a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2010/00646

Datum:

11-11-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden uiting

           

Het betreft een flyer waarin reclame wordt gemaakt voor het Kidsweek Junior Zomerabonnement. In de uiting staat, voor zover hier van belang:

Lees Kidsweek Junior de hele zomer door! 10 weken voor maar € 11,95!

Ga jij in de vakantie Kidsweek Junior ook zo missen? Niet getreurd.

Want je kunt de hele zomer Kidsweek Junior blijven lezen! Meld je uiterlijk 2 juli aan (…) en ontvang 10 weken Kidsweek Junior thuis.(…). Na 10 weken stopt het abonnement automatisch. (…)

Kidsweek Junior, de weekkrant speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar. (…)

Wat is er nu leuker dan je eigen krant iedere donderdag in de brievenbus te vinden?

 

De klacht

 

Klaagster heeft voor haar dochter een zomerabonnement op de Kidsweek Junior genomen in de veronderstelling dat zij gedurende de zomervakantie iedere donderdag deze krant in de brievenbus zou krijgen. In de zomer blijkt de Kidsweek Junior echter maar eens in de twee weken te verschijnen, dus slechts drie keer tijdens de zes weken durende zomervakantie.

 

Het verweer

 

De aanbieding luidt: “Lees Kidsweek Junior de hele zomer door, 10 weken voor maar € 11,95”. Zoals gebruikelijk bij abonnementen wordt niet gesproken over een aantal nummers maar over een periode waarvoor het abonnement wordt aange­gaan. Bovendien is het bij week- en maandbladen gebruikelijk om in bepaalde periodes van het jaar de edities van twee verschijndagen samen te voegen tot dubbelnummers.

 

De repliek

 

Klaagster handhaaft haar klacht en licht die nader toe.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de bestreden uiting wordt een zomerabonnement aangeboden op de Kidsweek Junior, een speciaal voor kinderen van 7 tot 12 jaar bestemde weekkrant die veelal via scholen wordt verspreid. Benadrukt wordt dat je dankzij het zomerabonnement Kidsweek Junior in de vakantie niet hoeft te missen, maar de hele zomer kunt blijven lezen. Door de zinsneden “10 weken voor maar € 11,95”, “ontvang 10 weken Kidsweek Junior thuis” en “wat is er nu leuker dan je eigen krant iedere donderdag in de brievenbus te vinden?” wordt de suggestie gewekt dat de weekkrant – zoals gebruikelijk -iedere week verschijnt en wordt thuisbezorgd. Er wordt geen melding van gemaakt dat de gebruikelijke verschijningsfrequentie van de krant van een keer per week in de zomerperiode is gereduceerd tot een keer per twee weken.

Blijkens het voorgaande heeft adverteerder in de bestreden uiting voor de gemid­delde consument onduidelijke informatie verstrekt over de frequentie van verschij­nen van de krant, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken