a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Status:

Dossiernr:

2022/00090

Datum:

22-03-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden uiting

Het betreft de reclamefolder van Etos geldig van 7 t/m 13 februari 2022 voor zover daarin Rexona deodoranten werden aangeboden. In de uiting staat onder andere een afbeelding van de deodorant Rexona Maximum Protection en de tekst:
“tot 77 % korting
Dove en Rexona Deodorant
alle varianten, combineren mogelijk
5 stuks 12,75 – 43,75”

De klacht

Klaagster wilde bij adverteerder de reclameaanbieding van de deodorant Rexona Maximum Protection kopen van 5 stuks voor € 10,00, met de korting van 77%, zoals in de folder was aangegeven. In de winkel en via whatsapp werd klaagster verteld dat het een drukfout was in de folder en dat deze deodorant buiten de reclame viel. Klaagster vindt de reclame misleidend.

Het verweer

Helaas is per abuis in de folder opgenomen dat de aanbieding “alle varianten” zou betreffen. Echter was de aanbieding alleen geldig voor 50ml varianten en 150ml varianten. Daar Rexona Maximum Protection een 45ml variant is, valt deze buiten de aanbieding. Online op de website van adverteerder is deze fout aangepast. Ondanks dat er in de folder van adverteerder een disclaimer is opgenomen over eventuele druk- en zetfouten, is adverteerder het in deze klacht met klaagster eens. Adverteerder meent ook vanwege het afgebeelde kortingspercentage en de noemer “alle varianten” dat klaagster ervan uit had mogen gaan dat de Rexona Maximum Protection met korting te kunnen aanschaffen.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Ten aanzien van de actie voor de deodorant Rexona Maximum Protection heeft adverteerder erkend dat sprake is van een drukfout. Of een vergissing in een reclame-uiting leidt tot misleidende reclame, is afhankelijk van de vraag of die vergissing voor de gemiddelde consument voldoende kenbaar is. Uitsluitend indien voor deze consument concrete aanwijzingen bestaan dat de uiting bepaalde onjuistheden bevat, bijvoorbeeld omdat zonder meer duidelijk is dat er een drukfout staat of dat het onmogelijk is dat het product voor deze prijs wordt aangeboden, kan de adverteerder zich tegenover de consument erop beroepen dat sprake is van een drukfout. Deze situatie doet zich hier niet voor.
2)  Klaagster kon niet weten dat het om een drukfout ging. Het beroep door adverteerder op haar disclaimer doet daaraan niet af. Dit neemt immers niet weg dat blijkens het voorgaande onjuiste informatie is verstrekt over het bestaan van een prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de hier bedoelde folder misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
3)  Nu adverteerder de fout heeft erkend en zij heeft verklaard de website te hebben aangepast, zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nog nodig. De voorzitter beslist als volgt.

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken