a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Bezorgdiensten

Dossiernr:

2021/00542

Datum:

01-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Bezorgdiensten

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Klager staat ingeschreven in het postfilter en heeft toch een “aan de bewoners van” reclamefolder van afzender ontvangen. Aan de tekst van de flyer is te zien dat afzender weet van het bestaan van het postfilter, maar dit blijkbaar niet heeft geraadpleegd. Klager heeft dit gemeld bij afzender, maar geen bevredigende reactie ontvangen.

Samenvatting van het verweer

Het postfilter is hier niet relevant, omdat klager klant is. Klager heeft een account op het platform van afzender en hierbij zijn adresgegevens ingevuld. Op 20 september 2020 heeft klager een bestelling geplaatst via het platform van afzender en geen bezwaar gemaakt tegen het ontvangen van reclame per post.
Afzender verstuurt geen aanbiedingen en nieuwsberichten aan klanten die staan ingeschreven in het postfilter of zich tegen het gebruik van hun e-mailadressen hebben verzet. Zij beschouwt deze klacht als een teken dat klager geen reclame meer wil ontvangen en zal de gegevens van klager dan ook verwijderen uit alle klantbestanden.

Repliek

Klager heeft in zijn bankafschriften teruggevonden dat hij in het verleden een bestelling heeft geplaatst bij adverteerder. Afzender stelt dat zij het recht heeft hem reclame te sturen, omdat daartegen geen bezwaar is gemaakt, maar hij heeft de optie van het ontvangen van reclame via e-mail nooit aangevinkt. Hij krijgt dan ook geen e-mails van afzender. Het is dan logisch om ook geen fysieke post te sturen.

Dupliek   

Uit de eerdere stukken volgt dat klager een bestaande klant is en geen gebruik heeft gemaakt van het recht van verzet en afzender hem dus geadresseerde reclame per post mocht sturen.
Klager denkt dat hij tijdens zijn eerdere bestelling de opt-out heeft aangekruist, waarin staat dat hij geen prijs stelt op reclame via e-mail en dat daaruit volgt dat afzender hieruit had kunnen afleiden dat hij ook geen reclame per post wil ontvangen. De interpretatie van klager dat de opt-out voor het ontvangen van reclame via e-mail, ook geldt voor reclame via post volgt niet uit de Telecommunicatiewet of de Code Postfilter.
Afzender biedt klanten de mogelijkheid zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor reclame per e-mail op het moment dat een bestelling wordt geplaatst via het platform. Tevens biedt zij klanten eenzelfde mogelijkheid in het contactvoorkeurenmenu in de app en bij elke mail die reclame bevat.
Op grond van het voorgaande heeft afzender het recht bestaande klanten reclame per post reclame te sturen, indien geen gebruik is gemaakt van het recht van verzet. Afzender informeert in iedere reclame-uiting over het recht van verzet.

Het oordeel van de voorzitter

Tussen partijen staat niet ter discussie dat klager eerder een bestelling heeft geplaatst via het platform van afzender en dat hij daardoor aangemerkt kan worden als een bestaande klant. De voorzitter oordeelt dat afzender in dit geval aan klager geadresseerde reclame via post kon sturen, omdat hij een bestaande klant is en geen gebruik heeft gemaakt van het recht van verzet om reclame via post te ontvangen. Dat klager in de app van afzender blijkbaar wel heeft aangegeven geen e-mails te willen ontvangen, doet hieraan niet af. De klacht wordt daarom afgewezen.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken