a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2013/00623

Datum:

21-11-2013

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1.

Een uiting op www.dixons.nl/verhuurt waarin naast de afbeelding van een MacBook onder meer staat:

“jij het plezier, wij de zorgen

dixons verhuurt!” en

“Alle notebooks en tablets kunnen gehuurd worden tegen een vast maandbedrag”.

2.

Een folder waarin onder meer staat:

“jij het plezier,

wij de zorgen

dixons verhuurt” en

“De Nieuwste notebooks of tablets? Altijd voor een vast laag maandbedrag” en

“Kijk voor de voorwaarden op dixons.nl/verhuurt”.

“Alle notebooks en tablets kunnen gehuurd worden tegen een vast maandbedrag”.

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1.

Gesuggereerd wordt dat het om huur gaat. Onder verhuur wordt echter verstaan “het in gebruik nemen van een product tegen betaling voor een afgesproken termijn”, geen vaste termijn.

Volgens klager is er sprake van lease, omdat het om 36 maanden gaat.

Klager vindt de uitingen misleidend. Hij denkt aan het huren van een Ipad voor de kinderen gedurende -uitsluitend- de vakantie. In artikel 8.1 van de huurvoorwaarden, die klager overlegt, staat:

“BAS en de huurder gaan de huurovereenkomst aan voor een vaste periode van 3 jaar. (…) ”.

2.

Er is sprake van koppelverkoop. Men dient namelijk ook een verzekering af te sluiten, die in eigen beheer is van de B.A.S. Group.

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

De aangeboden huurtermijn is een vaste termijn van 36 maanden. Verhuur (ook wel aangeduid als lease) voor een korte periode is bij dit product niet mogelijk. Verhuur voor een vaste langere periode is bij consumenten elektronica/huishoudelijke apparaten niet ongebruikelijk.

In geval van schade of diefstal garandeert adverteerder de consument het herstel of vervanging van het product. BAS Rental Services heeft dit risico bij een verzekeringsmaatschappij ondergebracht.

Adverteerder biedt een all-in product waarbij de consument gedurende een van te voren vastgestelde periode gebruik kan maken van een product naar keuze. De maandelijkse huurvergoeding is verschuldigd voor gebruik en service.

De repliek

In het verweer staat: “Verhuur (ook wel aangeduid als lease) voor een korte periode is bij dit product niet mogelijk”. Indien in de klacht was vermeld: “Dixons Lease” in plaats van “Dixons Verhuurt” had klager vermoedelijk geen klacht ingediend.

Voorts stelt adverteerder dat verhuur voor een vaste langere periode bij consumenten elektronica/huishoudelijke apparaten niet ongebruikelijk is.

Klager vraagt zich af welke voorbeelden adverteerder hiervan kan geven.

De dupliek

Lease en verhuur zijn uitwisselbare begrippen. Voor voorbeelden van verhuur voor een vaste periode verwijst adverteerder naar de diverse autolease mogelijkheden en naar de website www.skala.nl.

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

In beide bestreden uitingen biedt adverteerder notebooks en tablets te huur aan. Blijkens artikel 8.1 van de betreffende, door beide partijen overgelegde “Algemene huurvoorwaarden van B.A.S. Rental Services B.V.” gaat het om een huurovereenkomst voor een vaste periode van 3 jaar. Weliswaar zal niet iedere consument bij eerste kennisneming van de uitingen rekening houden met een zodanige, langere huurperiode, maar dat betekent niet dat het woord “verhuurt” in dit geval onjuist is. Verhuur kan worden gedefinieerd als het in gebruik geven van een goed voor een bepaalde periode, tegen periodieke betaling. Daarvan is in dit geval sprake. Voorts wordt men in beide uitingen voldoende duidelijk geattendeerd op de voorwaarde betreffende een huurperiode van 3 jaar, namelijk door de vermelding “Huur- en verzekeringsvoorwaarden” op de website en door de mededeling “Kijk voor de voorwaarden op dixons.nl/verhuurt” in de folder.

Ad 2.

Blijkens artikel 6.1 van voornoemde huurvoorwaarden wordt ten behoeve van het gehuurde product een verzekering afgesloten “door BAS”. Naar het oordeel van de Commissie is er aldus geen sprake van koppelverkoop, ofwel verkoop waarbij de koper van een product verplicht is tegelijk een ander product te kopen. In zoverre mist de klacht feitelijke grondslag.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken