a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00973

Datum:

01-12-2011

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een reclame-uiting op de website www.centerparcs.nl voor het ‘Heijderbos’ in Limburg, waarop onder meer afbeeldingen staan van een ‘wildwaterbaan’ met daaronder een aanprijzende tekst.

 

De klacht

 

De klacht luidt, samengevat, als volgt.

 

Naar aanleiding van de onderhavige reclame op de website heeft klager een vakantie geboekt bij het betreffende park. Daar aangekomen werd echter meegedeeld dat de wildwaterbaan was gesloten wegens onderhoud.

 

Het verweer

 

Dit luidt, samengevat, als volgt.

 

Omdat  de informatie dat de wildwaterbaan gedurende een bepaalde periode gesloten was moeilijk op de website was te vinden, ontvingen gasten die hun vakantie hadden geboekt in die periode een brief waarin zij hierover werden geïnformeerd en een voucher ter waarde van € 50,- die zij konden besteden in het park. Klager heeft de betreffende brief niet ontvangen, vanwege het korte tijdsbestek tussen zijn boeking en het verblijf in het park. Van de andere aanbiedingen die adverteerder heeft gedaan naar aanleiding van klagers bij haar geuite bezwaren, heeft klager geen gebruik willen maken.

 

Het oordeel van de Commissie 

 

In de reclameuiting wordt het vakantiepark aangeprezen door middel van een foto van de wildwaterbaan in het zwembad van het park. Op basis van onder meer deze foto heeft klager besloten een vakantie in het park te boeken. De informatie dat de wildwaterbaan was gesloten, acht de Commissie dermate essentieel voor het nemen van een besluit om al dan niet een vakantie in het bewuste park te boeken, dat dit direct in de uiting had moeten worden genoemd. De adverteerder heeft dit nagelaten. Gelet hierop is sprake van een omissie dan wel een te laat verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 sub c van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemid­delde con­su­ment door genoemde ontbrekende dan wel te laat verstrekte informatie ertoe ge­bracht kan worden een besluit over een transactie te ne­men, dat hij anders niet had genomen en is de uiting misleidend en daar­door oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Dat aan de gasten die in de betreffende periode in het park een vakantie hadden geboekt een bepaalde tegemoetkoming werd aangeboden, doet niet af aan het voorgaande oordeel, nu de misleiding hiermee niet is weggenomen.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken