a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Status:

Dossiernr:

2022/00011

Datum:

16-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een e-mail van Stichting Free a Girl van 9 december 2021, waarin zij dank betuigt voor een donatie. Verder wordt er informatie gegeven over de doelstellingen en prestaties van afzender. Tot slot staat er onderaan het bericht: “Ik wil je nogmaals bedanken voor je steun en ik hoop dat we ook in dit jaar nog op jou kunnen rekenen. Kijk bijvoorbeeld in onze shop voor Free a Girl merchandise.” In de laatste zin staat een hyperlink naar de webwinkel.

De klacht

Klager heeft op 18 mei 2017 een eenmalige donatie gedaan bij Free a Girl. Daarna heeft klager geen commerciële berichten van afzender ontvangen. Vervolgens heeft klager op 9 december 2021 een commercieel bericht ontvangen van afzender. Hiermee heeft afzender volgens klager in strijd gehandeld met artikel 1.3a Code E-mail, omdat afzender geen opt-in heeft verkregen. Ook is de uiting door het ontbreken van (een deel van) de contactgegevens in strijd met artikel 2.2 Code E-mail. Tot slot heeft afzender volgens klager in strijd gehandeld met artikel 4.1a Code E-mail door niet duidelijk te informeren over het gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van reclame.

Het verweer

Onderaan het formulier van de actie waarvoor klager op 18 mei 2017 had gedoneerd, hoefde men destijds niet akkoord te gaan met de disclaimer. De AVG trad immers pas op 25 mei 2018 in werking. Wel stond er een opt-in selectievakje om de nieuwsbrief te ontvangen, dat in mei 2017 nog automatisch kon worden aangevinkt. Een privacypagina was toen reeds op de website van afzender aanwezig evenals een klachtenprocedure die afzender nog steeds hanteert. De data van klager zijn via een donatie bij afzender terechtgekomen doordat klager via afzender een bekende sponsorde.
Na invoering van de AVG in 2018 heeft afzender de benodigde veranderingen doorgevoerd. Afzender heeft  een privacy statement en wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen of verwijderen kan contact opnemen met afzender.

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter heeft in het dossier geen e-mail aangetroffen van afzender aan klager uit 2017, zoals klager die in zijn klacht heeft omschreven, waardoor over die uiting niet kan worden geoordeeld. Los daarvan acht de voorzitter het niet aangewezen om bijna vijf jaar na de verzending van een e-mail te beoordelen of bij die verzending is voldaan aan de eisen van de Code e-mail.
Gelet hierop wordt ook niet meer toegekomen aan de vraag of afzender destijds klager duidelijk heeft geïnformeerd over het gebruik van zijn e-mailadres voor het toezenden van reclame. Tevens wordt ervan uitgegaan dat destijds is voldaan aan de voorwaarden voor het toezenden van reclame aan klager, te weten op basis van de donatie die klager aan afzender heeft gedaan. Klager heeft onvoldoende onderbouwd dat deze toestemming geen basis biedt voor toezenden van de e-mail van 9 december 2021 aan hem. Dit onderdeel van de klacht wordt afgewezen.
2) Voor wat betreft de e-mail van 9 december 2021 van adverteerder aan klaagster geldt dat artikel 2.2 Code e-mail, waarop het resterende deel van de klacht is gebaseerd, is bedoeld om voor de ontvanger een rechtstreekse en effectieve communicatie met afzender mogelijk maken. Daartoe dient in reclame via e-mail duidelijk de naam, het adres en de contactgegevens van de afzender te worden genoemd. Niet is ingevuld wat onder ‘contactgegevens’ wordt verstaan. Nu het om reclame via e-mail gaat, en de geadresseerde daardoor al over een (op grond van artikel 2.3 Code e-mail: werkend) e-mailadres van afzender beschikt, moet het begrip ‘contactgegevens’ aldus worden uitgelegd dat het, naast de naam en adres, gaat om het telefoonnummer van afzender (vgl. dossier 2016/00654). Een telefoonnummer maakt bij uitstek een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met afzender mogelijk. Afzender kan ervoor kiezen deze gegevens in elke e-mail te vermelden dan wel in de e-mail een link ‘Contact’ (of vergelijkbare link) op te nemen die linkt naar de websitepagina waar haar naam, adres en telefoonnummer staan. Nu een dergelijke link ontbreekt, had afzender het telefoonnummer in de e-mail zelf dienen te vermelden. Nu afzender dat heeft nagelaten, is sprake van schending van artikel 2.2 Code e-mail. Dit onderdeel van de klacht wordt toegewezen.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 2) is overwogen, heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 2.2 van de Code reclame via e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken