a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2010/00600

Datum:

21-09-2010

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Buitenreclame

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een billboard-affiche met de tekst:

“Avondje uit

 Vanaf 1 euro!

 

 VakantieVeilingen.nl

 Jij bepaalt wat je betaalt!”.

 

 

De klacht

 

De vermelding “Vanaf 1 euro” is onjuist, omdat men bij iedere aanbieding van VakantieVeilingen.nl € 4,- administratiekosten moet betalen. 

 

Het verweer

 

Gezien de Nederlandse Reclame Code (NRC) lijkt het er op dat op de affiche had moeten staan: “exclusief € 4,- administratiekosten”, zijnde de onvermijdbare bijkomende kosten die Emesa in rekening brengt voor de administratieve afwikkeling van de veiling.

Nu Emesa pas 5 jaar bestaat en geïnvesteerd heeft in een voorraad affiches, vraagt Emesa de medewerking van de Commissie om het gewraakte affiche pas vanaf 1 oktober 2010 niet langer te mogen voeren.

 

De repliek

 

Klager handhaaft zijn klacht. In de uiting staat ook dat men bepaalt wat men betaalt. Deze mededeling is niet alleen onjuist vanwege de administratiekosten, maar ook omdat door een andere bieder meer dan € 1,- kan worden geboden en men vervolgens een hoger bod moet doen. 

 

De mondelinge behandeling

 

De heer Stavinga heeft het standpunt van Emesa nader toegelicht.

 

De voorzitter stelt vast dat de repliek een uitbreiding van de klacht inhoudt, waar het betreft de in de uiting voorkomende tekst: “jij bepaalt wat je betaalt”.

De heer Stavinga stemt ermee in dat klagers bezwaar tegen deze tekst bij de beoordeling van de klacht wordt betrokken. Hij wijst erop dat een veiling meebrengt dat een hoger bod kan worden uitgebracht.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar Emesa heeft erkend, is de vermelding “Vanaf 1 euro” niet juist, omdat daarnaast een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. Gelet hierop

wordt geen juiste informatie verstrekt over de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Klagers bezwaar tegen de mededeling “jij bepaalt wat je betaalt!” acht de Commissie ongegrond. De Commissie acht voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat deze tekst erop duidt dat men in het kader van VakantieVeilingen.nl een bod kan uitbrengen, waarvan men zelf de hoogte kan bepalen. Dat derden mogelijk een hoger bod zullen uitbrengen, waardoor men zich genoodzaakt ziet daarboven te bieden of te stoppen, betekent niet dat gewraakte mededeling ontoelaatbaar is.

 

Naar aanleiding van het verzoek van Emesa om de gewraakte uiting -samengevat- tot 1 oktober 2010 te mogen voeren, wijst de Commissie erop dat de onderhavige beslissing

-behoudens beroep- pas na verloop van 14 dagen na dagtekening van deze beslissing onherroepelijk zal zijn, derhalve na 1 oktober 2010.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken