a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00271 - CVB

Datum:

02-11-2021

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [2 november 2021]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht is gericht tegen een per e-mail aan klager verzonden nieuwsbrief van Wijnvoordeel.nl met het onderwerp “Superstunt: 2e doos halve prijs!” Bovenaan de e-mail staat: “Geldig bovenop de aanbiedingsprijzen”. Hieronder staat een op een banner lijkend gedeelte met daarin de tekst:
“SUPERSTUNT: 2E DOOS HALVE PRIJS
Ook geldig op aanbiedingen”.
Direct onder de banner staat de link: “Profiteer snel!”
Bovenaan de banner staan de tabbladen “Rode wijn”, “Witte wijn”, “Rosé”, “Wijnpakketten” en “Aanbiedingen”.
Onder de banner staat onder meer:
“Dit is hét moment om toe te slaan, want u ontvangt nu tijdelijk de 2e doos voor de halve prijs bovenop de aanbiedingsprijzen vanaf 4,99 euro per fles! Deze superstunt is geldig op alle wijnen uit de speciale actiecategorie en combineren mag. (…) Gebruik uw kortingscode. (…)
*Maximaal 1 kortingscode per klant/bestelling per adres (…)
De kortingscode is geldig op alle wijnen uit de actiecategorie: https://www.wijnvoordeel.nl/acties/tweede-doos-halve-prijs.”

De Commissie heeft de klacht om de volgende redenen gegrond geacht. In de banner van de e-mail staat: “Ook geldig op aanbiedingen”, hetgeen voor de gemiddelde consument in onderling verband met het daarboven geplaatste tabblad “Aanbiedingen” de indruk wekt dat de actie ook geldt voor de aanbiedingen die men onder dat tabblad ziet. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Dat verderop in de bestreden uiting wordt verwezen naar de speciale actiecategorie is volgens de Commissie voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk. Hierdoor is in de bestreden uiting onduidelijke informatie verstrekt over het specifieke prijsvoordeel en is de uiting om die reden misleidend.

 

De grieven

De Commissie verwijst naar de balk bovenaan de banner met daarin het kopje “Aanbiedingen” en oordeelt ten onrechte dat de uiting de indruk wekt dat de actie voor die aanbiedingen geldt. Door het gebruik van het woord “ook” in de banner in plaats van “alle” wordt duidelijk gemaakt dat, waar doorgaans bij winkels kortingscodes van toepassing zijn op de niet-afgeprijsde artikelen, deze codes nu ook kunnen gelden voor afgeprijsde artikelen. Wijnvoordeel verwijst naar een volgens haar vergelijkbare uiting van een ander bedrijf.

 

Het antwoord in appel

Geïntimeerde stelt dat het volgens de advertentie om een ‘Superstunt’ gaat: 2e doos halve prijs. Dit wekt de suggestie dat het om alle wijnen gaat en dat het zelfs geldt voor aanbiedingen. Verder lezend en na telefonisch contact blijkt echter dat het slechts om een geselecteerd aantal wijnen gaat. Volgens geïntimeerde wordt de consument een worst voorgehouden terwijl na diepgaande studie blijkt dat het slechts om het velletje van de worst gaat. Hierna zal, voor zoveel nodig, op de stellingen van geïntimeerde worden ingegaan.

 

De mondelinge behandeling

Op hetgeen ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van het College

1. Het College begrijpt de inleidende klacht aldus, dat volgens geïntimeerde de bestreden uiting door de combinatie van de mededeling in de banner “Ook geldig op aanbiedingen!” en het tabblad “Aanbiedingen” bovenaan de banner de indruk wekt dat de ‘superstunt’ van toepassing is op de aanbiedingen die men onder dat tabblad vindt. De uiting bestaat echter niet enkel uit de banner. Bij de vraag of een uiting misleidend is, dient te worden uitgegaan van de volledige uiting en de context waarin de mededelingen worden gedaan. Indien de uiting in haar geheel wordt bekeken, is naar het oordeel van het College voldoende duidelijk dat het om een specifieke categorie gaat waarbinnen men zijn keuze moet bepalen. In de uiting staat met zoveel woorden dat het om een “speciale actiecategorie” gaat. Dit gebeurt door een duidelijk kenbare link. Daarbij wordt ook op andere plaatsen in de uiting naar deze categorie gelinkt, waaronder in de banner door middel van de duidelijke link “Profiteer snel!”. Blijkbaar is dit geïntimeerde ontgaan toen hij wilde bestellen. Hij stelt immers in reactie op het beroep dat “verder lezend” blijkt dat het om een geselecteerd aantal wijnen gaat. Wat daarvan zij, het College gaat ervan uit dat de gemiddelde consument die van de ‘superstunt’ gebruik wil maken en kennis neemt van de totale uiting, zal klikken op de linkjes naar de speciale actiecategorie en daar het aanbod zal zien waarvoor deze actie geldt. In deze context zal de gemiddelde consument het tabblad ‘Aanbiedingen’ bovenaan de banner zo begrijpen dat daar aanbiedingen staan die niet onder de ‘superstunt’ vallen. Voor zover men hierover toch in verwarring kan raken, blijkt uit het feit dat de speciale kortingscode van de ‘superstunt’ niet bij de overige aanbiedingen werkt, dat het niet om de wijnen onder die ‘aanbiedingen’ gaat, maar om de wijnen uit de in de uiting genoemde speciale actiecategorie. Nu voldoende duidelijk is dat men gebruik dient te maken van de linkjes in de uiting om het aanbod te zien waarvoor de actie geldt, is de uiting niet misleidend.

2. Het voorgaande impliceert dat de beslissing van de Commissie niet in stand kan blijven. Het College beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College vernietigt de bestreden beslissing en wijst de klacht alsnog af.

 

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [10 auguistus 2021]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door klager op 25 mei 2021 ontvangen nieuwsbrief van Wijnvoordeel.nl. In de banner van de e-mail staat:

“SUPERSTUNT:
2E DOOS
HALVE PRIJS
Ook geldig op aanbiedingen”

Boven de banner staat een balk met daarin links naar:“Rode Wijn”, “Witte wijn”, “Rosé”, “Wijnpakketten” en “Aanbiedingen”.

Verderop in de e-mail staat: “Dit is hét moment om toe te slaan, want u ontvangt nu tijdelijk de 2e doos voor de halve prijs bovenop de aanbiedingsprijzen vanaf 4,99 euro per fles! Deze superstunt is geldig op alle wijnen uit de speciale actiecategorie en combineren mag.” […..]
“Gebruik uw kortingscode*:   WV50PC” […..]

Onderaan de e-mail staat, voor zover hier van belang:
“*Maximaal 1 kortingscode per klant/bestelling per adres” […..]
“De kortingscode is geldig op alle wijnen uit de actiecategorie: https://www.wijnvoordeel.nl/acties/tweede-doos-halve-prijs.”

 

De klacht

Klager heeft twee wijnen uitgezocht, maar de kortingscode werkt niet. Klager heeft contact gezocht met adverteerder en nu blijkt dat de kortingscode alleen werkt voor speciaal geselecteerde aanbiedingen en niet geldt voor alle aanbiedingen. In de banner staat “Ook geldig op aanbiedingen” en in de e-mail is het mogelijk om op de link “aanbiedingen” te klikken.

 

Het verweer

Adverteerder begrijpt het probleem van klager niet. In de nieuwsbrief staat een duidelijke verwijzing (snelkoppeling) naar de speciale actiecategorie. Geldig ook op aanbiedingen, maar niet op alle aanbiedingen en om die reden wordt er volgens adverteerder specifiek melding gemaakt van de actiecategorie.

De actiecategorie is een speciale landingspagina waar de wijnen staan die meedoen in de actie. Bij deze actie hebben in de bewuste categorie ongeveer 80 wijnen gestaan. Klager geeft aan dat hij 22 pagina’s aan actiewijnen heeft gezien. Dat wijst er volgens adverteerder op dat klager niet via de snelkoppeling naar de website is gegaan, maar vanuit de website naar alle wijnaanbiedingen is gegaan. Daarbij is klager (ook) voorbijgegaan aan de banner op de homepagina, waarop de klant automatisch doorgelinkt kan worden naar de actiecategorie. Volgens adverteerder zijn er voor de klant duidelijke aanwijzingen waar de deelnemende wijnen van deze actie zijn terug te vinden.

 

Het oordeel van de Commissie

1.    In de bestreden uiting wordt de actie “2e doos halve prijs” van wijnvoordeel.nl aangeprezen, met daarbij de mededeling “Ook geldig op aanbiedingen!”. Klager stelt dat sprake is van misleidende reclame, nu is gebleken dat de actie enkel geldt voor dozen wijn uit de speciale actiecategorie. Centraal staat de vraag of uit de bestreden uiting voldoende duidelijk blijkt dat de aangeprezen actie enkel geldt voor de speciale actiecategorie, maar niet geldig is voor reguliere aanbiedingen. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

2.    Bij de vraag of een reclame-uiting misleidend is, dient te worden uitgegaan van de totale uiting en de context waarin mededelingen worden gedaan. In de bestreden uiting wordt de aandacht getrokken door de banner met daarin de tekst “Superstunt: 2e doos halve prijs Ook geldig op aanbiedingen!”. Boven de banner staat een balk met daarin de links naar: “Rode Wijn”, “Witte wijn”, “Rosé”, “Wijnpakketten” en “Aanbiedingen”. Vervolgens staat in de e-mail een tekst met daarin onder andere de mededeling: “Deze superstunt is geldig op alle wijnen uit de speciale actiecategorie en combineren mag”. Volgens adverteerder is van misleiding geen sprake, omdat in de e-mail een duidelijke verwijzing naar de speciale actiecategorie staat. Adverteerder stelt dat hierdoor voor de consument voldoende duidelijk is dat de actie geldt op aanbiedingen (uit de speciale actiecategorie), maar niet op alle aanbiedingen. Dit verweer slaagt niet.

3.    De mededeling “Ook geldig op aanbiedingen” is zonder enig voorbehoud gedaan. De gemiddelde consument zal door deze mededeling “Ook geldig op aanbiedingen” in onderling verband met de daarboven geplaatste link naar “aanbiedingen”, verwachten dat de actie ook geldt voor deze aanbiedingen. Dit blijkt echter niet het geval. Dat verderop in de bestreden uiting wordt verwezen naar de speciale actiecategorie is naar het oordeel van de Commissie voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk. Hierdoor is de Commissie van oordeel dat in de bestreden uiting onduidelijke informatie is verstrekt over het specifieke prijsvoordeel, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.    De Commissie oordeelt als volgt.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken