a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2018/00474

Datum:

06-08-2017

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de per e-mail verzonden nieuwsbrief van Stage Entertainment en de uiting op de website www.stage-entertainment.nl, waarin de musical “Was getekend, Annie M.G. Schmidt” wordt aangeprezen.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de reclame die voor de musical “Was getekend, Annie M.G. Schmidt” wordt gemaakt, wordt in beeld en tekst de indruk gewekt dat alleen Simone Kleinsma de hoofdrol vertolkt. De voorstelling is om haar heen gebouwd, zij draagt de voorstelling en zij staat op al het beeldmateriaal. In de nieuwsbrief en op de website wordt over Simone Kleinsma gezegd dat de rol van Annie haar als geen ander past en dat zij de aangewezen actrice is om de rol van Annie te vertolken. Klager was dan ook onaangenaam verrast toen in de voorstelling die hij bezocht de rol van Annie bleek te worden vertolkt door een zogenoemde ‘alternate’. Klager vindt de wijze waarop de musical wordt gepromoot misleidend, omdat daarin niet duidelijk wordt gemaakt dat de rol van Annie ook door een ander dan Simone Kleinsma kan worden vertolkt en bij welke voorstellingen dat het geval is.

 

Het verweer

Stage Entertainment voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat geen sprake is van misleidende reclame. In de eerste plaats is het volgens adverteerder een feit van algemene bekendheid dat in grote producties sprake is van de inzet van alternates: alternatieve hoofdrolspelers van vergelijkbare kwaliteit die de hoofdrol afwisselen met een andere hoofdrolspeler en bij ziekte of vakanties de hoofdrolspeler vervangen. De inzet van alternates is in de theaterwereld gebruikelijk om de kwaliteit van een voorstelling te garanderen. Simone Kleinsma speelt tijdens een groot deel van de voorstellingen de rol van Annie M.G. Schmidt. Doris Baaten neemt als alternate deze rol voor haar rekening. Stage Entertainment verzwijgt of verhult niet dat met alternates wordt gewerkt, maar vermeldt dit duidelijk op de cast-pagina op haar website. Verder is van belang, aldus adverteerder, dat de musical als totaalbeleving wordt verkocht en niet als een soloprogramma waarin het draait om de artiest Simone Kleinsma. Het enkele feit dat klager teleurgesteld is in zijn verwachting dat Simone Kleinsma de rol van Annie zou vertolken in de voorstelling die hij bezocht, betekent niet dat de reclame voor de voorstelling misleidend is in de zin van artikel 8.2 of 8.3 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Vast is komen te staan dat in een deel van de voorstellingen van de musical “Was getekend, Annie M.G. Schmidt” de hoofdrol van Annie wordt vertolkt door Simone Kleinsma en in de andere voorstellingen door een alternate (Doris Baaten). Door de Commissie moet worden beoordeeld of de nieuwsbrief en de uiting op de website van Stage Entertainment waarin deze musical wordt aangeprezen, voldoende duidelijk zijn over het feit dat de rol van Annie niet altijd door Simone Kleinsma wordt vertolkt, en om die reden misleidend zijn.

2.

De Commissie volgt adverteerder niet in haar standpunt dat de inzet van een alternate voor een hoofdrolspeler in een productie een feit van algemene bekendheid is. De gemiddelde consument zal begrijpen dat een hoofdrol in geval van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte van de vaste speler, door een vervanger wordt vertolkt, om te voorkomen dat een voorstelling geen doorgang kan vinden. De consument kan er echter niet bekend mee worden verondersteld dat een hoofdrol regelmatig, ook buiten een dergelijk ‘noodgeval’, wordt vertolkt door een andere speler dan de in de uitingen aangekondigde hoofdrolspeler. Voor de musical “Was getekend, Annie M.G. Schmidt” geldt dit temeer, nu de musical in de uitingen uitdrukkelijk wordt aangeprezen met Simone Kleinsma als de ideale vertolker van de rol als Annie M.G. Schmidt. In de nieuwsbrief staat immers: “Het verleden en het heden worden prachtig aan elkaar verbonden door Annie (gespeeld door Simone Kleinsma, die deze rol als geen ander past)…”. En op de website staat: “Met haar prachtige stem, gevoel voor humor en liefde voor de Nederlandse taal is Simone Kleinsma de aangewezen actrice om de rol van Annie M.G. Schmidt te vertolken.” Aldus wordt sterk de indruk gewekt dat Simone Kleinsma, behoudens onvoorziene omstandigheden, de rol van Annie voor haar rekening neemt, wat in werkelijkheid niet het geval blijkt te zijn.

3.

Dat er een kans bestaat dat de hoofdrol niet door Simone Kleinsma wordt vertolkt, betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over het al dan niet kopen van tickets voor de voorstelling. In de reclame wordt het succes van de musical immers voor een groot deel toegeschreven aan de wijze waarop Simone Kleinsma de rol van Annie speelt. De consument moet daarom in de uitingen duidelijk op deze informatie worden geattendeerd. Dat is in de bestreden uitingen niet het geval. Alleen door op de website het tabblad “cast” aan te klikken, kan worden vernomen dat er een “alternate Annie M.G. Schmidt” is. Op geen enkele wijze wordt in de uitingen duidelijk gemaakt dat er kans bestaat dat men een voorstelling boekt waarin Simone Kleinsma – ook buiten onvoorziene omstandigheden – niet is te zien.

4.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de bestreden uitingen sprake is van het ontbreken dan wel het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie, waardoor de gemiddelde consument ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De uitingen zijn daardoor misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC, en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken