a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2016/00545

Datum:

08-08-2016

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een billboardreclame voor Jack’s Casino.

In de uiting is de achterzijde van een in bikini geklede vrouw, van schouders tot knieholtes, afgebeeld. De vrouw houdt een aantal geldbiljetten in haar hand. Haar bikinibroekje bevindt zich deels in de bilnaad, waardoor de billen van de vrouw gedeeltelijk bloot zijn. Op de rug van de vrouw zitten  zandkorrels.

Gedeeltelijk over de afbeelding van de vrouw heen staat (het logo van) “Jack’s Casino” en daaronder de volgende tekst:

“SUMMERCASH & gadgets

Elke dag kans op CASH en coole prijzen!

24 juni t/m 3 juli”.

 

De klacht

De reclame is geplaatst ter hoogte van het winkelcentrum aan de Nobellaan, een doorgaande route naar het centrum van Assen. Binnen een straal van 300 meter liggen een kinderdagverblijf, een basisschool en een middelbare school. Op de poster is de heuppartij van een vrouw van achteren gefotografeerd en vol in beeld. Haar schaamstreek is duidelijk te zien en laat weinig aan de fantasie over. Klager stelt als vader van opgroeiende kinderen dit zeer onwenselijk te vinden. Ook vindt klager de reclame een belediging voor vrouwen in onze (multiculturele) samenleving. Verder ziet klager geen verband tussen een casino en de bilpartij van een vrouw in een string.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder is vanuit haar specifieke bedrijfsvoering extra zorgvuldig waar het gaat om het ‘umfelt’ van haar marketinguitingen. Onder die bijzondere zorgvuldigheid valt bijvoorbeeld de selectie van locaties voor buitenreclame. Op 200 tot 400 meter afstand van de specifieke locatie van het billboard aan de Nobellaan, een reguliere doorgaande weg, bevinden zich scholen. Omdat deze echter geen direct zicht op de posterlocatie hebben, valt deze locatie binnen de normen van adverteerder.

Voor de poster is gekozen voor de afbeelding van de achterzijde van een vrouw die, zoals blijkt uit het zand op haar rug, op het strand heeft gelegen. De schaamstreek is niet te zien, er is slechts sprake van een bikinibroekje dat in de bilnaad is gaan zitten. Het is een beeld dat op de Nederlandse stranden vaker is te zien. Het beeld is niet seksueel getint en het is ook niet de bedoeling van adverteerder om welke suggestie dan ook in die richting te doen. Met de afbeelding van de vrouw op het strand wordt uitdrukking gegeven aan het zomergevoel en wordt de jaarlijkse zomeractie onder de aandacht gebracht. De actie is erop gericht om gasten van Jack’s Casino geldprijzen te laten winnen, die als extraatje voor de vakantie dan wel voor zomerse activiteiten kunnen worden gebruikt. Daarom heeft de vrouw op de poster ook geld in haar handen. Volgens adverteerder is geen sprake van belediging van vrouwen. De uiting blijft binnen de grenzen die de Nederlandse Reclame Code (NRC) aangeeft. De reclame-uiting is inmiddels verwijderd omdat de actie op 3 juli jl. is beëindigd.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de bezwaren van klager tegen de reclame-uiting aldus op dat hij de poster in strijd acht met de goede smaak en/of het fatsoen als bedoeld in artikel 2 NRC, met name omdat deze in de openbare ruimte hangt. Bij de toetsing van een reclame-uiting aan criteria als de goede smaak en/of het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. De Commissie beoordeelt of de uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de wijze waarop de uiting is geopenbaard en het effect dat de uiting daardoor op het publiek heeft. Bij een uiting die op zodanige wijze wordt gepubliceerd dat het publiek zich niet aan confrontatie daarmee kan onttrekken, zijn de grenzen van wat toelaatbaar kan worden geacht eerder overschreden dan bij uitingen die op een andere wijze worden gepubliceerd.

Met inachtneming van voornoemde uitgangspunten overweegt de Commissie als volgt.

2. De poster toont gedeeltelijk de achterzijde van een in bikini geklede vrouw die, gelet op de zandkorrels op haar rug, kennelijk op het strand heeft gelegen. In combinatie met de mededeling “summercash” is voldoende herkenbaar dat sprake is van een aanprijzing van een zomeractie in Jack’s Casino. De billen van de vrouw zijn gedeeltelijk bloot omdat het bikinibroekje zich deels in de bilnaad bevindt. Dit gegeven acht de Commissie echter onvoldoende om de poster in strijd met artikel 2 NRC te achten. De afbeelding toont de vrouw niet in een seksueel uitdagende pose. Evenmin kan worden gezegd dat de uiting een beeld verkondigt over (de positie van) de vrouw met een dusdanig negatieve strekking dat de uiting beledigend voor vrouwen moet worden geacht.

3. Het vorenstaande geldt ook indien men in het straatbeeld met de poster wordt geconfronteerd. Daarbij neemt de Commissie in aanmerking dat adverteerder heeft verklaard dat de reclame-uiting niet in het directe zicht van scholen is geplaatst.

4. De Commissie is van oordeel dat de reclame-uiting de grens van hetgeen volgens maatschappelijke ontwikkelingen toelaatbaar is niet overschrijdt. Hoewel de Commissie er begrip voor heeft dat niet iedereen de poster zal kunnen waarderen, leidt dit niet tot een ander oordeel. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken