a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00321

Datum:

03-05-2012

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de aanbieding in de BBI Reizen folder nr. 5 (looptijd 18 februari t/m 5 maart 2012) en op de website www.bbi-reizen.nl van een “8 t/m 15-daagse zonvakantie o.b.v. Ultra All Inclusive” in het Titanic Resort aan de Turkse Rivièra.

 

De klacht

 

Klager heeft – kort samengevat – de volgende bezwaren tegen bovengenoemde uitingen:

 

1. In de folder wordt de reis naar het Titanic Resort aangeduid met een speciale prijs voor Makropashouders, maar op de website blijkt van een speciale prijs geen sprake te zijn.

 

2. In de folder wordt de reis aangeboden voor de vanaf-prijs van € 419,-. Het is klager niet gelukt via de website de reis voor deze prijs te boeken.

 

3. Volgens de mededeling op de website bevat de prijstabel in het boekingsscherm de actuele prijs. Deze prijs wijkt echter af van de prijsberekening die tijdens de boeking verschijnt.

 

Het verweer

 

Ad 1.

In de folder wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere reizen die als goede aanbiedingen zijn geselecteerd voor Makropashouders en reizen die worden voorzien van een Makro Deal logo, wat inhoudt dat deze uitsluitend aan Makropashouders worden aangeboden of voor hen een speciale lage prijs of een speciale samenstelling hebben. Voor de reis naar het Titanic Resort, die niet is voorzien van een Makro Deal logo, geldt geen speciale prijs.

 

Ad 2.

In de folder wordt voor de betreffende aanbieding een vanafprijs van € 419,- genoemd met vertrek in de periode maart t/m oktober. Deze prijs was bekend ten tijde van de opmaak en de druk van de folder. Voorafgaand aan verspreiding van de folder is gecontroleerd of de reis voor de genoemde vanafprijs te boeken was. Dat bleek het geval te zijn. Uit de prijzencheck, waarvan adverteerder een kopie heeft overgelegd, blijkt zelfs dat de vanafprijs gewijzigd is naar € 399,-. Omdat deze wijziging in het voordeel van de klant is, is dit niet onder de prijstabel op de website vermeld.

 

Ad 3.

Het is juist dat de prijs in de prijzentabel niet overeenkomt met de -juiste- prijs die op de website wordt berekend en getoond als de totale reissom. Dit blijkt het gevolg te zijn van enkele technische complicaties, die adverteerder probeert op te (laten) lossen. Omdat klager, alvorens hij daadwerkelijk heeft geboekt, kennis heeft kunnen nemen van de correcte prijs, is de uiting niet misleidend.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Ad 1.

In de folder wordt niet gesteld of gesuggereerd dat voor de aangeboden reis naar het Titanic Resort voor Makropashouders een speciale prijs geldt. Reizen waarvoor wel een bepaalde exclusiviteit voor Makropashouders geldt, worden voorzien van een “Makro Deal logo”, wat bij de onderhavige aanbieding niet het geval is,. Dat bovenaan de pagina’s staat “Speciaal geselecteerd voor Makro pashouders!” betekent niet dat bij alle folderaanbiedingen sprake is van een speciale prijs voor deze pashouders. In zoverre wordt de klacht afgewezen.

 

Ad 2.

Ingevolge artikel V onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) dienen aanbieders van reisdiensten te zorgen voor een redelijke beschikbaarheid van de door hen in reclame-uitingen aangeboden diensten voor de genoemde prijs. Door middel van de (overgelegde) prijzencheck, die adverteerder heeft uitgevoerd voorafgaand aan publicatie van de folder met looptijd van 18 februari t/m 5 maart 2012, acht de Commissie aannemelijk gemaakt dat het in voldoende mate mogelijk is (geweest) de in de folder aangeboden vakantie voor de vanafprijs van € 419,- (of minder) te boeken. Ook dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen. Dat dit tarief niet beschikbaar was voor de door klager gewenste reisdata leidt niet tot een ander oordeel.

 

Ad 3.

In artikel III onder 1 RR is bepaald dat aan­bieders (van reisdiensten) zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen, inclusief de hen op het moment van publicatie be­kende vaste onvermijdbare kosten. Krachtens artikel IV sub 1 van de RR geldt artikel III sub 1 RR onverkort als het gaat om een uitnodiging tot aankoop. De onderhavige boekingsmodule op adverteerders website dient als een uitnodiging tot aankoop te worden aangemerkt.  

 

Als erkend is komen vast te staan dat in het onderhavige geval de in de prijzentabel getoonde prijs niet overeenkomt met de tijdens het boekingsproces berekende en getoonde daadwerkelijke reissom. Dit betekent dat voor wat betreft de prijzentabel, waarvan in de uiting wordt meegedeeld dar deze de actuele prijzen bevat, niet wordt voldaan aan het voorschrift tot het hanteren van correcte prijzen. De uiting op de website is daardoor strijd met het bepaalde in artikel III onder 1 RR. Dat de onjuiste vermelding in de prijzentabel het gevolg is van technische complicaties, zoals adverteerder heeft gesteld, leidt niet tot het oordeel dat adverteerder niet verantwoordelijk moet worden gehouden voor de strijdigheid met genoemde bepaling uit de RR.

 

De beslissing

 

Gelet op het hiervoor onder “Ad 3” overwogene acht de Commissie de uiting op de website in strijd met artikel III onder 1 RR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken