a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2022/00137

Datum:

24-05-2022

Uitspraak:

VT vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

Samenvatting van de klacht

Klager heeft een neeee-sticker op zijn brievenbus en heeft reclame van afzender in zijn brievenbus ontvangen in de vorm van een menukaart. Hij heeft afzender verzocht onderzoek te doen naar de ongewenste bezorging van de reclame. Hierop is geen reactie gekomen.

Het oordeel van de voorzitter

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat afzender reclame in zijn brievenbus heeft bezorgd. Onweersproken staat vast dat de brievenbus van klager is voorzien van een Nee/Nee-sticker, waarop staat dat hij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen in de zin van bijlage 1 bij de Code verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Dit maakt dat artikel 3.1 van de Code VOR  is overtreden. Volgens dit artikel moet een afzender alle noodzakelijke maatregelen treffen om de naleving van de (op bijlage 1 bij de) Code VOR vermelde stickers te bereiken. Daar is in dit geval niet aan voldaan. Door het aanbrengen van een brievenbussticker geeft de bewoner namelijk aan geen ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen ontvangen.
Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.


Samenvatting van de klacht

 
Ondanks een neeee-sticker op zijn brievenbus heeft klager reclame van verweerder, in de vorm
van een menukaart, in zijn brievenbus ontvangen. Klager heeft verweerder verzocht onderzoek te
doen naar de ongewenste bezorging van de reclame, om herhaling te voorkomen. Hierop is geen
reactie gekomen.
 
Het oordeel en de beslissing van de voorzitter
 
De voorzitter heeft als volgt geoordeeld en beslist, waarbij het begrip “afzender” naar verweerder (“La Nostra”) verwijst:
 
“Het oordeel van de voorzitter
 
Klager maakt bezwaar tegen het feit dat afzender reclame in zijn brievenbus heeft bezorgd.
Onweersproken staat vast dat de brievenbus van klager is voorzien van een Nee/Nee-sticker,
waarop staat dat hij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen in de zin van bijlage 1
bij de Code verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Dit maakt dat artikel 3.1
van de Code VOR is overtreden. Volgens dit artikel moet een afzender alle noodzakelijke
maatregelen treffen om de naleving van de (op bijlage 1 bij de) Code VOR vermelde stickers te
bereiken. Daar is in dit geval niet aan voldaan. Door het aanbrengen van een brievenbussticker
geeft de bewoner namelijk aan geen ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen ontvangen.
 
Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.
 

De beslissing van de voorzitter

 
Op grond van het voorgaande heeft afzender gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. De
voorzitter beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.”
 
 

Samenvatting van het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter
 
Verweerder kan zich niet vinden in de beslissing van de voorzitter, omdat verweerder haar flyer
niet verspreidt via de brievenbus. Zij geeft een flyer mee aan wie iets bij haar bestelt. De
correspondentie van de Stichting Reclame Code, voorafgaand aan de beslissing van de voorzitter,
heeft verweerder niet bereikt, omdat een onjuist e-mailadres is gebruikt.

 

Het oordeel van de Commissie

Verweerders bezwaar komt erop neer dat de voorzitter ten onrechte heeft geoordeeld dat verweerder in strijd met artikel 3.1 Code VOR heeft gehandeld. Verweerder heeft hiertoe aangevoerd dat zij haar flyer niet verspreidt via de brievenbus, maar meegeeft aan wie iets bij haar bestelt. De Commissie oordeelt hierover als volgt. 

Klager, op wiens weg het had gelegen om aannemelijk te maken dat de flyer in zijn brievenbus is gedeponeerd, in het kader van gratis huis-aan-huisverspreiding, heeft geen, althans niet tijdig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk op het bezwaar te reageren. Nu verweerder heeft gesteld dat zij haar flyers niet verspreidt via de brievenbus, en klager dit vervolgens niet heeft weersproken, is niet komen vast te staan dat de door klager ontvangen flyer gratis huis-aan-huis is verspreid. Gelet hierop kan de flyer niet worden aangemerkt als “ongeadresseerd reclamedrukwerk” als bedoeld in artikel 1.1 onder d van de Code VOR en is de Code VOR, meer in het bijzonder artikel 3.1 daarvan, in dit geval niet van toepassing.
 
Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken