a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2016/00641

Datum:

19-09-2016

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een bericht dat klager zag nadat hij op de website van verweerder ((ABN AMRO) op zijn bankrekening had ingelogd. Dit bericht verscheen als een zogenaamde ‘0-mutatie’. Hierbij wordt een bedrag van € 0,00 aan de klant overgeboekt teneinde hem in het kader van de ‘Bij en Afschrijvingen’ een bericht te kunnen tonen dat dit in dit geval inhoudt:
“Binnenkort op vakantie?
Controleer online uw Stand-By Service.
En update uw gegevens, zoals bankpassen creditcards en identiteitsbewijzen.”

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat hij “spam-achtige berichten” krijgt op zijn afschrift, mede omdat men deze berichten niet kan blokkeren of markeren als “spam”. Verweerder kan dergelijke berichten ook gewoon via een nieuwsbrief versturen. Klager is bezorgd dat zijn bankrekening in de toekomst steeds meer voor marketingdoeleinden gebruikt zal worden.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat.
Verweerder maakt gebruik van 0-mutaties als een vorm van communicatie die is bedoeld om klanten te informeren over een bankproduct of -dienst die zij van verweerder afnemen. Deze mutaties hebben feitelijk een informerend karakter en worden zeer spaarzaam ingezet. In dit geval gaat het om een bericht voor klanten met een ’Stand-By Service’. Dit is een telefonische hulpdienst die klanten ondersteuning biedt nadat op reis bankpassen, creditcards, paspoorten, mobiele telefoons en andere belangrijke zaken zijn gestolen. Het bericht wijst klanten erop dat deze dienst alleen goed functioneert als de betrokken klant zijn gegevens up-to-date houdt. Klanten zijn hierover in mei 2016 per brief geïnformeerd. Aan deze klanten is daarna de 0-mutatie toegezonden, ook aan klager die klant van verweerder is en de ‘Stand-By Service’ afneemt. De mededeling over deze service had echter niet per 0-mutatie dienen te worden verzonden, nu deze weliswaar niet is bedoeld als reclame maar wel zo door klanten kan worden ervaren. Verweerder heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe mededelingen over de ’Stand-By service’ via 0-mutaties worden verstuurd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht heeft betrekking op een bericht dat volgens verweerder specifiek is getoond aan klanten die zich hebben aangemeld voor haar ’Stand-By Service’. Verweerder heeft meegedeeld dat zij zich kan voorstellen dat klanten het bericht als reclame zullen ervaren, ook al is het niet zo bedoeld. Klager noemt het bericht ‘spam-achtig’. Beide partijen gaan aldus ervan uit dat de uiting kenmerken van reclame heeft. Dit is evenwel geen aanleiding om op voorhand ervan uit te gaan dat de uiting reclame is. De voorzitter zal daarom nader beoordelen of de uiting reclame betreft.

2)  In de uiting staan geen mededelingen waarin de ‘Stand-By Service’ aan klager wordt aangeprezen. De uiting maakt klager slechts attent op de noodzaak om zijn ’Stand-By Service’ te controleren en de gegevens waarvoor deze dienst is bedoeld, en waarvoor hij zich blijkbaar heeft aangemeld, up-to-date te houden. Dit is blijkens het verweer noodzakelijk voor een goed functioneren van die dienst. Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzitter dat de uiting geen reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is. Het bericht betreft een informatieve mededeling voor het goed functioneren van een dienst waarvoor klager zich heeft aangemeld, zonder verdere aanprijzing. Dat met de tekstberichten de ontvanger impliciet wordt opgeroepen om gebruik te maken van de geleverde dienst, maakt de uiting nog niet tot een vorm van reclame, werving of verkoopbevordering (vgl. CBB 5 juni 2014, ECLI:NL:CBB:2014:206). Ook verder kan niet worden gezegd dat verweerder het onderhavige bericht niet aan klager mocht tonen, zodat de klacht dient te worden afgewezen. Overigens heeft de klacht uiteindelijk wel het door klager beoogde gevolg gehad, nu verweerder van mening is dat zij het onderhavige bericht niet als een ‘0-mutatie’ had dienen te verzenden en zij maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat niet opnieuw dergelijke berichten via 0-mutaties worden verstuurd. Dit leidt evenwel niet tot een andere beslissing. Derhalve wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken