a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00601

Datum:

02-02-2022

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor het FreeStyle Libre 2 systeem voor diabetici. In de commercial, die als motto heeft “niet meer prikken”, is te zien hoe personen een smartphone bij een sensor op hun bovenarm houden en vervolgens op het scherm van hun smartphone hun glucosewaarde aflezen. Onderaan het scherm verschijnen diverse teksten, waaronder: “Als de glucosewaarden en alarmen niet overeenkomen met symptomen of verwachtingen is prikken noodzakelijk” en “Ga naar de website voor compatibiliteit van apparaten” en “Dit is een medisch hulpmiddel (CE 2797)”. Gedurende de televisiecommercial wordt verwezen naar de website nietmeerprikken.nl.

 

Samenvatting van de klacht (inclusief de repliek)

Adverteerder beweert in de televisiecommercial dat men met de scanner “nooit meer hoeft te vingerprikken”. Maar bij een hoge of lage bloedsuikerspiegel moet men nog wel prikken. Ook accepteren niet alle telefoons de app, zoals de Nokia telefoon van klager. De scanner die in de reclame wordt gepromoot, is bovendien al sinds 2019 niet meer leverbaar. Bij een kennis van klager met een compatibele telefoon bleek de app geen contact te krijgen met de sensor. Ondanks het voorgaande wordt op televisie veel reclame voor het product gemaakt, hetgeen klager zeer misleidend vindt.

 

Samenvatting van het verweer (inclusief de dupliek)

Het FreeStyle Libre 2 systeem van adverteerder werkt met behulp van een sensor. De sensor kan door middel van de FreeStyle Librelink app op het scherm van een smartphone worden afgelezen. De sensor kan ook worden afgelezen met behulp van een reader. De televisiecommercial toont echter alleen de combinatie sensor-app/smartphone. De commercial in zijn geheel communiceert niets meer dan de officiële indicaties als medisch hulpmiddel van het FreeStyle Libre 2 systeem. In de uiting is de waarschuwing opgenomen dat in bijzondere gevallen toch vingerprikken noodzakelijk kan zijn. Gedurende de volle eerste acht seconden van de commercial, is zeer duidelijk onderin beeld de tekst zichtbaar dat als de glucosewaarden en alarmen niet overeenkomen met symptomen of verwachtingen, prikken noodzakelijk is. De commercial houdt niet in dat met het systeem “nooit” meer een vingerprik nodig zou zijn, zoals klager stelt. Het bezwaar van klager lijkt een technisch probleem te betreffen in verband met zijn mobiele telefoon van het merk Nokia. Dergelijke telefoons horen niet bij de compatibele telefoons. In de televisiecommercial wordt duidelijk leesbaar gedurende enkele seconden vermeld dat informatie over geschikte telefoons op de website nietmeerprikken.nl beschikbaar is. Hieruit blijkt duidelijk dat het FreeStyle Libre 2 systeem alleen werkt met bepaalde compatibele telefoons.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Daargelaten dat klager in zijn klacht de uiting niet correct omschrijft (er wordt niet gesproken over “nooit meer prikken”, maar over “niet meer prikken”) overweegt de voorzitter als volgt. In de televisiecommercial zijn personen te zien die met behulp van hun smartphone een sensor op hun bovenarm scannen, waarna zij hun glucosewaarde op het scherm van hun telefoon uitlezen. De gemiddelde consument zal tegen deze achtergrond de mededeling ‘niet meer prikken’ zo opvatten dat men in plaats van prikken de scanfunctie kan gebruiken. Klager stelt dat hij een Nokia telefoon heeft waarop de voor de scan benodigde app niet werkt. Deze omstandigheid kan niet tot het oordeel leiden dat de televisiecommercial onjuist of misleidend is. In de televisiecommercial wordt immers niet beweerd dat elke telefoon geschikt is voor het FreeStyle Libre 2 systeem. Integendeel, adverteerder stelt terecht dat in de televisiecommercial juist wordt gewezen op het feit dat niet elke telefoon compatibel is met genoemd systeem. Men wordt in dat kader in de televisiecommercial verwezen naar een website waarop men kan zien of een telefoon compatibel is (“Ga naar de website voor compatibiliteit van apparaten”). Deze tekst, die duidelijk leesbaar is en voldoende lang in beeld verschijnt, maakt voor de gemiddelde consument duidelijk dat niet alle telefoons geschikt zijn voor het FreeStyle Libre 2 systeem. Dat volgens klager een scanner die als alternatief voor een smartphone kan dienen momenteel niet leverbaar zou zijn, doet voor deze procedure verder niet ter zake. In de televisiecommercial wordt immers niet op deze mogelijkheid geattendeerd en zijn uitsluitend personen te zien die een smartphone gebruiken.

2)  Ook verder kan de klacht niet slagen. Klager stelt dat hij van een ‘kennis’ heeft vernomen dat deze technische problemen bij het gebruik van de FreeStyle Libre 2 app op een wel compatibele telefoon ondervindt. Deze stelling, wat daarvan verder zij, kan niet tot het oordeel leiden dat het systeem in het algemeen niet zou werken op de wijze die in de televisiecommercial wordt getoond en zoals die als medisch hulpmiddel is gecertificeerd. Voor zover klager stelt dat de televisiecommercial onjuist is omdat men bij een hoge of lage bloedsuikerspiegel nog wel moet prikken, geldt dat in de televisiecommercial wordt geattendeerd op de mogelijkheid dat bloed prikken in sommige gevallen toch noodzakelijk is, te weten door de duidelijk leesbare tekst onderaan het scherm: “Als de glucosewaarden en alarmen niet overeenkomen met symptomen of verwachtingen is prikken noodzakelijk.” De voorzitter beslist op grond van het voorgaande als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken