a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

personeelsadvertenties

Dossiernr:

2012/00825

Datum:

25-09-2012

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

personeelsadvertenties

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op adverteerders website www.fairflex.nl met als kop “Groepskrachten Regulier Basisonderwijs”.

 

De klacht

 

Klaagster heeft zich als werkzoekende leerkracht in juli 2012 ingeschreven bij adverteerder, een organisatie die vervangingen regelt in het onderwijs. Op de website staan veel vacatures; de bij de klacht gevoegde uiting is daarvan een voorbeeld. Toen klaagster vroeg waarom zij nog niets van adverteerder had gehoord en hoe zij op de vacatures kon reageren, werd haar meegedeeld dat dit geen reële vacatures zijn maar  wervingsteksten om nieuwe leerkrachten aan te trekken. Klaagster vindt dit misleidend.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

 

Uit de tekst van de bestreden uiting blijkt duidelijk dat sprake is van een algemene vacature. De tekst vangt immers aan met “Voor diverse opdrachtgevers in de provincies Gelderland, Utrecht, Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland zijn wij continue op zoek naar Groepsleerkrachten binnen het reguliere Basisonderwijs.” Een dergelijke algemene oproep om zich in te schrijven onderscheidt zich op de website wat betreft de tekst duidelijk van een concrete vacature. Laatstgenoemde vacatures worden van adverteerders website verwijderd zodra deze zijn ingevuld. Klaagster heeft zich tijdens de zomervakantie bij adverteerder ingeschreven, op een moment dat de scholen gesloten zijn en de formatie voor het nieuwe schooljaar afgerond is, waardoor er relatief weinig vacatures zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de Reclame Code Commissie de klacht zal afwijzen, en overweegt daartoe het volgende.

 

Uit de opzet en de tekst van de bestreden uiting blijkt voldoende duidelijk dat geen sprake is van een concrete vacature, maar van een oproep tot inschrijving als invalkracht in het reguliere basisonderwijs. Dit blijkt niet alleen uit de algemene beschrijving van de gezochte kandidaten, de gevraagde gegevens over bevoegdheid en beschikbaarheid en een algemene beschrijving van de diensten van adverteerder, maar tevens uit de mededeling “Mail uw CV naar info@fairflex.nl en wij schrijven u gelijk in!”. Ook door het ontbreken van concrete gegevens over bijvoorbeeld de school en de periode waarvoor een invalkracht wordt gezocht, is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de onderhavige uiting geen reële vacature is.

 

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken