a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2021/00439

Datum:

20-10-2021

Uitspraak:

niet ontvankelijk

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de ontvangst van een e-mail van adverteerder en tegen het ontbreken van een afmeldmogelijkheid daarin. Volgens klager gaat het om reclame en heeft adverteerder door het toezenden daarvan gehandeld in strijd met de expliciete mededeling van klager dat hij geen reclame van afzender wenst te ontvangen. Uit een door klager overgelegde print blijkt dat hij zich heeft afgemeld voor McDonald’s nieuws, aanbiedingen en acties, alsmede dat hij niet wenst deel te nemen aan My McDonald’s om gepersonaliseerde Deals te ontvangen (gebaseerd op zijn voorkeuren en orderhistorie) en punten te sparen bij elke aankoop. Ten onrechte staat in de e-mail bovendien dat het om een ‘servicebericht’ gaat. Het gaat volgens klager om “pure reclame”. Om die reden acht hij de uiting tevens misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

Uit de (historische) gegevens van afzender blijkt dat klager zich op 12 april 2019 heeft geregistreerd als gebruiker van de McDonald’s App. Klager heeft daarbij de algemene voorwaarden van afzender geaccepteerd. In de bestreden e-mail worden gebruikers van de McDonald’s App op zakelijke wijze geïnformeerd over het spaarprogramma MyMcDonald’s Rewards. Het toevoegen van het MyMcDonald’s Rewards programma aan de McDonald’s app heeft gevolgen voor de dienstverlening die afzender vóór 14 september 2021 aan de geregistreerde gebruikers van de App bood. Wijziging van de dienstverlening bracht bovendien een wijziging van de algemene voorwaarden mee. Het is gebruikelijk dat een onderneming haar klanten via een servicebericht informeert wanneer zij de dienstverlening en de voorwaarden wijzigt. Afzender heeft daartoe in haar algemene voorwaarden uitdrukkelijk opgenomen dat zij de gebruikers bij materiële wijzigingen op redelijke wijze zal berichten. Dat heeft afzender met het bewuste eenmalige servicebericht gedaan.
Het is op neutrale wijze aan alle geregistreerde McDonald’s App gebruikers gezonden, met als doel hen te informeren over de wijziging van de dienstverlening. Afzender heeft bewust gekozen voor een korte toelichting, een sobere vormgeving zonder promotionele afbeeldingen, het vermijden van superlatieven en bewust gebruik gemaakt van een zakelijke toonzetting. Die keuzes zijn gemaakt om het belang van het servicebericht te onderschrijven en verwarring met de nieuwsbrieven van afzender zoveel mogelijk te voorkomen. De gekozen vormgeving wijkt wezenlijk af van de gebruikelijke vormgeving van de McDonald’s nieuwsbrief  Dat klager in de e-mail impliciet een oproep leest, om gebruik te gaan maken van het nieuwe MyMcDonald’s Rewards programma, maakt niet dat er sprake is van een reclame uiting. Afzender verwijst naar de beslissing van de Commissie in dossier 2016/00647 en stelt dat hetgeen in die beslissing is overwogen in deze zaak van overeenkomstige toepassing is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de eerste plaats dient te worden beoordeeld of de bewuste e-mail een reclame-uiting is in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code in verbinding met artikel 1.2 aanhef en onder A  van de Code reclame via e-mail. In deze e-mail staat onder meer:
“Wij hebben een nieuw spaarprogramma aan de McDonald’s App toegevoegd: MyMcDonald’Rewards. Daarmee spaar je met de App bij iedere bestelling punten die je kunt inleveren voor gratis producten.
Om deel te kunnen nemen aan MyMcDonald’s Rewards, is het noodzakelijk om je deelname aan het programma in de App te bevestigen. Nieuw is ook dat je alléén persoonlijke Deals (voorheen Coupons) in je App ontvangt wanneer je deelneemt aan dit programma. Wanneer je aangeeft niet deel te willen nemen, zul je geen punten voor gratis producten kunnen sparen en ontvang je geen persoonlijke Deals meer. (…) Dit is een eenmalig servicebericht om je te informeren over het nieuwe loyaliteitsprogramma.”

2)  De voorzitter begrijpt dat de e-mail uitsluitend is toegezonden aan personen die, zoals klager,  al gebruik maakten van de McDonald’s app en die de algemene voorwaarden van afzender hebben geaccepteerd. Afzender heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een wezenlijke wijziging van de app door de toevoeging van het nieuwe spaarprogramma MyMcDonald’s Rewards. De voorzitter begrijpt dat de gebruiker van de app zonder enige tegenprestatie aan dit spaarprogramma kan deelnemen. De e-mail, die zakelijk is verwoord,  prijst daarmee niet een nieuwe afzonderlijke dienst aan, maar attendeert slechts op verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de app waarvoor de gebruiker zich eerder heeft aangemeld. Dat klager de e-mail opvat als een aansporing om gebruik te maken van dit nieuwe onderdeel van de app, maakt de uiting nog niet tot een vorm van reclame, werving of verkoopbevordering, dit overeenkomstig hetgeen in dossier 2016/00647 is overwogen over een in essentie vergelijkbare uiting. De e-mail betreft slechts een informatieve mededeling over de nieuwe mogelijkheden van de app. Dit is, zoals afzender terecht stelt, een servicebericht voor de bestaande gebruiker. Nu dit bericht niet kan worden aangemerkt als reclame, is klager niet ontvankelijk in zijn klacht. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande verklaart de voorzitter klager niet ontvankelijk in zijn klacht.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken