a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2010/00210

Datum:

07-05-2010

Uitspraak:

Aanbeveling (Gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

 

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de volgende mededelingen in de online brochure op de website http://www.vakantiexperts.nl/flyer/ (bijlage 1 bij deze beslissing):

 

  • –       “Prijsgarantie (3e pagina)

Met onze prijsgarantie weet je dat je elders niet minder betaalt.” en

  • –       “(11) Internet (4e pagina)

Wij gaan graag de uitdaging aan! Omdat wij er zeker van zijn jou een betere prijs/kwaliteit te bieden dan wat je op het internet zelf hebt gevonden.”

 

De klacht

 

De Commissie vat de bezwaren van klager, zoals deze volgen uit zijn klacht en zijn toelichting hierop, als volgt samen.

 

Aan de genoemde ‘prijsgarantie’ blijken achteraf vele voorwaarden te zijn verbonden.

In de brochure worden de voorwaarden niet genoemd, noch wordt hiernaar verwezen. Nu de voorwaarden evenmin op de website waren te vinden, moest klager deze opvragen bij adverteerder.

 

Uit voornoemde voorwaarden blijkt dat internetboekingen van de prijsgarantie zijn uitgesloten.

 

Gelet op het voorgaande acht klager de reclame-uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder stelt zich, samengevat, op het standpunt dat klager een onjuiste interpretatie geeft aan de term ‘prijsgarantie’. Klager heeft een aanbod van twee verschillende reisorganisaties met elkaar vergeleken. Dit is een prijsvergelijking, waarop de door adverteerder gehanteerde prijsgarantie niet ziet. Adverteerder verwijst naar de voorwaarden die gelden vanaf maart 2009. Deze wijken af van de door klager overgelegde voorwaarden.

Adverteerder is van mening dat sprake is van een misverstand en niet van misleidende reclame.  

 

Het oordeel van de Commissie

 

Met betrekking tot de hierboven genoemde mededelingen in de uiting, overweegt de Commissie als volgt.

 

1) In de brochure staat dat adverteerder een ‘prijsgarantie’ hanteert, die inhoudt dat men ‘elders niet minder betaalt’. Vaststaat echter dat, om een beroep te kunnen doen op de in de brochure genoemde prijsgarantie, aan een aantal voorwaarden dient te zijn voldaan. Naar uit door beide partijen overgelegde voorwaarden blijkt, geldt de prijsgarantie bijvoorbeeld voor een beperkt aantal reisbureaus en is deze uitsluitend van toepassing indien men een lagere prijs vindt voor ‘exact hetzelfde product/reis van dezelfde reisorganisatie, bij een ander in Nederland gevestigd ANVR-reisbureau, aangesloten bij SGR’.

De Commissie is van oordeel dat deze voorwaarden in de uiting hadden moeten worden vermeld, althans dat de consument deze makkelijk had moeten kunnen opvragen door middel van een link. Dit is niet het geval. Klager heeft onweersproken gesteld dat de voorwaarden niet op de website van adverteerder staan.

Als gevolg daarvan zal de gemiddelde consument er niet op bedacht zijn dat slechts in een beperkt aantal gevallen een beroep op de prijsgarantie kan worden gedaan

Nu de genoemde essentiële informatie in de uiting ontbreekt, is de Commissie van oordeel dat sprake is van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Gelet hierop is de uiting in zoverre misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

2) Voor zover de klacht is gericht tegen de tekst die inhoudt dat adverteerder ‘er zeker van’ is dat zij ‘een betere prijs/kwaliteit (…) bieden dan wat je op het internet zelf hebt gevonden’, kan de klacht niet slagen. Hier is sprake van een subjectieve mening van de adverteerder omtrent de door haar geboden prijs/kwaliteit. Met deze mededeling wordt niet gesteld dat voor boekingen op het internet ook de prijsgarantie geldt. De klacht tegen deze uiting wordt daarom afgewezen.

 

De beslissing

 

De Commissie acht op grond van hetgeen hiervoor onder 1) is gesteld de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 van de NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken