a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00230

Datum:

07-07-2022

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Verpakking en etikettering

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende twee uitingen:
1) het etiket van ‘Liefmans Fruitesse 0.0. bier’
Op het etiket staat, onder meer, het volgende:
“Liefmans on the rocks
0.0
Alcohol free
Fruitesse
55 kcal per bottle.”
2) Een uiting op de webpagina www.liefmans.coml-be/fruitesse-00, voor zover daarop ten tijde van het indienen van de klacht stond:
“Je vertrouwde Liefmans Fruitesse maar dan gewoon alcoholvrij: dat is Liefmans 0.0.
Ook in deze Liefmans proef je het gekende, fruitige boeket van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei. Je drinkt ‘m uiteraard on the rocks.”
Bij de tekst op de website was, onder meer, een afbeelding te zien van een flesje en een afbeelding van het hierboven onder 1) genoemde etiket.

De klacht

Het bier wordt verkocht als alcoholvrij bier, maar er zit (iets minder dan) 0,05% alcohol in. Dit is misleidend volgens klaagster, omdat je door de vermelding van 0.0 niet verwacht dat er toch alcohol in het product zit.
Klaagster is zwanger en drinkt geen alcohol, maar heeft door consumptie van Liefmans Fruitesse 0.0 toch alcohol binnengekregen. Er kan volgens klaagster ook sprake zijn van iemand die verslaafd is geweest en door dit te drinken weer zin krijgt in alcohol of mensen die om geloofsredenen geen alcohol drinken.
Op de website stond, in ieder geval ten tijde van het indienen van de klacht, onder meer het volgende:
“Goed om te weten! Het is onze brouwers gelukt om het alcoholpercentage te verminderen en om jouw alcoholvrije Liefmans-ervaring nóg beter te maken. Liefmans Fruitesse 0.0 bevat minder dan 0,05% alcohol en is dus zo goed als alcoholvrij. De kleine hoeveelheid alcohol die het bier bevat, is het resultaat van het fermenteren van restsuikers in de fles. Dezelfde restsporen kan je bijvoorbeeld in een smoothie of een heel rijp stuk fruit vinden. Deze kleine hoeveelheid alcohol zit ruim onder het wettelijk toegestane maximum om een 0.0 label te kunnen tonen.”
In tegenstelling tot bovengenoemde staat op het grootste deel van de website en het etiket ‘0.0’ en ‘alcoholvrij’. Volgens de tekst op de website mag met 0.0 worden geadverteerd als er minder dan 0.05% alcohol in zit. Het zou mooi zijn als wordt vermeld dat (ook) 0.0 drankjes niet geheel alcoholvrij zijn, aldus klaagster.

Het verweer

Het standpunt van adverteerder wordt als volgt samengevat.
Ten eerste is de klacht niet-ontvankelijk, omdat deze niet voldoende concreet is. Er blijkt niet welke bepaling van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is overtreden. Ook is de klacht eigenlijk niet gericht tegen het etiket of de website van adverteerder, maar tegen de Nederlandse wetgeving. Adverteerder betreurt het echter dat klaagster zich misleid voelt door de informatie op het etiket en de verpakking.
Over de inhoud van de klacht wordt door adverteerder het volgende opgemerkt.
Vermelding 0.0
Liefmans 0.0 is gemaakt van echt fruit, waarin natuurlijke suikers zitten. Door de gisting van het fruit kan een verwaarloosbare hoeveelheid alcohol ontstaan, van maximaal 0,02%. Dit gebeurt ook bij andere producten waar natuurlijke suikers in zitten. Deze producten bevatten ook geen waarschuwing dat het product een (zeer laag) alcoholpercentage kan bevatten. Zo’n waarschuwing is ook niet vereist. Op grond van de Europese Verordening EU nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (de Verordening voedselinformatie) dient het effectieve alcoholvolumegehalte van dranken met een alcoholvolume van meer dan 1,2% aangegeven te worden door een cijfer met ten hoogste één decimaal.[1] Voor producten met minder dan 1,2% alcohol geldt geen wettelijke verplichting om te vermelden hoeveel alcohol een product bevat. Adverteerder vermeldt op de producten die zij in Nederland op de markt brengt echter altijd de hoeveelheid alcohol, afgerond naar één decimaal (in overeenstemming met de Verordening voedselinformatie), om consumenten duidelijk en volledig te informeren. Voor alle producten met minder dan 0,05% alcohol betekent dit dus dat afgerond wordt naar 0,0%. Voor producten met 0,05% of meer wordt dit afgerond naar 0,1%. De vermelding ‘0.0’ op het etiket van Liefmans 0.0 is dan ook geheel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en niet misleidend.
Vermelding alcoholvrij
Het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen bepaalt dat de aanduiding ‘bier’ in Nederland enkel mag worden gebruikt voor dranken die aan de vereisten uit artikel 7b van dit besluit voldoen. Adverteerder voldoet aan deze vereisten. De aanduiding ‘alcoholvrij bier’ mag in Nederland in beginsel enkel worden gebruikt voor bier dat ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat (en een extractgehalte van de stamwort heeft van tenminste 4%). Ook aan die vereisten wordt door adverteerder voldaan.
Liefmans 0.0 bevat maximaal 0,02% volumeprocent alcohol en kwalificeert hiermee als ‘alcoholvrij bier’ onder het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen. Het is hierdoor toegestaan om een product dat minder dan 0,1 volumeprocent alcohol bevat, ‘alcoholvrij’ te noemen.

Het oordeel van de Commissie

De klacht is gericht tegen het etiket van ‘Liefmans Fruitesse 0.0. bier’ en de website van adverteerder, waarbij klaagster bezwaar maakt tegen de aanduidingen ‘0.0’ en ‘alcoholvrij’ omdat het product in enige mate alcohol bevat.
Op grond van de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier (RvAAB) en artikel 7c Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen mag de aanduiding ‘alcoholvrij’ worden gebruikt voor bier dat ten hoogte 0,1 volumeprocent alcohol bevat. Nu het aangeprezen product van adverteerder 0,02% alcohol bevat, mag adverteerder dit product in reclame-uitingen aanduiden als alcoholvrij bier.
Op het etiket en op de website van adverteerder staat naast de aanduiding ‘alcoholvrij’ ook (in een vrij groot lettertype en in een vierkant) de aanduiding: ‘0.0’. In de RvAAB en andere wet- en regelgeving is geen definitie opgenomen van ‘0.0’. De gemiddelde consument zal de aanduiding ‘0.0’ opvatten als alcoholvrij, dus zonder alcohol. Het product bevat echter 0.02 volumeprocent alcohol. Overigens staat op de website van adverteerder wel aangegeven dat het product in enige mate alcohol bevat, zodat uitsluitend nog ter beoordeling kan staan of deze informatie ook op het etiket had moeten worden vermeld.
De Commissie acht het alcoholpercentage zo gering, dat dit in feite verwaarloosbaar is. Adverteerder heeft in dit verband gesteld dat het alcoholpercentage van het ‘0.0’ product zich niet wezenlijk onderscheidt van andere producten die door de gisting van fruit als toegevoegd ingrediënt een verwaarloosbare hoeveelheid alcohol bevatten. Dit ginstingsproces gebeurt, evenals in het onderhavige product, door de natuurlijke suikers in het product. De andere producten waarin dit proces plaatsvindt hoeven geen waarschuwing te bevatten dat zij door gisting alcohol kunnen bevatten. Zo’n waarschuwing is ook niet vereist op grond van de Verordening voedselinformatie (EU nr. 1169/2011). Dit geldt ook voor dit product. Als de gemiddelde consument door de mededeling ‘0.0’ meent dat het product in zijn geheel geen alcohol bevat, is van misleiding geen sprake doordat 0,02% volumeprocent alcohol zo miniem dient te worden geacht dat dit geheel verwaarloosbaar is en 0,02% afgerond overeenkomstig de toepasselijke regelgeving op 1 decimaal uitkomt op ‘0.0’%.
Op basis van het voorgaande komt de Commissie tot de conclusie dat de wijze van adverteren door adverteerder in het onderhavige geval is toegestaan. Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af. 

 

 

[1] Artikel 13 lid 5 jo. artikel 28 en bijlage XII Verordening voedselinformatie.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken