a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2012/00745

Datum:

31-08-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aan klager toegestuurde reclame-uiting waarbij hem een geluksnummer wordt toegestuurd.

 

De klacht

 

Klager heeft tegen deze uiting de volgende bezwaren.

a.  Klager heeft bezwaar tegen het feit dat hij daarin persoonlijk wordt aangesproken, met gebruikmaking van zijn achternaam.

b.  Bij herhaling wordt (in bijlage 2) gesproken over “vakantiegeld” en gesproken wordt over “Deze zomer …” waarmee de suggestie wordt gewekt dat het zou gaan om vakantiegeld dat nog deze zomer zou worden uitgekeerd. Echter pas op 31 december 2012 wordt bekend wie voor dit zogenaamde vakantiegeld in aanmerking komt.

c.   In bijlage 1 wordt gesproken van een “Troostprijsgarantie”. Om deze troostprijs te krijgen, moet aan twee voorwaarden zijn voldaan, namelijk dat het winnend nummer tijdig is ingestuurd en dat men niet in aanmerking komt voor de eerste prijs. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de troostprijs nog deze zomer opeisbaar zou zijn. Een verwijzing naar eventuele spelregels ontbreekt.

d.  In bijlage 2 staat onder het kopje “Dit is 100% gegarandeerd:…” onder meer het bedrag van € 125.000,00. Daarmee wordt gesuggereerd dat klager een geldbedrag zou krijgen. Uit de tekst onderaan de pagina blijkt dat dit bedrag ziet op niet opgevraagde prijzen van eerdere acties. Klagers aandeel in de zogenaamde schatkist was een zakje met onbestemd planten-zaad en iets wat op een mini-vogelhuisje leek. Van enig aandeel in een veronderstelde geldprijs was geen sprake.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft tegen deze klachten het volgende verweer gevoerd.

Ad a. De zogenaamde persoonlijke benadering is gemeengoed bij direct mail. Het gebruik van naw-gegevens valt binnen de privacy wetgeving. Om aan klagers gevoel van onbehagen tegemoet te komen, zullen zijn gegevens uit de database verwijderd worden.

Ad b. Het gebruik van de woorden “vakantie” en “vakantiegeld” in combinatie met “deze zomer” is minder gelukkig geweest, aangezien een geldprijs pas in december of januari wordt uitbetaald, zoals overigens blijkt uit de spelregels. Van misdleiding is evenwel geen sprake.

Ad c. Op deze pagina wordt twee maal verwezen naar de spelregels. Bovendien is duidelijk vermeld dat alleen diegenen die in het bezit zijn van een winnend nummer in aanmerking komt voor een troostprijs.

Ad d. In de uiting staat niet dat er € 125.000,00 in de schatkist zit, maar dat de totale waarde van de goederen in de schatkist kan oplopen tot dit bedrag. Spijtig is dat klager ontevreden is over hetgeen hij heeft ontvangen.    

Samenvattend stelt adverteerder dat van misleiding in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) geen sprake is.  

 

Het oordeel van de voorzitter

 

De voorzitter heeft met betrekking tot de verschillende onderdelen van de klacht het volgende overwogen.

Ad a. Het gebruik van naam, adres en woonplaats bij de verzending van en in direct mail is niet in strijd met de NRC.

Ad b.  In de uiting wordt zowel in de tekst als door het veelvuldig gebruik van het woord “vakantiegeld” de indruk gewekt dat de prijsuitreiking vòòr dan wel uiterlijk in de zomer zal plaatsvinden. Nu de prijsuitreiking pas in december of januari 2013 plaats vindt, krijgt men een onjuiste indruk van het spelverloop. Dat uit de in de spelregels vermelde data blijkt dat de prijsuitreiking mogelijk pas over een half jaar plaats vindt, doet daaraan niet af. Gelet hierop wordt in de uiting onjuiste informatie gegeven.    

Ad  c en d. De onderhavige bezwaren leiden niet tot het oordeel dat de uiting in strijd is met de NRC.

 

Gelet op het hierboven onder ad b overwogene is de uiting onjuiste informatie gegeven als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het hierboven onder ad b overwogene acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt hij adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst hij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken