a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00656

Datum:

09-08-2012

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster geadresseerde uiting van Travel-Tours met als onderwerp:

“Betr.: 1e prijs voor Dhr./Mevr. [naam klaagster]”.

In de uiting wordt meegedeeld dat door omstandigheden de eerste prijs (stoomstrijkijzer) niet bij klaagster thuis is bezorgd, zodat Travel-Tours nu de prijs aan klaagster wil overhandigen “in de evenementenzaal”. Tevens wordt klaagster daar, “als extraatje bij uw prijs”, een cadeaumand met levensmiddelen aangeboden en ontvangt men een porseleinen pop (dames) en/of een 26-delige gereedschapsset (heren), “één loyaltypremie voor echtparen en paren” en een middagmaaltijd voor 4 personen. In de evenementenzaal ligt adverteerders “vakantiecatalogus 2012/2013 klaar om af te halen” en voor iedere klant die klaagster (zonder uitnodiging) meebrengt, ontvangt zij € 20,- “contant uitbetaald”.

 

De klacht

 

Klaagster heeft niet meegedaan aan een prijsvraag of op een andere manier te maken gehad met Travel-Tours. Zij acht de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Noord-West Touristik deelt mee dat de onderhavige uiting gezonden is naar vaste klanten uit haar bestand. Klaagster heeft een keer een presentatie van reizen van Noord-West Touristik bijgewoond, een reis met deze organisatie gemaakt of een adreskaartje ingevuld. De laatste jaren zijn enkele prijzen voor klanten blijven liggen. Besloten is alle klanten alsnog in één keer een cadeautje aan te bieden, te weten het stoomstrijkijzer. Vaste gasten worden met € 20,- bedankt voor de introductie van nieuwe klanten.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting staat dat klaagster “de eerste prijs (Stoomstrijkijzer)” is toegekend. Omdat door “een omleiding en de onwetendheid van de chauffeur” vertraging is ontstaan, zou de voor klaagster bestemde prijs in de bus zijn blijven liggen. Adverteerder biedt in de uiting hiervoor haar excuses aan en stelt klaagster alsnog in de gelegenheid de prijs op de in de uiting genoemde locatie op te halen, waarbij zij “als extraatje” en “als dank voor uw begrip” ook andere producten krijgt alsmede kan deelnemen aan “middageten”. Aldus wordt de indruk gewekt dat adverteerder klaagster in de gelegenheid stelt haar “eerste prijs” op te halen waarbij klaagster, omdat er sprake zou zijn geweest van een aan adverteerder toe te rekenen fout, recht heeft op diverse extra’s.

 

Onderaan de uiting staat, in kleine letters: “Een verzoek: kom op tijd. Wanneer de zaal vol is en na begin bestaat er geen aanspraak meer op toegang. Alle diensten uitsluitend in combinatie met de deelname aan het evenement. Toegang vanaf 21 jaar. Gesloten clubevenement.” Hieruit kan worden afgeleid dat, anders dan in de rest van de uiting wordt gesuggereerd, geen sprake is van een gemiste prijs, maar van het aanbieden van diensten. Niet aannemelijk is dat die diensten uitsluitend bestaan uit de in de uiting genoemde producten en het deelnemen aan middageten, maar dat er ook andere diensten behoren bij het aanbod, kennelijk – gelet op de naam van adverteerder en de in de evenementenzaal klaarliggende vakantiecatalogus 2012/2013 van adverteerder – de verkoop van reizen.

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de aard van de aangeprezen diensten als bedoeld in de aanhef en onder a van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken