a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2019/00218

Datum:

27-05-2019

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de advertentie voor de “Nationale Fiets Inruil Dagen” van Stella in huis-aan-huisblad De Posthoorn.

Links bovenin de uiting staat het logo van Stella, rechts bovenin het logo van ANWB.

Naast de mededeling “Nationale Fiets Inruil Dagen” staat: “Minimaal gegarandeerde inruilpremie € 600,- op alle geselecteerde e-bikes1”. Het 1-tje verwijst naar de in kleine letters dwars onderin de uiting opgenomen tekst: “Niet i.c.m. andere lopende acties. Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella E-bike. Alleen geldig op de adviesprijs en op alle Hybrid+ modellen. (…)”.

In het midden van de uiting staat de tekst “Onze nieuwe e-bikes met middenmotor” gevolgd door een pijltje naar de eronder staande mededeling “v.a. €1.499,-.” Hiernaast zijn vier verschillende e-bikes afgebeeld. Bij de laatste e-bike in de rij, model ‘Trekking Premium MDB’, staat (klein) het logo van de ANWB, de tekst “Fiets Select” en het cijfer 8,4.

 

De klacht

In de uiting worden geen prijzen weergegeven, maar alleen een zogenaamde korting. Deze korting wordt meestal van de “fictieve, fancy” adviesprijs genomen, aldus klager, maar er wordt niet vermeld wat de verschillende prijzen voor de diverse modellen zijn. Er staat in de uiting één prijs, maar het is niet duidelijk bij welke fiets die prijs hoort. Stella verschaft onvoldoende informatie, de consument moet zelf actie ondernemen en zijn telefoonnummer en/of  e-mailadres verstrekken om achter de prijs van de fietsen te komen. Klager vindt deze wijze van adverteren misleidend.

Verder maakt klager bezwaar tegen het opnemen van het ANWB-logo in de uiting. Hiermee wordt gesuggereerd dat ANWB als onafhankelijke en neutrale organisatie achter de aanbiedingen van Stella staat. In werkelijkheid bestaat er volgens klager een commerciële band tussen ANWB en Stella, omdat Stella fietsverzekeringen van ANWB verkoopt en ANWB in zijn blad altijd gunstig over Stella schrijft.

 

Het verweer van ANWB

ANWB voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat de bestreden advertentie geen aanbieding van ANWB betreft en ook niet in samenwerking met ANWB is geplaatst. Bij een van de fietsen in de uiting staat het logo van ANWB en daarnaast een rapportcijfer. Dit betreft een aanduiding dat de betreffende fiets is beoordeeld door de e-bike keuzehulp ‘Fiets Select’, waarbij de fiets het vermelde rapportcijfer van ANWB(-leden) heeft gekregen. Stella is in dit geval gerechtigd het ANWB-logo en het rapportcijfer te vermelden. Dit betekent echter niet dat ANWB invloed heeft op de overige inhoud van de advertentie van Stella en de wijze waarop Stella reclame maakt. ANWB kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Dit geldt ook voor de vermelding van het logo van ANWB in de rechterbovenhoek van de advertentie, dat zonder medeweten en toestemming van ANWB door Stella is gebruikt. ANWB is hierover in contact getreden met Stella. Ook dit betekent niet dat ANWB invloed heeft op de inhoud van de advertentie of hiervoor verantwoordelijk dan wel aansprakelijk kan worden gehouden, aldus ANWB.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de eerste plaats stelt de klacht de vraag aan de orde of de wijze waarop de kortingsactie “minimaal gegarandeerde inruilpremie van € 600,- op alle geselecteerde e-bikes” wordt geadverteerd, misleidend is. De Commissie overweegt als volgt.

2.

In de advertentie wordt een minimale inruilpremie van € 600,- bij aankoop van een nieuwe Stella e-bike beloofd. Uit de disclaimer blijkt dat deze korting “alleen geldig [is] op de adviesprijs”. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt wat deze adviesprijs is. In de uiting wordt één ‘vanafprijs’ genoemd, te weten “v.a. € 1.499,-” voor “onze nieuwe e-bikes met middenmotor”. 

Het is echter onduidelijk of de vier afgebeelde fietsen tot deze categorie nieuwe e-bikes behoren en of de genoemde vanafprijs voor deze fietsen geldt. Naar het oordeel van de Commissie moet in de uiting duidelijk gemaakt worden op welke prijzen de korting van € 600,- wordt verleend, om de consument in staat te stellen te beoordelen welk voordeel de geadverteerde kortingsactie daadwerkelijk voor hem betekent. Nu die duidelijkheid in de uiting niet wordt verstrekt, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over het al dan niet gebruik maken van de actie. Omdat de gemiddelde consument door deze omissie ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC.

3.

De Commissie acht door ANWB voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op de wijze van aanprijzing van de kortingsactie van Stella geen invloed heeft uitgeoefend en daarvoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Mede onder verwijzing naar hetgeen hierna onder 6 wordt overwogen, acht de Commissie alleen Stella verantwoordelijk voor de onder 2 geconstateerde overtreding van de NRC.

4.

Verder stelt de klacht aan de orde of het (twee maal) weergeven van het logo van ANWB de uiting misleidend maakt.

5.

Bij één van de afgebeelde fietsen staat (klein) het logo van de ANWB, de tekst “Fiets Select” en het cijfer 8,4. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument deze aanduiding zo opvatten dat de betreffende fiets is beoordeeld door ANWB(-leden) met als resultaat het vermelde beoordelingscijfer. ANWB heeft verklaard dat daadwerkelijk sprake is geweest van een beoordeling van deze e-bike, waarbij het cijfer 8,4 is gegeven. Door de vermelding van de uitslag van de test door ANWB bij de betreffende fiets wordt de gemiddelde consument niet op het verkeerde been gezet. Dit onderdeel van de klacht kan daarom niet slagen.

6.

Dit oordeel geldt niet voor het weergeven van het (grotere) logo van ANWB in de rechter bovenhoek van de advertentie. Door het logo van ANWB op deze wijze te gebruiken, wordt de indruk gewekt dat ANWB als onafhankelijke instantie in het algemeen de kwaliteit van (de e-bikes van) Stella onderschrijft. ANWB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat van een dergelijke algemene erkenning en aanbeveling geen sprake is en dat dit logo zonder toestemming of medeweten van ANWB door Stella is gebruikt. De Commissie acht de uiting door de weergave van dit logo voor de gemiddelde consument dubbelzinnig ten aanzien van de erkenning van (de producten van) Stella door ANWB als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder c NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting op dit punt misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Ook deze overtreding van de NRC zal de Commissie alleen aan Stella toerekenen.

7.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen onder 2 en 6 van het oordeel is overwogen, acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC, waarvoor zij Stella verantwoordelijk houdt. De Commissie beveelt Stella aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie wijst de klacht voor het overige af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken