a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00269

Datum:

16-05-2011

Uitspraak:

Aanbeveling met ALERT

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aanbieding voor een 8-daagse vakantie in Bulgarije voor 5 personen voor

€ 399,- per persoon op de website http://zon.sunweb.nl.

 

De klacht

 

De reis wordt al langere tijd op de website voor € 399,- per persoon aangeboden. Toen klaagster trachtte de bewuste reis te boeken, verscheen er een melding op de website dat de boeking niet kon worden volbracht en dat men naar het reisbureau diende op te bellen. Toen klaagster telefonisch de bewuste reis wilde boeken, werd een totaalprijs van ruim € 2800,- genoemd. Voorts werd meegedeeld dat er een fout op de website stond en dat de bewuste reis niet kon worden aangeboden voor de vermelde prijs.

 

Verweer

 

Het verweer luidt, samengevat, als volgt.

 

Op het moment dat klaagster de reis wilde boeken, werd deze door een technische fout niet voor de juiste prijs aangeboden op de website. Het reserveringssysteem kan een boeking met een technische fout niet inboeken. Om die reden is aan klaagster verzocht om telefonisch contact op te nemen met adverteerder. Dat de prijs onjuist werd aangegeven had te maken met de calculaties voor de bewuste accommodatie. De fout is, direct nadat deze bij adverteerder bekend was, hersteld.

 

Adverteerder is van mening dat geen sprake is van misleidende reclame, maar van een (menselijke) fout.

 

Het oordeel van de Commissie 

 

Geklaagd wordt over het feit dat een reis werd aangeboden die achteraf voor de aangeboden prijs niet beschikbaar bleek te zijn. Aldus is in de uiting onjuiste informatie verschaft ten aanzien van de prijs van het product, als bedoeld in artikel 8.2 onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat deze onjuiste informatie de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de bewuste mededeling misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Het feit dat, naar adverteerder aanvoert, de onderhavige situatie het gevolg is van een menselijke fout, doet niet aan het voorgaande af, nu deze omstandigheid voor rekening van adverteerder dient te komen.

Aangezien de Commissie adverteerder al eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te te maken en adverteerder daar geen gevolg aan heeft gegeven, heeft de Commissie besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h jo. 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voorts heeft de Commissie besloten de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, als bovenvermeld.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken