a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00144

Datum:

26-04-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft afbeeldingen op een auto van een slagerij van De Groene Weg in Rotterdam.

Op de auto is het logo van adverteerder afgebeeld met daarin de tekst: “De Groene Weg, Biologische Slagerij, voor ’t goede leven”. Op één zijkant van de auto is een afbeelding aangebracht van kippen die in gras lopen, met daarbij een (kleinere) afbeelding van bereid kippenvlees. De andere zijkant van de auto bevat een afbeelding van een varken in een wei en een vrouw die op handen en knieën bij het varken zit. Hiernaast is een (kleinere) afbeelding aangebracht van een stuk bereid varkensvlees.

 

Samenvatting van de klacht

De afbeeldingen suggereren dat het vlees bij De Groene Weg afkomstig is van blije varkens en kippen, die buiten leven, in het gras, met de liefde van een vrouw. Dat beeld is onjuist, aldus klager. In werkelijkheid komen de kippen en varkens waarschijnlijk niet buiten. Bovendien staan de dieren doodsangsten uit onderweg naar en in de slachthuizen. De Groene Weg is namelijk onderdeel van vleesverwerker Vion, welk bedrijf blijkens een reportage van het televisie-programma ‘Zondag met Lubach’ dieren op een vreselijke manier aan hun einde laat komen. Klager acht het misleidend dat De Groene Weg rooskleurige en onjuiste afbeeldingen gebruikt om het vlees van mishandelde en met geweld gedode dieren te verkopen. Vlees vertegenwoordigt pijn, angst en dood. Ook de slogan “voor ’t goede leven” is volgens klager misleidend, nu de dieren ‘allemaal hartstikke doodgemaakt’ zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder betwist dat sprake is van misleiding. De Groene Weg gaat als specialist op het gebied van biologische vleesproductie voor de meest diervriendelijke manier van veehouderij. Het vlees voldoet aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van biologische vleesproductie en aan de criteria van het drie sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dat het vlees drie sterren heeft, maakt onder meer duidelijk dat er veel aandacht is voor dierenwelzijn, dat de dieren naar buiten kunnen en de stallen zeer ruim zijn ingericht. De Groene Weg werkt ook intensief samen met iedere schakel in de keten om ervoor te zorgen dat de dieren een goed leven leiden. De boeren van De Groene Weg zetten zich volledig in voor het welzijn van de dieren en worden onder meer gestimuleerd om de dieren zowel binnen als buiten veel ruimte te bieden. De klacht dat de varkens en kippen waarschijnlijk niet buiten komen, bevreemdt adverteerder, nu het inherent aan de biologische wijze van veeteelt is dat de dieren naar buiten kunnen wanneer zij willen. De afbeeldingen van het varken en de rondscharrelende kippen geven een waarheidsgetrouw beeld. De bij het varken afgebeelde vrouw is een biologische boerin die nauw samenwerkt met De Groene Weg en er alles aan doet om haar dieren een goed leven te bieden. Zo heeft zij in 2014 de ‘Mooiste Modderpoel’-verkiezing van Wakker Dier gewonnen. Overigens waren in 2020 alle genomineerden voor deze verkiezing boeren van De Groene Weg. Dat de dieren van De Groene Weg uiteindelijk worden geslacht, is inherent aan de veeteelt en doet niet af aan het goede leven dat zij voor hun dood hebben gehad. Zij worden in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving geslacht en zijn niet onderworpen aan mishandeling of geweld.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. De klacht luidt dat de afbeeldingen en de tekst “voor ’t goede leven” op een bedrijfsauto van slagerij De Groene Weg een te rooskleurig beeld geven van de wijze waarop de dieren in werkelijkheid leven, en om die reden misleidend zijn.

2. De voorzitter acht voldoende aannemelijk geworden dat het vlees van De Groene Weg voldoet aan de Europese normen die gelden voor biologisch vlees en aan het drie sterren Beter Leven keurmerk. Dit houdt onder meer in dat er veel aandacht is voor het welzijn van de dieren waarvan het vlees afkomstig is. Zo kunnen de dieren naar buiten en hebben zij zowel binnen als buiten veel ruimte. Gelet hierop treft klagers – overigens ongemotiveerde – bezwaar dat de varkens en de kippen van De Groene Weg waarschijnlijk niet buiten komen geen doel.

3. Het enkele feit dat de dieren van De Groene Weg uiteindelijk worden geslacht, leidt evenmin tot het oordeel dat de uitingen over het ‘goede leven’ van de dieren misleidend zijn. Dit gegeven betekent immers niet dat de leefsituatie van de dieren voorafgaand aan de slacht, zoals afgebeeld op de auto, niet overeenkomt met de werkelijkheid van buiten lopende varkens en rondscharrelen-de kippen.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken