a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00868

Datum:

14-11-2011

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De reclame-uiting

 

Het betreft een advertentie in de Kampioen (nr 2, 2011) waarin reclame wordt gemaakt voor een ‘16-daagse rondreis Java – Bali’ met Fox Vakanties.

De klacht

In de uiting staat dat de prijs van de reis ‘inclusief luchthavenbelasting’ is. In Bali heeft klaagster echter wel luchthavenbelasting moeten betalen. Klaagster legt een document over dat zij ter plaatse heeft ontvangen en waarop onder meer staat dat zij ‘rp. 150.000 per persoon’ ‘luchthavenbelasting’ moest betalen.

 

Klaagster is van mening dat zij is misleid door de reisorganisatie.

 

Het verweer

 

De klacht wordt gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang voor deze beslissing wordt in het oordeel op het verweer ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar adverteerder heeft gesteld, betrof het door klaagster op het vliegveld op Bali te betalen bedrag geen luchthavenbelasting, maar ‘vertrekbelasting’ en viel dit onder de ‘additionele kosten’. Deze kosten worden in de uiting genoemd, waarbij wordt verwezen naar de website www.fox.nl.

 

Op de website op de pagina waarop men de bewuste reis kan boeken, staat, onder ‘aandachtspunten’ dat de prijs ‘Exclusief ter plaatse: vertrekbelasting (…)’ is. Voorts staat in de reisbescheiden in de ‘belangrijke informatie voor vertrek’ onder ‘bijzonderheden dat bij vele intercontinentale bestemmingen een variabel bedrag aan ‘departuretax’ dient te worden betaald.

Van de bewuste documenten heeft adverteerder kopieën overgelegd.

 

Tevens heeft adverteerder een kopie van de ‘kostenspecificatie’ van klaagsters geboekte reis overgelegd. Uit deze specificatie blijkt dat bij de prijs tevens ‘luchthavenbelasting’ is inbegrepen.

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie het voldoende aannemelijk dat het in de uiting genoemde tarief inclusief luchthavenbelasting is en dat het door klaagster te betalen bedrag op het vliegveld niet ‘luchthavenbelasting’ was, maar de ter plaatse te betalen ‘vertrekbelasting’, welke kosten dienen te worden beschouwd als additionele, ter plaatse te betalen kosten waarop in de uiting wordt gewezen en welke kosten in de overige documenten nader worden toegelicht.

 

Weliswaar is derhalve sprake van een onjuiste benaming van deze kosten in het document dat klaagster ter plaatse op Bali ontving, maar niet kan worden gezegd dat hiermee de gewraakte reclame-uiting op dit punt onjuist dan wel misleidend is. Immers zijn de prijzen van de in de uiting genoemde reis inclusief luchthavenbelasting en kan, voor wat betreft de ter plaatse te betalen vertrekbelasting, nu dit een variabele kostenpost betreft, in de uiting worden volstaan met het noemen van ‘additionele kosten’ en een verwijzing naar de website.

 

Gelet op het voorgaande treft de klacht geen doel.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken