanbieding wordt een voucher voor een diner aangeboden voor € 16,50. Na de aankoop van de voucher en bij het bestellen van het diner blijkt dat men met twee vouchers moet betalen. Bij de aanbieding stond een foto van twee dinerende personen. Ook gezien de prijs leek het klager aannemelijk dat hij de voucher van € 16,50 voor een Indonesische rijsttafel kon inwisselen. Alleen uit de kleine letters op de website blijkt dat men twee vouchers moet kopen. Bij een andere aanbieding op dezelfde pagina blijkt het wel mogelijk voor het genoemde bedrag door middel van één voucher een maaltijd te bestellen.  Het “kritiekpunt” van klager is dat “op de openingspagina van de Nieuwsbrief” de Indonesische maaltijd wordt genoemd met tekst, plaatje en prijs, en dat pas “op pagina 2” staat dat de aanbieding voor twee personen geldt en dat daar twee vouchers voor nodig zijn, waardoor de maaltijd € 33,- kost in plaats van € 16,50. Klager verwachtte door de aanbieding in de nieuwsbrief niet dat hij ook nog de kleine letters moest doornemen. Het gaat om een maaltijd en niet om de aankoop van een huis of een huurcontract. Social Deal gaat in het verweer uitsluitend in op de website en niet op de aankondiging in de nieuwsbrief.

 

Samenvatting van het verweer van Social Deal (inclusief de dupliek)

Social Deal is een platform dat beoogt consumenten gunstige deals aan te bieden. Klager meende dat hij aan één voucher genoeg zou hebben om een Indonesische rijsttafel te bestellen. Social Deal is echter heel duidelijk in hetgeen zij aanbiedt, namelijk vouchers waarmee consumenten een Indonesische rijsttafel kunnen bestellen bij Restaurant Deli. In de “grote kleine letters” die prominent aanwezig zijn bij de informatie over de deal, staat dat ten minste met 2 vouchers moet worden gereserveerd/besteld. Voorts staat duidelijk weergeven dat 1 voucher geldig is voor 1 persoon. Alle voorwaarden van de deal staan dus duidelijk op de pagina waar de consument de deal kan aankopen. In één oogopslag ziet de consument waaraan hij toe is. Voor de gemiddelde consument is duidelijk dat er minimaal 2 vouchers nodig zijn, waarbij iedere voucher geldig is voor 1 persoon. Van verwarrende, misleidende of onduidelijke reclame kan dan ook geen sprake zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter begrijpt dat de klacht uitsluitend is gericht tegen de per e-mail aan klager verzonden nieuwsbrief van Social Deal waarin een aanbieding stond voor een “Indonesische rijsttafel” bij Restaurant Deli met een doorgestreepte prijs van € 21,50 en de aanbiedingsprijs van € 16,50. De gemiddelde consument die deze aanbieding in de nieuwsbrief ziet, zal menen dat het bedrag van € 16,50 correspondeert met de prijs van één maaltijd, en wel in deze zin dat men de voucher die men voor dit bedrag koopt, kan inwisselen voor één Indonesische maaltijd zoals die in de ‘deal’ wordt genoemd. De aanbieding kan immers niet anders worden begrepen dan dat men in feite voor genoemd bedrag een Indonesische rijsttafel kan laten thuisbezorgen of afhalen. In werkelijkheid is het niet mogelijk voor € 16,50 de maaltijd te kopen. Men is altijd minimaal het dubbele bedrag verschuldigd, omdat meer dan één voucher nodig is om van de aanbieding gebruik te maken.

2)  De informatie dat men voor bedoelde maaltijd minimaal twee vouchers moet kopen en inwisselen, had in de nieuwsbrief moeten staan om onjuiste verwachtingen bij de consument te voorkomen. Het betreft essentiële informatie. Dat men na het doorklikken op de aanbieding in de nieuwsbrief een pagina ziet waaruit wel blijkt dat men voor de maaltijd minimaal twee vouchers moet inleveren, neemt de misleiding niet weg. De nieuwsbrief is een zelfstandige reclame-uiting die niet misleidend mag zijn. Nu bedoelde essentiële informatie desondanks in de nieuwsbrief ontbreekt, en de voorzitter het zeer wel mogelijk acht deze informatie al in de nieuwsbrief zelf te verwerken, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting in de nieuwsbrief misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande, is de aanbieding voor een “Indonesische rijsttafel bij Deli” in de nieuwsbrief in strijd met artikel 7 NRC.

De voorzitter beveelt Social Deal aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken