a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00063

Datum:

14-02-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

 

 

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende uitingen op de website www.vomar.nl over de ‘Club is Koning spaaractie’, voor zover daarin staat:

“Spaar voor je club. (…) Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen hebben besteed over naar de club” (https://www.vomar.nl/kik);
“Wat is Club is Koning sparen? Door simpelweg boodschappen bij Vomar te doen en bij het afrekenen je klant-is-Koning kaart te scannen, kun je de clubkas van jouw club spekken. Vomar keert over het totaal bestede bedrag aan boodschappen van alle leden die voor de club sparen, elk kwartaal 0,5% uit aan de club.” (https://www.vomar.nl/cik/veel-gestelde-vragen-club-is-koning-sparen);
“Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen besteden over naar de club.” (https://www.vomar.nl/cik/promotie).

 

Samenvatting van de klacht

De uitingen wekken de indruk dat zonder uitzondering 0,5% van het totaalbedrag aan boodschap-pen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten aan een vereniging zal worden overgemaakt. Klager heeft echter als bestuurder van een (deelnemende) vereniging in november 2021 een e-mail van Vomar ontvangen met de mededeling dat het zijn club dat kwartaal niet was gelukt om meer dan € 20,-, de spaardrempel, bij elkaar te sparen, zodat er geen bedrag werd overgemaakt. Dat er een spaardrempel geldt, wordt niet expliciet vermeld. Op de website wordt het minimum-bedrag zeer onopvallend genoemd, namelijk onder ‘veelgestelde vragen’, subcategorie ‘voor de club’, bij de vragen “Wanneer wordt het gespaarde bedrag overgemaakt op de rekening van mijn club?” en “De betaaltermijn is verstreken, maar er is nog geen bedrag overgemaakt aan de club. Hoe kan dat?” Onder de subcategorie ‘voor spaarders’ wordt niet gesproken over een spaar-drempel. Klager voelt zich misleid. Indien hij had geweten van de spaardrempel, had hij er wellicht niet voor gekozen om een Klant-is-Koning kaart te registreren. Nadat klager Vomar in een e-mail had gewezen op de tekortkoming in haar promotionele actie, heeft Vomar volgens klager op enkele plaatsen op haar website een asterisk geplaatst die verwijst naar de mededeling “Met een betalingsdrempel van € 20,- per club per kwartaal vanwege administratieve kosten.” Op een aantal plaatsen op de website en op (bijvoorbeeld) fysiek promotiemateriaal (flyers, posters, koffiebekers, bierviltjes) is deze verwijzing naar de spaardrempel echter niet geplaatst. Hierdoor lijkt sprake te zijn van een onvoorwaardelijke uitkering. Ook maakt klager er bezwaar tegen dat Vomar de spelregels van haar actie achteraf heeft aangepast, zodat zij een bijdrage die lager is dan de spaardrempel niet behoeft uit te betalen.

 

Samenvatting van het verweer

In het Club-is-Koning programma kunnen klanten met een gekoppelde klantenkaart hun club financieel ondersteunen door boodschappen te doen bij Vomar. Vanaf de start van de actie is de spaardrempel in de voorwaarden opgenomen geweest. Deze drempel wordt niet in elke uiting genoemd, omdat dit naar de mening van Vomar niet nodig is en er dan nog meer voorwaarden zouden kunnen worden genoemd. Hoewel geen sprake is geweest van misleiding, heeft Vomar naar aanleiding van de klacht enkele aanpassingen in haar communicatie gedaan, om verwarring in de toekomst te voorkomen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) De voorzitter stelt voorop dat deze beslissing is beperkt tot beoordeling van de drie door klager overgelegde afdrukken van uitingen op de website van Vomar, die blijkens de aantekening van klager dateren van 25 december 2021. Andere in de klacht genoemde uitingen (“fysiek promotie-materiaal”) zijn niet overgelegd, zodat deze buiten beschouwing worden gelaten.

2) In de bestreden uitingen staat, in min of meer gelijke bewoordingen: “Vomar maakt ieder kwartaal 0,5% van het bedrag dat alle leden aan boodschappen hebben besteed over naar de club.” Vast is komen te staan dat uitbetaling aan de club van 0,5% van het door klanten bestede bedrag slechts plaatsvindt indien minimaal € 20,- in een kwartaal is gespaard. Dat sprake is van deze spaardrempel, is een belangrijke beperking van het actieaanbod en betreft daarom essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet deelnemen aan de actie. Dit betekent dat in de uitingen op duidelijke wijze op deze voorwaarde moet worden gewezen. In de bestreden uitingen ontbreekt echter (een verwijzing naar) de vermelding van de gehanteerde spaardrempel.

3) Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in uitingen sprake is van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. In de mededeling van Vomar dat zij enkele aanpassingen in haar communicatie heeft gedaan, ziet de voorzitter aanleiding de aanbeveling te doen voor zover nog nodig.

4) Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

De voorzitter acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder voor zover nog nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken