a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2022/00154

Datum:

12-04-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de webshop van Albert Heijn voor zover daarin ‘Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1’ en ‘Nutrilon Duobalans 1’ wordt aangeboden onder vermelding van het woord “Nieuw” in een roze balk. Verder maakt klaagster bezwaar tegen de mededeling “Probeer nieuwe flesvoeding”.

 

Samenvatting van de klacht

In de uiting wordt door middel van de woorden ‘probeer’ en ‘nieuw’ volledige zuigelingenvoeding aangeprezen. Dit is niet toegestaan. Ook ontbreekt een verwijzing naar borstvoeding.

 

Samenvatting van de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De uiting valt binnen de competentie van de Keuringsraad maar is niet ter preventieve toetsing aan deze instantie voorgelegd. Indien de uiting zou zijn voorgelegd, dan was deze om de volgende reden niet van een toelating voorzien. Artikel 4.3 van de Reclamecode Zuigelingenvoeding bepaalt dat reclame op verkooppunten, om de rechtstreekse verkoop van volledige zuigelingenvoeding aan consumenten in de detailhandel te bevorderen, verboden is. In de toelichting bij dit artikel staat expliciet dat de vermelding van ‘nieuw’ bij volledige zuigelingenvoeding enkel is toegestaan op een niet wervende wijze. In de uiting wordt de nadruk gelegd op “nieuw” door dit te plaatsen in een roze balk naast het packshot. Dit gebeurt naar de mening van de Keuringsraad op wervende wijze. De vermelding van “Probeer nu” staat echter alleen bij een packshot van Nutrilon 2, te weten opvolgzuigelingenvoeding. Voor opvolgzuigelingenvoeding is reclame toegestaan.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder is bekend met het reclameverbod voor volledige zuigelingenvoeding. De vermelding “nieuw” is toegevoegd nu dit standaard wordt gedaan bij de introductie van nieuwe producten. Het was niet de bedoeling om volledige zuigelingenvoeding aan te prijzen. Adverteerder heeft de website dan ook aangepast en deze vermelding verwijderd. Evenmin is het de bedoeling om met de term “probeer” volledige zuigelingenvoeding aan te prijzen. De uiting betreft in zoverre Nutrilon 2. Dit is een opvolgzuigelingenvoeding en hiervoor is reclame toegestaan. Desondanks heeft adverteerder ook deze vermelding verwijderd. De klacht dat niet verwezen wordt naar borstvoeding, is onjuist. Deze verwijzing is opgenomen op de productpagina. Dit blijkt uit de door adverteerder overgelegde screenprint.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter verwijst naar de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG. De voorzitter onderschrijft het standpunt van deze instantie dat de reclame-uiting in strijd is met artikel 4.3 Reclamecode Zuigelingenvoeding, namelijk door het woord “nieuw” in een roze kader bij ‘Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1’ en bij ‘Nutrilon Duobalans 1’. Deze producten zijn volledige zuigelingenvoeding. Door de opvallende wijze waarop adverteerder kenbaar maakt dat de producten nieuw zijn, kan hierin een aanprijzing van die producten worden gezien. Er is geen sprake van (zoals bedoeld in de toelichting bij genoemd artikel) een louter informatieve vermelding. Dit klachtonderdeel is dus gegrond. De voorzitter ziet overigens in de reactie van adverteerder aanleiding om de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, te doen voor zover nodig.

2)  Klaagster maakt daarnaast bezwaar tegen de mededeling “Probeer nieuwe flesvoeding”. Uit de uiting blijkt dat deze mededeling specifiek betrekking heeft op Nutrilon 2. Dit is, blijkens de reactie van adverteerder, geen volledige zuigelingenvoeding. Het door klaagster bedoelde reclameverbod is hierop niet van toepassing, zodat dit klachtonderdeel wordt afgewezen. Hetzelfde geldt voor het klachtonderdeel dat ziet op de verwijzing naar borstvoeding. De bestreden reclame-uiting is een globaal overzicht met packshots van diverse zuigelingenvoedingsproducten. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat men, door op een bepaald product te klikken, de productinformatie ziet, inclusief de mededeling dat borstvoeding de voorkeur verdient (“Borstvoeding is de beste voeding”). Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op hetgeen hierboven onder 1) is vermeld, acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 4.3 Reclamecode Zuigelingenvoeding. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
De voorzitter wijst de klacht voor het overige af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken