a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2014/00494

Datum:

11-09-2014

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame voor de MyPeugeot Card. Over deze card wordt onder meer gezegd:

“Voor slechts € 49,- per jaar krijgt u onder andere gratis hulp bij pech in heel Europa, gratis wintercheck, gratis vloeistoffen, gratis voorruitreparatie en gratis APK-controle”.

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het woord “gratis”, omdat men € 49,- voor het pakket betaalt. Klager vindt de uiting misleidend.

Het verweer

Van misleiding is geen sprake. Men betaalt € 49,- voor de MyPeugeot Card. Na aanschaf van de kaart profiteert de gebruiker van een aantal voordelen, waaronder gratis APK, gratis wintercheck en gratis Peugeot Assistance oftewel voor deze services zelf hoeft niet meer te worden betaald. De exacte uitleg en de voorwaarden van de MyPeugeot Card zijn te vinden op de website http://services.peugeot.nl/mypeugeotcard/”.

Verzoek van secretariaat van SRC om nadere informatie

Aan adverteerder is gevraagd om informatie te geven over de opbouw van de prijs van de MyPeugeot Card, en daarbij in te gaan op de vraag of de “gratis” items in enige mate zijn verdisconteerd in de prijs van de Card.

Nadere informatie van adverteerder

Adverteerder heeft de volgende informatie verstrekt.

Voor € 49,- kan de klant gedurende 12 maanden onder andere gebruik maken van de volgende diensten;

1.

Gratis APK, waarvan de adviesprijs zonder MyPeugeot Card € 19,95 bedraagt.

2.

Gratis Vakantiecheck, waarvan de adviesprijs zonder MyPeugeot Card € 19,95 bedraagt.

3.

Gratis Wintercheck, waarvan de adviesprijs zonder MyPeugeot Card € 19,95 bedraagt.

4.

12 maanden 24/7 gratis hulpverlening bij pech onderweg met -indien nodig- 1 dag gratis vervangend vervoer. De kostprijs hiervan is € 22,50.

5.

Het tussen onderhoudsbeurten in gratis bijvullen van ruitensproeiervloeistof, motorolie en koelvloeistof. De kosten hiervan verschillen per klant.

Voor een overzicht van de voordelen en voorwaarden van de Card verwijst adverteerder nogmaals naar http://services.peugeot.nl/mypeugeotcard/”.

Het oordeel van de Commissie

Op grond van artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1 is het onder alle omstandigheden misleidend om in een reclame een product als ‘gratis’ te omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel te laten bezorgen. In het onderhavige geval is sprake van een gecombineerd aanbod, aangezien men alleen gebruik kan maken van “gratis hulp bij pech in heel Europa, gratis wintercheck, gratis vloeistoffen, gratis voorruitreparatie en gratis APK-controle”, bij aanschaf van de MyPeugeot Card voor € 49,- per jaar.

Bij een dergelijk gecombineerd aanbod betekent de bepaling van punt 19 van bijlage 1 NRC dat de kosten van de gratis diensten niet mogen worden terugverdiend door deze (deels) te verdisconteren in de prijs van het wel te betalen product (de Card).

Nu de Commissie uit de nadere informatie van adverteerder begrijpt dat de kosten van de gratis diensten deels zijn verdisconteerd in de prijs van de MyPeugeot Card, is sprake van een onjuist gebruik van de aanduiding “gratis”. Gelet hierop is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De Commissie verwijst in verband met het bovenstaande naar de volgende passages in de EC Guidance on Unfair Commercial Practices met betrekking tot het gebruik van het woord “free”:

Onder het kopje “3.4.3. Structure of the provision – basic principles and clear cut infringements (the concept of “free”in Annex I, n.20):

“This prohi¬bition is based on the idea that consumers expect a “free” claim to be exactly that, meaning they receive something for nothing: no money or other consi¬deration has to be given in exchange”

en

onder het kopje “Basic criteria in relation to combined offers”:

“Traders should not describe an individual element of a package as “free” if the cost of that element is included in the package price”.

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken