a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2021/00551

Datum:

21-12-2021

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden uiting

Het betreft een Sinterklaas tv-commercial van Bol.com, waarin reclame wordt gemaakt voor de speelgoedapp van verweerder.
In de tv-commercial is Sinterklaas te zien die de jonge kijker toespreekt en vertelt dat de kinderen kunnen meedoen met het oplossen van ‘het verloren speelgoed mysterie’ en het hulp-Sint diploma kunnen verdienen. Ondertussen zijn beelden van kinderen te zien die op de speelgoedapp van verweerder spelletjes spelen en een hulp-Sint diploma verdienen.

Samenvatting van de klacht

Klager stelt dat Sinterklaas wordt gebruikt om kinderen te vragen een app te installeren. Het geloof van kinderen wordt misbruikt om kinderen de online wereld in te laten duiken. Dit is niet gepast. In de commercial wordt de suggestie gewekt dat kinderen een prijs kunnen winnen. Kinderen snappen echter nog niet dat er een verschil zit tussen een kans op een prijs en het daadwerkelijk winnen van een prijs. Ze gaan er op grond van de commercial vanuit dat ze iets winnen. Er zijn reclames waarin erop wordt gewezen dat kinderen eerst toestemming moeten vragen voordat ze online gaan. Dat ontbreekt hier.

Samenvatting van het verweer

Adverteerder betreurt het dat klager de commercial en de speelgoedapp als negatief ervaart. De reclame is bedoeld om kinderen en ouders/verzorgers te informeren over wat de speelgoedapp inhoudt. De kinderen worden in de reclame en in de app persoonlijk door de Sint toegesproken. Dit is niet bedoeld om kinderen te misleiden of om misbruik te maken van het geloof van de kinderen, maar om het spelen met de app nog magischer te maken. Het te verdienen hulp-Sint diploma is, in tegenstelling tot wat klager stelt, geen prijs die slechts enkele kinderen kunnen winnen, maar een diploma dat elk kind krijgt als ze de spelletjes in de app uitgespeeld hebben. Er is dus geen wedstrijd of prijzenpot.
Dat kinderen door de speelgoedapp volgens klager de online wereld induiken, ziet adverteerder niet als iets slechts, omdat kinderen veel plezier kunnen beleven aan digitale spelletjes zoals in de app te vinden. Veel kinderen zullen ook voor het gebruik van deze app al gebruik hebben gemaakt van digitale applicaties en spelletjes. Voor het installeren van de app heeft het kind ook een telefoon nodig. Het hebben van een telefoon of het mogen gebruiken van een telefoon van een ouder voor het installeren van de speelgoedapp suggereert ook dat de ouder van het kind ermee instemt dat het kind gebruik maakt van applicaties.  

Het oordeel van de voorzitter

1) De voorzitter vat de klacht zo op dat de televisiecommercial is gericht op kinderen en daarom aan de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) dient te worden getoetst. Ingevolge artikel 1 van deze code mag reclame gericht op kinderen niets in woord, geluid of beeld bevatten waardoor kinderen op enigerlei wijze worden misleid over de mogelijkheid en eigenschappen van het aangeboden product. Klager voert in dit verband aan dat de televisiecommercial ten onrechte doet voorkomen dat kinderen een prijs kunnen winnen en misbruik wordt gemaakt van de goedgelovigheid van kinderen. Hierover oordeelt de voorzitter als volgt. In de uiting wordt gesproken over een beloning in de vorm van een hulp-Sint diploma. Adverteerder heeft gesteld dat elk kind deze beloning krijgt na het oplossen van raadsels, waarvoor Sinterklaas hulp vraagt. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de praktijk niet zo is. Gelet hierop geeft de uiting geen onjuiste voorstelling van zaken en is de uiting niet misleidend in de zin van artikel 1 KJC. Dit klachtonderdeel slaagt niet.

2) Voorts stelt klager dat in de televisiecommercial niet wordt gewezen op het door kinderen aan ouders/ verzorgers vragen van toestemming om de app te installeren en daarop spelletjes te spelen. Uit artikel 9 KJC volgt niet dat het verplicht is erop te wijzen dat kinderen toestemming moeten vragen aan ouders voor het installeren van een gratis app en het spelen van een gratis spel, nu er geen sprake is van een overeenkomst op afstand. Ook dit klachtonderdeel kan daarom niet slagen.
De voorzitter beslist als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken