a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2010/00310

Datum:

08-07-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een reisgids van adverteerder, waarin een ’11- of 12-daagse Rondreis’ naar de Azoren wordt aangeboden.

 

De klacht

 

De Commissie vat de klacht als volgt samen.

 

Volgens de prijsbijlage wordt de reis aangeboden voor 15 of 12 dagen met vertrek op 3 mei 2010. Bij navraag bleek dat deze reis niet kon worden gemaakt omdat in de meivakantie slechts 8-daagse reizen mogelijk waren.

 

Gelet op het voorgaande acht klager de reclame-uiting misleidend. Hij is van mening dat de vertrekdatum uit de prijsbijlage dient te worden geschrapt.

 

Verweer

 

Samengevat stelt adverteerder zich op het standpunt dat zij niet in strijd handelt met de Reclamecode Reisaanbiedingen en verzoekt zij de Commissie om de klacht af te wijzen.

 

Voor zover van belang voor de beslissing zal de Commissie in het oordeel nader ingaan op het door adverteerder gestelde.

 

Het oordeel van de Commissie 

 

Klagers bezwaar betreft het feit dat in de folder aangeboden 12-daagse reis naar de Azoren met vertrekdatum 3 mei in het geheel niet bleek te kunnen worden gemaakt. Adverteerder heeft hieromtrent in haar verweer onder meer meegedeeld dat de reis is komen te vervallen, na publicatie van de Prijswijzer. Adverteerder geeft niet aan waarom dat is gebeurd. Zij beroept zich onder meer op het feit dat de tarieven kunnen wijzigen en dat men voor de precieze reisaanbieding en prijsberekening naar het reisbureau of naar de website dient te gaan. De Commissie acht echter de vraag van belang of de consument uit de bewuste uiting kan opmaken dat de mogelijkheid bestond dat de aangeboden reis op de bewuste datum zonder redengeving in zijn geheel zou komen te vervallen, zoals in het geval van klager. Dit klemt te meer nu het om een reis in de meivakantie gaat, waarvoor naar redelijke verwachting wel belangstelling bestaat. De Commissie constateert dat men dit niet uit de uiting kan opmaken. Evenmin wordt in de bij het verweer overgelegde stukken gewezen op deze mogelijkheid. Adverteerder verwijst wel naar artikel 2.2 van de ANVR-Reisvoorwaarden, maar het feit dat daarin is bepaald dat het aanbod van de reisorganisator vrijblijvend is, betekent niet dat de reiziger in het geheel geen betekenis kan toekennen aan de inhoud van een reisgids als de onderhavige. De reisorganisator die een specifieke reis aanbiedt kan in redelijkheid dit aanbod niet zonder opgave van reden intrekken. Gelet hierop is naar het oordeel van de Commissie in de reisgids sprake van onjuiste informatie met betrekking tot een van de voornaamste kenmerken van de aangeboden reis, te weten de beschikbaarheid, als bedoeld in 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Com­missie van oordeel dat de gemiddel­de consument door deze onjuistheid ertoe ge­bracht kan worden een besluit over een trans­actie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting mislei­dend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken