a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00579

Datum:

25-01-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op https://configuarator.skoda.nl/enyaq-iv. Daarin staat over de Skoda Enyac onder meer: “Basis auto € 47.955”.  

 

Samenvatting van de klacht

Bij het uitdraaien van een prijs voor een Skoda Enyaq, via de Car Configurator van Skoda, kreeg klager een offerte met een basisprijs voor deze auto van € 47.955.
Bij klagers bezoek aan de dealer startte de offerte echter met een basisprijs van € 49.164 en werd deze prijs nog verhoogd met “€ 1.000 OEM”.
De werkelijke prijs is dus € 2.209 hoger dan de prijs, vermeld op de website. Volgens de verkoper kloppen de prijzen op de website niet en zijn deze nog niet geupdate, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

De Car Configurator geeft de huidige prijzen weer, de prijzen die op dit moment gelden. Het is mogelijk dat de betreffende prijs niet altijd overeenkomt met de prijs op de offerte bij de dealer. De dealer geeft namelijk de prijs af voor het moment dat de auto daadwerkelijk wordt geleverd. Dat
kan op een later tijdstip zijn, bijvoorbeeld als de auto niet op voorraad is of door het huidige
wereldwijde tekort aan grondstoffen, waardoor de productie van voertuigen vertraging kan oplopen.
ŠKODA heeft in haar Car Configurator de volgende disclaimer opgenomen:
“Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM – Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen
rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie. € XX.XXX”
In de Algemene Verkoopinformatie is ook een dergelijk voorbehoud opgenomen:
“Disclaimer
Hoewel de informatie op deze website of andere communicatie-uitingen permanent zo accuraat en
actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische
specificaties, afbeeldingen, of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze website of andere communicatie-uitingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.”
Uit het bovenstaande volgt dat klager afdoende is geïnformeerd. Adverteerder meent dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) niet is overtreden.
 

Het oordeel van de voorzitter 

In reactie op de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat de prijs in de offerte bij de dealer niet altijd overeen hoeft te komen met de prijs in de Car Configurator, omdat de prijs in de offerte bepaald wordt door het moment dat de auto daadwerkelijk geleverd wordt. Het moment van levering hangt af van factoren als voorraad van de auto en eventuele vertraging in de productie van de auto.

Naar het oordeel van de voorzitter betreft dit mogelijke prijsverschil essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en had deze informatie uitdrukkelijk in de bestreden uiting moeten worden opgenomen. Wat dit betreft kan niet worden volstaan met de in het verweer genoemde, algemeen luidende tekst van de disclaimer over de “Consumentenadviesprijs” en de “Algemene Verkoopinformatie”.  
 
Nu bovenbedoelde essentiële informatie niet uitdrukkelijk in de uiting is vermeld, is er sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Aangezien de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.
 
Overigens heeft adverteerder in het geheel niet gereageerd op klagers mededeling dat de offerteprijs bij de dealer nog werd verhoogd met “€ 1.000 OEM”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken