a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2021/00240/A

Datum:

24-06-2021

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden uiting

Het betreft een abri-affiche van adverteerder met de foto van een meisje met in haar hand een blikje Frank Seltzer Sparkling water, dat zij met haar tanden opentrekt.

Linksboven in de uiting staat: “Nu te vinden in de Albert Heijn” en onderaan de uiting staat:

“Frank Seltzer

Sparkling water with 4,5% alcohol”.

De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

De uiting toont een “zeer jonge puber” die sparkling water met 4,5% alcohol drinkt. Het bushokje waarin de uiting te zien is, bevindt zich vlakbij een middelbare school, namelijk “MCA” aan de Utrechtseweg te Arnhem.

 

De reactie van adverteerder
 
Adverteerder bedankt het secretariaat van de Stichting Reclame Code voor het delen van de klacht over haar uiting. Zij verwacht geen bijzonderheden en wacht de uitspraak graag af.
 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie vat de klacht in de eerste plaats op in die zin dat er sprake is van reclame voor alcoholhoudende drank als bedoeld in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) en dat daarin “zeer jonge puber” is te zien. In dit verband is artikel 11 van de in dit geval toepasselijke RvA van belang. Deze bepaling luidt:

“ARTIKEL 11 – MINDERJARIGEN
Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen die jonger zijn of evident jonger
lijken dan 18 jaar. Voor reclame-uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van geënsceneerde situaties met scripts en modellen die door of in opdracht van de adverteerder worden ingehuurd, geldt dat er geen personen die jonger zijn of evident jonger lijken dan 25 jaar getoond mogen worden”.
Naar het oordeel van de Commissie is in dit geval sprake van een geënsceneerde situatie als bedoeld in artikel 11 RvA. Niet is komen vast te staan welke leeftijd het getoonde meisje heeft, maar naar het oordeel van de Commissie lijkt zij evident jonger dan 25 jaar. Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 11 RvA.    
 
2.

Klaagster heeft meegedeeld dat het bushokje waarin de uiting te zien is, zich vlakbij een middelbare school bevindt. Voor zover klaagster zich in dit kader beroept op artikel 28 lid 1 RvA oordeelt de Commissie als volgt. In deze bepaling staat voor zover hier van belang:

“Reclame voor alcoholhoudende drank is niet toegestaan op billboards, swanks, Abri’s en Mupi’s die zijn geplaatst in het zicht van ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen die in meerderheid door minderjarigen worden bezocht (…)”.

Volgens klaagster bevindt of bevond de bestreden uiting zich “vlakbij een middelbare school”, maar niet is komen vast te staan dat de uiting “in het zicht van” die school is of was geplaatst, als bedoeld in artikel 28 lid 1 RvA. Om die reden kan een beroep op deze bepaling in dit geval niet slagen.    

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist. 

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 11 RvA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken