a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00675

Datum:

22-09-2011

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende reclame-uitingen:

 

1.

Een reclame-uiting op de website www.haaljeoudersover.nl;

 

2.

Twee in hetzelfde reclameblok getoonde televisiecommercials voor vakanties die zijn te boeken bij prijsvrij.nl.

 

In de eerst getoonde commercial wordt reclame gemaakt voor ‘de allerleukste kids-vakanties’. Aan het einde van de commercial wordt het volgende gezegd:

“Maar ja, hoe krijg je je ouders zover om hierin te trappen. Verderop in het reclame-blok zit een echte ‘haal-je-ouders-over-reclame’. Prijsvrij.nl. Jouw reis voor de beste prijs.”

 

In de tweede commercial wordt reclame gemaakt voor ‘de ideale vakantie voor u als ouder’.

Aan het begin van de commercial wordt gezegd: “Zitten je ouders klaar? Daar komt ie”. Aan het einde van de commercial wordt gezegd: “En? Hebben ze hem gezien? Zo niet, ga naar haaljeoudersover.nl en stuur ze de reclame”.

 

De klacht

 

De Commissie vat de klacht als volgt samen.

 

Minderjarigen worden aangespoord persoonlijke gegevens (e-mailadressen) van hun ouders door te geven aan adverteerder. Het voorgaande is in strijd met artikel  2b van de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Tevens acht klaagster de uitingen in strijd met de privacy-regelgeving.

 

Verweer

 

Hetgeen namens adverteerder en namens The Oddshop is aangevoerd, kan als volgt worden samengevat.

 

Verweer adverteerder

Adverteerder was zich niet bewust van een overtreding van de Kinder- en Jeugdreclamecode. Adverteerder heeft als jong merk geen negatieve reacties bij de consument willen losmaken. Naar aanleiding van de klacht heeft adverteerder besloten de bedoelde televisie-commercial niet meer uit te zenden.

 

Motivatie en uitgangspunten the Oddshop B.V.

De campagne is niet in strijd met artikel 2b KJC. Kinderen worden in de campagne geenszins ingezet als instrument om hun ouders tot aankoop van een specifiek product te bewegen. De commercials zijn ontwikkeld in de wetenschap dat ouders in de buurt zijn wanneer de televisie aanstaat. De website waarnaar wordt verwezen biedt voor kinderen de mogelijkheid om de commercial door te sturen naar hun ouders. E-mail adressen die hiertoe worden ingetypt worden voor het overige op geen enkele manier gebruikt.

De ouders die de televisie-commercial zien, zullen onmiddellijk doorhebben dat sprake is van een ludieke actie met een grote knipoog.

Er is dus geen sprake van ‘op het verkeerde been zetten’ of van ‘kinderen als instrument gebruiken om een aanbieding te doen’. Ook wordt in de commercial geen specifiek aanbod gedaan. Uitsluitend wordt meegedeeld wie de afzender van de reclame is.

 

De mondelinge behandeling

 

De heren De Wit en Rekers lichten het verweer nader toe.

 

Het oordeel van de Commissie 

 

Nu, naar niet in geschil is, de bestreden uitingen geheel dan wel gedeeltelijk tot kinderen zijn gericht, dienen te uitingen te worden getoetst aan de KJC.

 

Op grond van artikel 2 sub b KJC mag reclame gericht op kinderen er niet rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te overreden tot de aankoop van producten waarvoor reclame wordt gemaakt. Zowel de televisie-commercials als de website zijn, gelet op de aansporing om ‘je ouders’ ‘over te halen’ om een vakantie te boeken, in strijd met deze bepaling. De Commissie begrijpt dat de campagne humoristisch is bedoeld en acht het aannemelijk dat de gemiddelde ouder deze reclame ook aldus zal opvatten. Gelet op de groep die door de bedoelde code dient te worden beschermd, te weten kinderen van 12 jaar en jonger, kan in het voorgaande echter geen grond worden gezien om van de genoemde bepaling af te wijken.

 

Klaagsters stelling dat de uitingen in strijd zijn met de privacy-wetgeving is door haar niet nader onderbouwd. Gelet op het voorgaande en gelet op het feit dat adverteerder heeft meegedeeld dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt om de commercial door kinderen naar hun ouders toe te laten zenden, wijst de Commissie de klacht op dit punt af.

 

De beslissing

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de reclame-uitingen in strijd met artikel 2 sub b van de Kinder- en Jeugdreclamecode. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken