a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2022/00265

Datum:

12-07-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van Lidl met als onderwerp ‘Zomerfeest 25 jaar – de hele zomer de állerlaagste prijzen bij Lidl’, waarin beelden van een zomers feest te zien zijn. Zo wordt een terrein getoond met dansende mensen, een strandbal, een barbecue en een podium met daarop een DJ. De DJ verzoekt de mensen om mee te dansen.

 

De klacht

In de reclame van Lidl staat op een podium een decorstuk in de vorm van een bierglas met daarop het merk ‘Kordaat’. Dit is volgens klaagster alcoholreclame vóór het tijdstip van 21:00 uur.

 

Het verweer

Adverteerder begrijpt de klacht aldus dat deze specifiek gericht is tegen het tonen van een decorstuk in de vorm van een bierglas met het merk ‘Kordaat’. Adverteerder voert geen inhoudelijk verweer. Zij erkent dat de bestreden uiting in strijd is met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA). De bestreden uiting wordt inmiddels niet meer uitgezonden op televisie en zal ook niet worden herhaald. Adverteerder heeft daartoe maatregelen getroffen. De vereisten uit de RVA zijn opnieuw onder de aandacht gebracht bij de afdeling Marketing.

Mocht adverteerder besluiten de televisiecommercial opnieuw uit te zenden, dan zal zij deze wijzigen en het decorstuk wijzigen in een niet-alcoholische drank. Met deze aanpassing is geen sprake meer van een (in)directe aanprijzing van alcoholhoudende drank, zoals bedoeld in de RVA.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de televisiecommercial is een ‘zomerfeest’ van Lidl te zien, waarbij op het podium als decorstuk duidelijk zichtbaar een bierglas van het merk ‘Kordaat’ is geplaatst. Adverteerder heeft erkend dat in de televisiecommercial reclame voor dit biermerk wordt gemaakt.

De voorzitter vat de klacht aldus op dat klaagster de uiting in strijd met de wet acht, nu het ingevolge de Mediawet niet toegestaan is tussen 6.00 uur en 21.00 uur televisiereclame voor alcoholhoudende dranken uit te zenden. Klaagster heeft onweersproken gesteld dat de reclame gedurende dit tijdvak is uitgezonden. Adverteerder heeft daardoor gehandeld in strijd met artikel 2.94 lid 2 aanhef en onder b Mediawet 2008. Dit impliceert dat de uiting niet in overeenstemming is met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De voorzitter heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat zij reeds heeft erkend dat de bestreden uiting in strijd is met de RVA en dat zij maatregelen heeft getroffen. Zo wordt de bestreden uiting niet meer uitgezonden op televisie en ook niet meer herhaald. Uitgaande hiervan zal de aanbeveling om niet meer op deze wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig.

De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken