a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2022/00028

Datum:

15-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiereclame van ORHA, waarin (terwijl bij de genoemde getallen passende animaties te zien zijn) de volgende tekst wordt uitgesproken:
“Omdat je nooit weet hoeveel fysio je nodig hebt in een jaar, heeft de OHRA Zorgverzekering de Fysio meeneemservice. Wat je overhoudt neem je mee”.
Tijdens de reclame is de volgende tekst te lezen:
“Neem tot 9 behandelingen mee naar volgend jaar
Voor maximaal € 1,50 per maand
Bekijk de voorwaarden OHRA.nl.”

De klacht

Klager stelt dat de televisiereclame van december 2021 over de Fysio Meeneemservice misleidend is. Er wordt in de commercial gesuggereerd dat men de overgebleven fysio behandelingen mee kan nemen naar het volgende jaar. Stel dat je als klant in 2021 vier fysiobehandelingen in 2021 over hebt, dan zou je die voor een kleine vergoeding moeten kunnen overhevelen naar 2022. Adverteerder geeft aan dat het zo niet werkt. Volgens adverteerder moet voor 1 januari worden gekozen om eventuele overgebleven behandelingen van 2022 mee te nemen naar 2023 en dat daarvoor ook in 2023 de Fysio Meeneemservice moet worden afgesloten om er gebruik van te kunnen maken in 2023.

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.
Adverteerder is een digitale zorgverzekeraar. Op de website van adverteerder staat op de startpagina de volledige informatie met betrekking tot de voorwaarden van de Fysio Meeneemservice. Deze service kan vanaf januari 2020 jaarlijks worden meeverzekerd in combinatie met een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie.
Om bekendheid te geven aan deze service stond de reclame eind 2021 voor het zorgverzekeringsjaar 2022 in het teken van deze service. Het is bij de gemiddelde consument bekend dat zorgverzekeraar in het laatste kwartaal van het jaar, hun producten voor het nieuwe jaar onder de aandacht brengen.
Uit de klacht volgt dat klager van mening is dat in de reclame de suggestie wordt gewekt dat men de overgebleven fysiobehandelingen uit het verzekeringsjaar 2021 mee kan nemen naar 2022, als in de maand december 2021 voor € 1,50 de Fysio Meeneemservice nog wordt afgesloten bij de lopende zorgverzekering. Dit klopt niet. In de reclame wordt duidelijk aangegeven dat er kosten aan deze service verbonden zijn. Er wordt op geen enkele wijze gesuggereerd dat de Fysio Meeneemservice gedurende het verzekeringsjaar tussentijds afgesloten kan worden. Zodra de Fysio Meeneemservice voor € 1,50 per jaar voor het gehele kalenderjaar wordt afgesloten, heeft men de mogelijkheid om maximaal 9 niet gebruikte fysiobehandelingen uit dat jaar, mee te nemen naar het volgende jaar.
Het ontgaat adverteerder op welke wijze de indruk wordt gewekt dat als blijkt dat men aan het einde van het verzekeringsjaar niet alle fysiobehandelingen heeft gebruikt, men achteraf de Fysio Meeneemservice zou kunnen afsluiten en zo de ongebruikte behandelingen van dat jaar toch kan meenemen naar het volgende verzekeringsjaar.
In de klacht wordt aangegeven dat het een vereiste zou zijn om ook in 2023 de Fysio Meeneemservice af te sluiten om de meegenomen behandelingen uit 2022 te kunnen gebruiken. Dit klopt niet. Voor het in gebruik nemen van behandelingen in het volgende jaar is het geen vereiste de Fysio Meeneemservice af te sluiten.

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht komt erop neer dat de stelling in de reclame dat niet gebruikte fysiobehandelingen kunnen worden meegenomen naar volgend jaar misleidend is, omdat -volgens klager- niet duidelijk is dat voordat het jaar begint de Fysio Meeneemservice moet worden afgesloten en dat om ervan gebruik te kunnen maken voor (minimaal) twee jaar de meeneemservice moet worden afgenomen. Deze klacht kan niet slagen. Adverteerder is een verzekeraar, die risico’s dekt, zo ook het risico dat men in een bepaald jaar fysiotherapie behandelingen overhoudt. Voor een bedrag van € 1,50 per maand boven de ziektekostenpremie kan men fysiotherapie behandelingen meenemen. Het kan ook voorkomen dat men in een jaar per maand € 1,50 betaalt, maar geen fysiotherapie behandelingen overhoudt. Dat is eigen aan een verzekering. Naar het oordeel van de voorzitter ligt het dan ook niet voor de hand dat men, door in december 2021 de Fysio Meeneemservice af te sluiten, alle in dat jaar resterende fysiotherapie behandelingen met een maximum van 9 kan meenemen naar 2022. Dat zou neerkomen op het kopen van de mogelijkheid en niet op zich er tegen te verzekeren. Dat dit niet de bedoeling is, blijkt ook uit de duidelijke verwijzing naar de voorwaarden op de website in de commercial. Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat men op de website de voorwaarden voor de Fysio Meeneemservice gemakkelijk kan raadplegen. Op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat door de reclame bij de gemiddelde consument geen onjuiste verwachtingen worden gewekt over de Fysio Meeneemservice. Dit gedeelte van de klacht wordt afgewezen.
2)  Het tweede onderdeel van de klacht gaat erover dat volgens klager men minimaal voor twee jaar de Fysio Meeneemservice moet afsluiten om er daadwerkelijk gebruik van te kunnen maken. Namelijk voor het jaar waarin de fysio behandelingen ‘overblijven’ en voor het jaar waarin men de overgebleven behandelingen wil gebruiken. Dit is door adverteerder gemotiveerd betwist. De Fysio Meeneemservice hoeft alleen te worden afgesloten voor het jaar waarin de fysio behandelingen ‘overblijven’. Klager heeft verder niet onderbouwd waarom hij meent dat de Fysio Meeneemservice voor twee jaar op rij moet worden afgesloten om er daadwerkelijk gebruik van te kunnen maken. Dit onderdeel van de klacht wordt afgewezen.

De beslissing

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken