a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2013/00980-I

Datum:

03-04-2014

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

Het College van Beroep

De grieven

Het College vat de grieven van NPL als volgt samen.

NPL stelt dat de Commissie ten onrechte heeft geoordeeld dat de gemiddelde consument in de uiting onvoldoende wordt geïnformeerd. Volgens NPL is geen sprake van het ontbreken van essentiële informatie voor een geïnformeerd besluit. Volgens de Commissie wordt in de uiting geclaimd dat men door de aangeboden korting goedkoper uit is, maar de enige claim die NPL in de uiting doet is dat men € 50,– korting krijgt op een boeking bij Landal. De uiting bestaat uit verschillende onderdelen en dient in zijn geheel te worden beoordeeld. Er wordt daarin telkens verwezen naar het feit dat de korting niet geldig is in combinatie met andere aanbiedingen. Ook in de voorwaarden die van toepas-sing zijn op boekingen en bij last minute aanbiedingen staat duidelijk dat reeds verlaagde prijzen niet geldig zijn in combinatie met andere kortingen, aanbiedingen, all-in arrange-menten of spaarprogramma’s.

Het oordeel van het College

1. De bestreden uiting bestaat uit verschillende onderdelen. Het betreft in de eerste plaats een pagina in de Voordeelagenda 2013 van NPL waar staat dat men € 50,– korting krijgt indien men een accommodatie bij Landal boekt. Deze pagina verwijst naar een voucher elders in bedoelde agenda voor meer informatie en voorwaarden. Deze voorwaarden staan op een aparte pagina van de Voordeelagenda. Terecht stelt NPL dat de uiting in zijn geheel dient te worden beoordeeld. De Commissie heeft dit blijkens haar beslissing echter niet miskend.

2. De klacht houdt in dat sprake is van misleidende reclame, omdat in de uiting de suggestie wordt gewekt dat consumenten een voordelige boeking kunnen doen nu € 50,– korting wordt gegeven, terwijl geïntimeerde heeft geconstateerd dat in zijn geval een boeking zonder korting voordeliger is. Het verschil bedraagt € 80,– ten nadele van de boeking mét de korting van de voucher. Dit prijsverschil staat ook in beroep als onbestreden vast. Het College constateert op grond hiervan dat het voor de consument soms beter is af te zien van de korting waarop hij ingevolge de uiting recht heeft, te weten in die gevallen waarin het inroepen van de korting tot betaling van een hoger eindbedrag leidt dan zonder korting. De gemiddelde consument kan niet geacht worden op de hoogte te zijn van deze bijzondere, niet voor de hand liggende consequentie. Elke informatie hierover ontbreekt op de pagina in de Voordeelagenda waar de kortingsactie wordt omschreven. Hetzelfde geldt voor de pagina met de “Voorwaarden” van de onderhavige kortingsactie (bijlage 2 in beroep).

3. De gemiddelde consument die op grond van de uiting veronderstelt dat hij dankzij de korting voordelig kan boeken, zal derhalve niet bedacht zijn op de mogelijkheid dat het boeken met korting soms veel onvoordeliger is dan boeken zonder korting. Hierdoor zal die consument ook boeken met korting in situaties waarin dat onvoordelig is voor hem. Alsdan neemt deze consument op basis van onjuiste veronderstellingen een besluit over een transactie dat hij waarschijnlijk niet zou hebben genomen indien hij voldoende zou zijn geïnformeerd over de omstandigheden waarin het gunstiger is af te zien van korting. Het College constateert overigens in dit verband dat Landal bij de Commissie heeft aangevoerd dat in de bestreden uiting een tekst is weggevallen waarin de consument met zoveel woorden wordt geïnformeerd over het feit dat last minute tarieven, waarvoor de aangeboden korting niet geldt, voordeliger kunnen zijn dan het gebruik maken van een kortingsactie.

4. Het College onderschrijft op grond van het voorgaande het oordeel van de Commissie dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Derhalve wordt beslist als volgt.

De beslissing van het College van Beroep [3 april 2014]

Het College bekrachtigt de bestreden beslissing.

 

De Reclame Code Commissie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een bon voor “het hele jaar € 50,- korting bij Landal GreenParks” in de Voordeelagenda 2013 van NPL.

De klacht

De kortingsbon wekt de indruk dat een voordelige boeking bij Landal kan worden gedaan, nu wordt geadverteerd met een korting van € 50,-. Een verblijf op park “Landal De Veluwse Hoevegaerde” blijkt echter bij boeking met gebruikmaking van de kortingsbon € 401,70 te kosten, terwijl de prijs van een identieke boeking op de site van Landal zonder toevoeging van de kortingscode 80 euro lager uitkomt. Er is sprake van misleidende reclame. Indien echt korting zou worden verleend, zou de prijs van een kortingsboeking lager moeten uitvallen dan bij een boeking zonder kortingsbon.

Het verweer van Landal

Actiecodes worden regelmatig ingezet ter promotie van producten. Het gebruik van een actiecode impliceert niet dat dit tot de op dat moment laagst mogelijke prijs leidt. Die indruk wordt door Landal niet gewekt en kan in redelijkheid ook niet uit de uiting worden afgeleid. De voorbereidingen voor de kortingsactie in de Voordeelagenda 2013 hebben plaatsgevonden ruim voordat de actie is gepubliceerd. Het kán voorkomen dat de bezetting van bungalows zich door vraag en aanbod zodanig ontwikkelt dat de prijs op de website wordt bijgesteld, bijvoorbeeld door last minutes. Daardoor kan de actuele prijs voordeliger zijn dan het actieaanbod uit de Voordeelagenda.

Bij actievoorwaarden worden consumenten in het algemeen zekerheidshalve met de volgende tekst erop gewezen ook te kijken naar eventuele actuele aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld last-minute aanbiedingen:

“Wilt u al snel op vakantie? Dan kunt u gebruik maken van onze last minutes, waarbij u ook profiteert van flinke kortingen. In sommige gevallen kan het zelfs voorkomen dat er op de last minute tarieven meer voordeel wordt gegeven dan bovengenoemde kortingen.”

Deze tekst ontbreekt – om niet meer te achterhalen redenen – bij de actie in de Voordeelagenda 2013.

Landal verzoekt de klacht af te wijzen.

Het verweer van NPL

Klager heeft een reguliere boeking met korting via de kortingsbon vergeleken met een last-minute aanbieding van Landal. Last-minute aanbiedingen zijn zeer scherp geprijsde aparte aanbiedingen die inderdaad goedkoper uit kunnen vallen dan de reguliere boekingen met korting. Had klager gekozen voor een boeking op een ander moment, dan had hij wel voordeel gehad door het gebruik van de kortingsbon. Aangezien de kortingsbon gedurende het gehele jaar en meerdere malen te gebruiken is, kan het voorkomen dat Landal op sommige momenten zelf een meer voordelige aanbieding voor een bepaald park en een bepaalde periode aanbiedt. Overigens staat op de kortingsbon dat deze niet geldig is in combinatie met andere aanbiedingen. Het betreft dus korting op boekingen met een reguliere prijs. Om een vergelijk te kunnen maken moeten dan ook bedragen van reguliere boekingen worden gebruikt en niet van aanbiedingen.

Voorts voert NPL aan dat geen sprake is van een reclame-uiting van NPL. Met het aanbieden van de kortingsbon wordt reclame gemaakt voor Landal in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De kortingsbon geldt als bedankje voor deelname aan de NPL en daardoor wordt men niet direct of indirect bewogen een extra lot van NPL aan te schaffen.

Indien de Commissie van mening is dat wel sprake is van reclame, dan is deze niet misleidend. Op de bon wordt alle essentiële informatie – te weten de voorwaarde dat de korting niet geldig is in combinatie met andere aanbiedingen – weergegeven die nodig is om te beslissen of men gebruik wil maken van de korting bij Landal.

NPL verzoekt de klacht af te wijzen.

Het oordeel van de Commissie

De bestreden uiting belooft “Het hele jaar € 50,- korting bij Landal GreenParks op een week-, midweek of weekendverblijf”. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat men door bij een boeking gebruik te maken van de kortingsbon goedkoper uit is dan zonder kortingsbon het geval zou zijn. Als erkend is komen vast te staan dat hiervan niet altijd sprake is. Bij last minute aanbiedingen kan de prijs lager liggen dan bij een gelijke boeking met kortingsbon. Nu de gemiddelde consument hierop niet bedacht hoeft te zijn, dient hij in de uiting op deze mogelijkheid gewezen te worden. De mededeling dat de korting niet geldt “i.c.m. andere aanbiedingen” is hiertoe onvoldoende, nu hieruit niet zonder meer blijkt dat die “andere aanbiedingen” tot een lagere boekingsprijs kunnen leiden dan de kortingsbon van € 50,- en het voor de consument dan dus voordeliger is geen gebruik te maken van de kortingsbon.

Nu de – volgens Landal bij dergelijke acties gebruikelijke – waarschuwing ontbreekt dat het kan voorkomen dat op last minute tarieven meer voordeel wordt gegeven dan de met de bon te behalen korting van € 50,-, is sprake van een omissie van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in de aanhef en onder c van artikel 8.3 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie acht zowel Landal als NPL verantwoordelijk voor de bestreden uiting. De kortingsbon, waarop ook het logo van NPL staat, is opgenomen in de Voordeelagenda 2013 van NPL en wordt door NPL “als bedankje” aan haar deelnemers aangeboden, kennelijk met het doel om de aantrekkelijkheid van NPL voor haar deelnemers te bevorderen en daardoor haar eigen marktaandeel op de loterijmarkt te vergroten. Dit alles leidt ertoe dat NPL medeverantwoordelijk moet worden gehouden voor de hiervoor geconstateerde overtreding van de NRC.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de Reclame Code Commissie [5 februari 2014]

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt Landal en NPL aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken