a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00200

Datum:

16-06-2021

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Katja, waarin een jonge vrouw met een hondje te zien is. De vrouw en het hondje (waarvan later blijkt dat het drie poten heeft) spelen en lopen over straat. De vrouw pakt een snoepje en eet dit op. Ondertussen zegt de vrouw het volgende:

“Ieder leven is waardevol. Daarom snoep ik ook Veggie, dat is lekker en makkelijk met Katja, die zijn allemaal zonder dierlijke gelatine. Let er maar eens op. Katja, ja alles Veggie”

Aan het einde van de commercial zijn drie ijsbekers van Katja in beeld, met daarbij de tekst: “Nieuw”, terwijl de voice-over zegt: “Probeer nu ook: Katja ijs, met de smaak van onze snoepjes”.

 

De klacht

Klaagster vindt de commercial misleidend omdat hierin wordt gezegd dat ieder leven waardevol is, terwijl het assortiment van Katja producten bevat die dierenleed veroorzaken. Klaagster verwijst naar de yoghurt gums op basis van magere yoghurtpoeder en het ijs dat is gemaakt met melk. Melk wordt geproduceerd door koeien veelvuldig zwanger te maken, waarna de stiertjes die in de melkindustrie nauwelijks waarde hebben worden vetgemest en gedood. Het is misleidend om consumenten (in dit geval kinderen) te informeren dat ieder leven telt, terwijl de producten (zoals de yoghurt gums en het ijs) actief bijdragen aan dierenleed, aldus klaagster.

 

Het verweer

Allereerst merkt adverteerder op dat zij zich richt op vrouwen van 18-40 jaar. De slogan “Ieder leven is waardevol” verwijst naar het veggie snoepassortiment en in de bestreden commercial ook naar het hondje met de drie poten. De term ‘veggie’ staat voor vegetarisch en dat houdt in dat het gehele snoepassortiment vrij is van dierlijke gelatine (een ingrediënt dat gewonnen wordt uit varkens- of runderbotten- en/of huiden). Het ingrediënt melk zit slechts in één van de 20 snoepproducten. Melk is bovendien een zogenaamd bijproduct van dieren, dat geoorloofd is in een vegetarische leefstijl. Adverteerder is op dit punt gekeurd door de vegetariërsbond en zij mag op haar producten het “v-label” dragen.

Het roomijs van Katja is ook ‘veggie’ en hiervoor geldt hetzelfde uitgangspunt. Het betreft ijs zonder dierlijke gelatine of andere ingrediënten die rechtstreeks van het dier zelf komen.

Alle ingrediënten, ook de melkproducten, worden uitvoerig gecontroleerd op herkomst en kwaliteit, conform de Nederlandse regelgeving omtrent productie. Bovendien staan Nederlandse voedselproducenten onder streng toezicht van de NVWA.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder heeft haar standpunt nader toegelicht en vragen van de Commissie beantwoord. De commercial is niet gericht op kinderen. De commercial is gemaakt om aan te geven dat de producten vrij zijn van dierlijke gelatine. Ook het (nieuwe) ijs van Katja is gelatinevrij. Hierbij merkt adverteerder nog op dat de videocommercial alleen ziet op de snoepjes. Het nieuwe ijsproduct wordt enkel in de tag-on genoemd.

 

Het oordeel van de Commissie

1.    De Commissie begrijpt de klacht zo, dat klaagster bezwaar maakt tegen de bestreden commercial, nu adverteerder in de commercial stelt dat ieder leven waardevol is, terwijl bepaalde producten, zoals de yoghurt gums en het (nieuwe) ijsproduct, volgens klaagster actief bijdragen aan dierenleed omdat deze producten het ingrediënt melk bevatten. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.    Allereerst merkt de Commissie op dat door klaagster onvoldoende is onderbouwd dat de bestreden commercial specifiek gericht is op kinderen. Adverteerder heeft aangevoerd dat zij zich richt op vrouwen van 18-40 jaar en de inhoud en het taalgebruik van de commercial geven evenmin aanleiding om te oordelen dat de bestreden commercial geheel of gedeeltelijk, is gericht op kinderen.

3.    In de commercial zegt de vrouw dat ieder leven waardevol is en dat zij daarom ‘veggie’ snoept. Naar het oordeel van de Commissie is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de term ‘veggie’ verwijst naar een vegetarische levensstijl (waarbij een vegetariër geen producten van gedode dieren eet) en dat ‘veggie’ in het kader van het productassortiment van adverteerder verwijst naar het ‘vrij zijn van dierlijke gelatine’. In de commercial wordt weliswaar door de mededeling “ieder leven is waardevol” en het beeld van het hondje met de drie poten een zekere liefde voor dieren zichtbaar, maar deze tekst en dit beeld worden duidelijk gebruikt in de context van de aanprijzing van de ‘veggie’ snoepjes zonder dierlijke gelatine. Van een claim ten aanzien van dierenleed in de melkveehouderij, die klaagster kennelijk in de commercial ziet, is geen sprake. De Commissie ziet daarom geen aanleiding om de bestreden commercial, vanwege de mededeling “ieder leven is waardevol” in strijd met de Nederlandse Reclame Code te achten.

4.    Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de klacht ongegrond en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken