a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2021/00206

Datum:

06-05-2021

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Claims

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende reclame-uitingen:

  1. de website smerispindakaas.com voor zover hierop potten pindakaas zijn afgebeeld met de aanduiding “zonder suiker”. Deze aanduiding is op de verpakking van drie potten te zien, terwijl bij twee potten de aanduiding is vergroot door middel van inzoomen. Ook staat deze aanduiding in de beschrijving onder twee afgebeelde potten pindakaas.
  2. de Albert Heijn app voor zover daarin “Smeris Pindakaas zonder palmolie zonder suiker” wordt aangeboden. In de bijbehorende productomschrijving staat:
    “Pindakaas zonder suiker zonder palmolie Zonder toegevoegde suikers”

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de aanduiding “suikervrij” omdat het product wel suiker bevat.

 

Samenvatting van het verweer

Blijkbaar is klager in de veronderstelling dat adverteerder claimt dat er totaal géén suiker in de bewuste pindakaas zit. Maar in pinda’s zit van nature een hoeveelheid suiker. Adverteerder bedoelt te zeggen dat haar pindakaas niet gezoet is met toegevoegde suikers. Adverteerder vermeldt dit daarom expliciet op de verpakking, op haar website en in de AH webshop. De ingrediënten in het product zijn beperkt en de communicatie hierover is volledig transparant.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen de aanduiding ‘zonder suiker’ in diverse reclame-uitingen van adverteerder voor haar pindakaas. Deze aanduiding heeft naar het oordeel van de voorzitter voor de gemiddelde consument dezelfde betekenis als “suikervrij” en is aan te merken als een voedingsclaim in de zin van Verordening (EU) Nr. 1924/2006. Krachtens artikel 8 lid 1 van deze verordening en de daarbij behorende bijlage, is de claim dat een levensmiddel suikervrij is – en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben – alleen toegestaan als het suikergehalte van het product maximaal 0,5 g/100 g of 0,5 g/100 ml bedraagt. Aan deze eis wordt niet voldaan. Uit de stukken blijkt namelijk dat het product 4,6 g/100 g suiker bevat, dus meer dan bij deze claim is toegestaan. Daarmee is sprake van een verboden voedingsclaim.

2)  Dat adverteerder in feite bedoelt tot uitdrukking te brengen dat aan haar product geen suiker is toegevoegd, leidt niet tot een ander oordeel. Zij had dan uitsluitend de claim ‘zonder toegevoegde suikers’ dienen te gebruiken in plaats van de claim ‘zonder suiker’. Ook voor zover zij beide claims naast elkaar gebruikt, neemt dat niet weg dat de claim “zonder suiker” verboden is, immers in strijd met de wet is, nu niet aan de voorwaarden voor het gebruik van deze claim is voldaan als vereist op grond van artikel 8 lid 1 van verordening (EG) 1924/2006. Ingevolge artikel 2 lid 4 van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen is het verboden te handelen in strijd met de bij of krachtens artikel 8 lid 1 van verordening (EG) 1924/2006 gestelde voorschriften. De uiting, die hiermee niet in overeenstemming is, is om die reden strijdig met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken