a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00245

Datum:

26-04-2012

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op www.lidl-reizen.nl waarin bij het aanbod van bungalows in een vakantiepark “net buiten de badplaats De Koog” op Texel onder het kopje:

“Beschrijving van de bungalows” onder meer wordt gesteld:

“internetaansluiting (gratis)” en

onder het kopje: “Bijkomende kosten (ter plaatse te betalen)” onder meer:

“Eindschoonmaak: € 40,- per vakantiewoning/verblijf”.

 

 

De klacht

 

Op 28 oktober 2011 boekte klager een reis naar het bewuste vakantiepark “Roompot Kustpark Texel”.

Op 13 februari 2012 betaalde klager het geheel, waarna hij bij e-mail van 14 februari 2012 van Select Holidays een bevestiging ontving, vergezeld van de reisbescheiden. Volgens die bescheiden, meer in het bijzonder een waardebon/voucher, dient € 1,- per dag aan toeristenbelasting te worden betaald, kost de eindschoonmaak van de bungalow € 40,- en is internet gratis.

Op 15 februari 2012 ontving klager van Select Holidays een e-mail met heel andere reisvoorwaarden, te weten: “internet (tegen betaling)”, “eindschoonmaak ter plaatse voor € 60,- per chalet te boeken” en “plaatselijke toeristenbelasting ter hoogte van ca. € 2,30 per persoon per nacht”.

 

Het verweer van verweerder sub 1

 

Verweerder heeft onder meer het volgende meegedeeld.

 

De voucher, die niet afkomstig is van verweerder, maar van Select Holidays, is geen reclame-uiting, maar een specifiek individu gericht document.  

 

De informatie op de website www.lidl-reizen is evenmin afkomstig van verweerder. De beschrijving van de door klager afgenomen reis is immers opgesteld door Select Holidays. In dit verband wijst verweerder naar de vermelding van Select Holidays en haar adres onderaan en binnen het kader van de reisbeschrijving.

Mogelijk zou Schwarz E-Commerce GmbH & KG nog als adverteerder kunnen worden beschouwd. De website www.lidl-reizen.nl wordt gevoerd en beheerd door Schwarz E-Commerce, die optreedt als reisagent en bemiddelt tussen de cliënt (in dit geval klager) en de reisaanbieder (in dit geval Select Holidays). Onderaan elke pagina van de website wordt Schwarz E-Commerce als verantwoordelijk reisagent genoemd. Daarbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt: “Lidl Nederland GmbH heeft geen enkele bemoeienis met deze website of de overeenkomsten die door deze website tot stand komen”. Daarnaast is Schwarz E-Commerce en niet Lidl (Nederland) op de website vermeld als contactpersoon en staan de algemene voorwaarden die via een link onderaan elke webpagina kunnen worden geopend op naam van Schwarz E-Commerce. 

 

Het verweer van verweerder sub 2

 

Verweerder heeft onder meer het volgende meegedeeld.

 

Lidl Nederland GmbH is bij geen van de door verweerder als “travel agent” aangeprezen aanbiedingen betrokken.

Alleen de uitdrukkelijk als zodanig aangeduide “travel operators” treden op als “travel operators” en zijn om die reden verantwoordelijk voor de reclame.

Verweerder is alleen een “travel agent” en in die rol heeft verweerder een reis, aangeboden door de “tour operator” Select Holidays, beschikbaar gesteld.

 

Verweerder heeft de bewuste reis aangeprezen aan de hand van een beschrijving van het aanbod, aangeleverd door Select Holidays. Select Holidays had verweerder niet ingelicht over enige prijswijziging, voordat bleek van de onderhavige klacht. Verweerder wist evenmin dat er toeristenbelasting werd geheven.

Uit contact met Select Holidays blijkt dat “Roompot Kustpark Texel” kosten voor het gebruik van internet in rekening brengt en dat de kosten voor de eindschoonmaak zijn veranderd van € 40,- in € 60,-.

Volgens Select Holidays is aan klanten die bezwaar maakten tegen deze (verhoging van) van kosten het verschil terugbetaald.

Verweerder heeft geen klachten ontvangen over verhoging van kosten, maar mocht dat wel gebeuren, dan is verweerder, als “travel agent”, bereid om het bewuste verschil in kosten terug te betalen.

 

Het verweer van verweerder sub 3

 

Dit kan als volgt worden samengevat.

Verweerder heeft geprobeerd het onderhavige probleem met klager op te lossen. Vervolgens heeft verweerder niets meer van klager gehoord. Verweerder heeft ook geen bonnen voor het internetgebruik ontvangen, zodat vergoeding niet heeft kunnen plaatsvinden.

Met het vakantiepark en de aanbieding van Lidl en verweerder zijn problemen ontstaan en het park heeft de prijzen verhoogd. Aangezien de gedrukte versie van de aanbieding al was verspreid, heeft verweerder besloten om klanten achteraf de ontstane meerkosten te vergoeden op basis van ontvangen bonnetjes.    

  

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt voorop dat zij de klacht zal beoordelen, voor zover deze is gericht tegen de onder “De bestreden uiting” omschreven uiting op de website www.lidl-reizen.nl.

Voor zover klager bezwaar maakt tegen informatie over reisvoorwaarden op de voucher, gevoegd bij de e-mail van 14 februari 2012 van Select Holidays en/of tegen zodanige informatie bij e-mail van 15 februari 2012 van Select Holidays, zal de Commissie dit bezwaar niet behandelen, omdat de voucher en de e-mail van 15 februari 2012, van welke uitingen de inhoud specifiek op klager is gericht, niet als reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code kunnen worden aangemerkt.

 

Met betrekking tot de verschillende kostenelementen, waar klager bezwaar tegen maakt, overweegt de Commissie het volgende.

 

1.

In de uiting op de website staat: “internetaansluiting (gratis)”. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument deze mededeling opvatten in die zin dat men gratis gebruik kan maken van internet. Gebleken is dat het bewuste vakantiepark toch kosten in rekening brengt voor het gebruik van internet. In zoverre is in de onderhavige uiting geen correcte prijs gehanteerd als bedoeld in artikel 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).

 

2.

Anders dan is vermeld in de uiting op de website, waarin staat: “Eindschoonmaak: € 40,- per vakantiewoning/verblijf”, bleken de kosten “Eindschoonmaak” € 60,- te bedragen. Ook op dit punt is in de uiting geen correcte prijs gehanteerd als bedoeld in artikel 1 RR.

 

3.

Klager maakt er bezwaar tegen dat in de voucher een toeristenbelasting van “ca. EUR 1,-/persoon”  is vermeld, terwijl in de e-mail van 15 februari 2012 wordt gesproken over “toeristenbelasting ter hoogte van ca. € 2,30 per persoon per nacht”. Zoals hiervoor overwogen, zal de Commissie alleen oordelen over de klacht, voor zover deze is gericht tegen de uiting op de website. Gelet hierop en nu klager wat betreft toeristenbelasting geen bezwaar heeft gemaakt tegen de uiting op de website, wordt dit onderdeel van de klacht afgewezen.

 

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de uiting op de website zodanig opvatten, dat elk van de verweerders daarbij betrokken is. Immers, de naam van de website www.lidl-reizen.nl duidt op betrokkenheid van verweerder sub 1, verweerder sub 2 wordt op de website, blijkens de bij het verweer van verweerder sub 1 overgelegde afdrukken daarvan genoemd als reisagent, en verweerder sub 3 is vermeld onderaan de bij de klacht overgelegde “Beschrijving” van het aanbod. 

Gelet hierop houdt de Commissie verweerders gezamenlijk verantwoordelijk voor bovengenoemde overtredingen van de RR.

 

Aan dit oordeel doet niet af dat blijkens een bij het verweer van verweerder sub 1 overgelegde afdruk van de bewuste website ook op die site staat:

“Schwarz E-Commerce GmbH & Co.KG treedt in deze uitsluitend op als reisagent en bemiddelt als zodanig tussen de cliënt en de aanbieder van het reisproduct. Lidl Nederland GmbH heeft geen enkele bemoeienis met deze website of de overeenkomsten die door deze website tot stand komen”. 

Daarvoor is redengevend dat de gemiddelde consument die deze tekst leest wellicht concludeert dat de inhoud van de reclame-uiting niet door Lidl is opgesteld, maar die consument de uiting wel als (mede) afkomstig van Lidl zal beschouwen. De uiting is immers gepubliceerd op de website www.lidl-reizen.nl en aan de bovenzijde van de uiting is het beeldmerk van Lidl afgebeeld, gecombineerd met de slogan “Lidl-reizen.nl – Vaker op vakantie!”.  

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.     

 

De beslissing

 

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen onder 1 en 2 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel III onder 1 RR. Zij beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken