a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Gemotoriseerd) vervoer

Dossiernr:

2013/00276

Datum:

21-05-2013

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

(Gemotoriseerd) vervoer

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende uitingen betreffende Schiphol Smart Parking:

 

a)    de televisiecommercial waarin onder meer wordt gezegd “Vanaf 5 euro per dag staat ‘ie altijd onder toezicht”, en de tag-on waarin wordt gezegd “Op tijd reserveren is voordeliger parkeren. Ga naar schiphol.nl”. Ondertussen staat in beeld de tekst: “Vanaf € 5,- per dag”, waarbij de 5 groot in een rode cirkel is afgebeeld.

 

b)    de website www.schiphol.nl, subpagina “Schiphol Smart Parking – Informatie”

(http://www.schiphol.nl/Reizigers/VanNaarSchiphol/Parkeren/SchipholSmartParkingInformatie.htm), waarvan de eerste alinea luidt:

“Schiphol Smart Parking is extra voordelig, en nu vanaf 3 dagen boekbaar!

Parkeren voor 8, 15 of 22 dagen blijft even voordelig, en kan al vanaf EUR 5,- per dag.”

                  

De klacht

 

In de uitingen wordt als parkeertarief “vanaf 5,- per dag” genoemd, maar er wordt niet meegedeeld dat dit tarief pas geldt bij een parkeerduur vanaf 22 dagen. Klager wilde een parkeerplaats reserveren voor 3 dagen en bleek daarvoor € 35,- te moeten betalen in plaats van de door hem verwachte € 15,-. Klagers veronderstelling dat het tijdens de reservering getoonde tarief bij de definitieve boeking lager zou uitvallen als gevolg van de geadverteerde vroegboek- of actiekorting, bleek niet juist te zijn. Toen klager, gelet op het gerekende tarief, direct na reservering deze via de website annuleerde, bleek dat hem hiervoor € 10,- aan administratiekosten in rekening werd gebracht. In de tekst op de website die betrekking heeft op het annuleren of wijzigen van een reservering wordt niet meegedeeld dat administratiekosten berekend worden. Bovendien mogen internetaankopen gedurende 7 dagen kosteloos worden geannuleerd. Klager voelt zich door de uitingen misleid.

 

Het verweer

 

In de reclame wordt duidelijk gecommuniceerd dat het tarief voor Schiphol Smart Parking vanaf 5 euro per dag is. Het is algemeen bekend dat vanaf-prijzen niet voor alle boekingen gelden, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. Op de Schiphol Smart Parking pagina

van de website van Schiphol staat een rekenvoorbeeld waarin wordt meegedeeld wat de kosten zijn bij een bepaald aantal dagen parkeren. Uit dit voorbeeld kan worden opgemaakt dat vanaf 22 dagen het tarief 5 euro per dag is. In het rekenvoorbeeld wordt bovendien verwezen naar de eronder staande tekst: “Alle tarieven zijn afhankelijk van seizoen en boekingstermijn.” Adverteerder verwijst naar de uitspraak van de Commissie van 14 december 2006 (dossier 06.0491), waarin een soortgelijke klacht is afgewezen.

 

Klager heeft geen belang bij de klacht over de hem in rekening gebrachte administratiekosten, nu deze kosten direct zijn teruggestort nadat klager daarom had verzocht. Subsidiair wordt – kort samengevat – aangevoerd en onder verwijzing naar wettelijke bepalingen toegelicht dat Schiphol wel gerechtigd is om annuleringskosten in rekening te brengen. Bovendien worden deze kosten vermeld in de Algemene Voorwaarden, die tijdens het boekingsproces via een link beschikbaar worden gesteld en door de klant moeten worden geaccepteerd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) In de televisiecommercial en tag-on wordt Schiphol Smart Parking aangeprezen met een vanaf-prijs van € 5,- per dag. Daarbij wordt niet vermeld dat het tarief van € 5,- eerst geldt bij een parkeerduur vanaf 22 dagen. De gemiddelde consument zal door het feit dat sprake is van een vanaf-prijs er weliswaar op bedacht (moeten) zijn dat de laagste prijs slechts onder bepaalde voorwaarden geldt, maar op grond van de mededeling “Op tijd reserveren is voordeliger parkeren” kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat de prijsbepalende voorwaarde is gelegen in het moment van reservering. De consument wordt er niet op gewezen dat de hoogte van het parkeertarief (ook) afhankelijk is van de parkeerduur en dat het geadverteerde tarief van € 5,- per dag pas wordt bereikt als men langer dan drie weken gebruik maakt van Schiphol Smart Parking. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en die hem daarom tijdig en op duidelijke wijze moet worden verstrekt. Daarvan is in de commercial en tag-on geen sprake. Een duidelijke mededeling met betrekking tot de samenhang tussen parkeerduur en parkeertarief ontbreekt. Weliswaar wordt in de commercial door een van de personen die van Smart Parking gebruik gaan maken ‘terloops’ opgemerkt dat zij “drie weekjes op vakantie zijn”, maar dit kan niet als een duidelijke informatieverstrekking met betrekking tot het parkeertarief worden aangemerkt – nog daargelaten dat “drie weekjes” een periode van 21 dagen betreft, waarvoor het parkeertarief van € 5,- niet geldt.

 

2) Op de (hiervoor onder b genoemde) bestreden webpagina “Schiphol Smart Parking – Informatie” wordt evenmin meegedeeld dat het laagste parkeertarief van € 5,- per dag alleen geldt voor een parkeerduur van 22 dagen of langer. Door de zinsnede “Parkeren voor 8, 15 of 22 dagen blijft even voordelig, en kan al vanaf EUR 5,- per dag” wordt integendeel de indruk gewekt dat het parkeertarief per dag voor de genoemde perioden gelijk is. Dat deze indruk niet juist is, blijkt uit het op een andere pagina op de website www.schiphol.nl opgenomen “rekenvoorbeeld” voor Schiphol Smart Parking, waarnaar op de bestreden webpagina echter niet wordt verwezen. Ook hier is sprake van het ontbreken van essentiële informatie.

 

3) Gelet op het voorgaande is bij zowel de televisiecommercial (met tag on) als de bestreden webpagina sprake van een omissie van essentiële informatie als bedoeld in de aanhef en onder c van artikel 8.3 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4) Op de webpagina “Schiphol Smart Parking – Informatie” staat onder het kopje “NIEUW in ons reserveersysteem!” onder meer: “U kunt zelf uw reservering wijzigen/annuleren door het gebruik van ‘Mijn reservering’”. Hierbij wordt niet vermeld dat administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit staat echter wel onder het kopje “Aanvullende informatie” op dezelfde pagina: “U kunt tot 48 uur voor vertrek uw reservering wijzigen of annuleren. Hiervoor wordt 10 Euro administratiekosten in rekening gebracht.”

Naar het oordeel van de Commissie wordt aldus voldoende informatie verstrekt over de kosten van een wijziging of annulering van een reservering.  Klager diende derhalve met deze kosten rekening te houden. De vraag of Schiphol contractueel gerechtigd is deze kosten in rekening te brengen, valt buiten het toetsingskader van de Commissie. Overigens heeft Schiphol de kosten aan klager terugbetaald.

 

5) Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Gelet op hetgeen is overwogen onder 1 t/m 3 acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken