a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2022/00368

Datum:

14-09-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Beschikbaarheid

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een folder van Dirk met daarin een voordeelactie voor onder meer blikjes Fernandes. De aanbieding gold van 13 juli 2022 tot en met 19 juli 2022.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft gebruik willen maken van de actieaanbieding voor Fernandes, maar hij trof lege schappen aan in de winkels te Volendam en Amsterdam Noord. Van een medewerker van de winkel in Amsterdam Noord begreep klager dat de blikjes Fernandes niet geleverd werden in deze periode. Een medewerker van de winkel in Volendam vertelde hetzelfde. Klager wenst alsnog gebruik te maken van de aanbieding.

 

Samenvatting van het verweer en de reactie van adverteerder op vragen van de voorzitter

Klager heeft geen gebruik kunnen maken van de actie doordat deze een groot succes was. Door dit (onverwacht) grote succes actie kon het voorkomen dat er op bepaalde momenten weinig tot geen voorraad aanwezig is geweest. De voorraden zijn echter gedurende de actieperiode aangevuld. Adverteerder verwijst verder naar een disclaimer in de folder waarin onder meer staat dat sommige artikelen of smaakvarianten niet in alle winkels verkrijgbaar zijn. Na vragen van de voorzitter heeft adverteerder gedetailleerd de voorraad toegelicht die zij voor de actie had ingekocht.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.  Klager maakt bezwaar tegen de bestreden uiting omdat het actieproduct (blikjes Fernandes) gedurende de actieperiode in twee verschillende Dirk filialen niet verkrijgbaar was. De voorzitter stelt voorop dat, indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, zij ervoor dient te zorgen dat er een in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame redelijke voorraad actieproducten aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn en ook gedurende de actieperiode in een redelijke hoeveelheid beschikbaar zijn indien, zoals in dit geval, over de voorraad geen specifieke mededelingen worden gedaan. Daarbij kan rekening worden gehouden met een tussentijdse aanvulling indien het product tijdens de actieperiode uitverkocht raakt. Met het oog op het voorgaande is aan adverteerder gedetailleerde informatie over de voorraad gevraagd en adverteerder heeft deze informatie gegeven.

2.  Uit het door adverteerder gevoerde verweer en de nader door haar verstrekte informatie blijkt het volgende. Adverteerder noemt de prognose waarvan zij is uitgegaan. Deze was gebaseerd op voorgaande acties in vergelijkbare perioden, maar met een andere verkoopprijs en andere plek in de folder. Het uiteindelijke resultaat van de actie lag in totaal bijna drie keer zo hoog als het ingeschatte volume. Adverteerder heeft bij de twee door klager genoemde filialen het aantal geleverde blikjes Fernandes bijna verdriedubbeld. Er zijn wegens het succes van de actie meerdere keren extra blikjes bijgekocht en uitgeleverd aan de winkels. Hierdoor is er een wisselende voorraad aanwezig geweest in de winkels. Het is echter volgens adverteerder niet voorgekomen dat er nergens (over alle winkels gezien) geen voorraad aanwezig was tijdens de actieperiode. De voorzitter ziet geen aanleiding om de juistheid van bovengenoemde mededelingen van adverteerder in twijfel te trekken. De voorzitter acht het daarom aannemelijk dat de blikjes Fernandes in de door klager bezochte filialen op dat moment tijdelijk waren uitverkocht (de mededelingen van het personeel waarnaar klager verwijst doelen blijkbaar hierop) maar dat dit actieproduct bij aanvang van de actie wel voldoende beschikbaar was en vervolgens – binnen de actieperiode – ook weer in voldoende mate is aangevuld. Gelet op het bovenstaande is naar het oordeel van de voorzitter geen sprake van misleidende reclame. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken