a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/01062

Datum:

04-12-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een geadresseerde reclamefolder met op de voorkant “10% vroegboekkorting!”.  Aan de binnenkant van de folder staat de tekst:

 

“Vroegboekkorting

Boekt u vóór 31 december 2012 een vakantie in 2013, dan ontvang u direct 10% korting op de huurprijs. Deze korting geldt óók voor vakanties in het hoogseizoen en is te combineren met een aantal standaardkortingen. Zo kan uw voordeel oplopen tot wel honderen euro’s.”

 

De klacht

 

Klaagster stelt, kort samengevat, dat bij eerdere boekingen is gebleken dat de korting niet van toepassing is op alle vakantieparken.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft verweer gevoerd. Op het verweer zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is, ook na het gevoerde verweer, van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

In de uiting wordt gesteld dat 10% vroegboekkorting van toepassing is op boekingen die gedaan worden voor 31 december 2012. De con­sument zal, door de stelligheid van de claim en het ontbreken van nadere voorwaarden, de onderhavige actie opvatten als 10% vroegboekkorting op alle vakantieparken van adverteerder. Naar adverteerder erkent, geldt de korting echter alleen voor een select aantal vakantieparken.

 

Het voorgaande impliceert dat de consument moet worden geïnformeerd over de wijze waarop de actie moet worden uitgelegd om te voorkomen dat bij hem onjuiste verwachtingen worden gewekt omtrent het voordeel waarop hij op grond van de actie recht heeft. Deze in­for­matie is essentieel in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Recla­me Code (NRC). Het gaat im­mers om de hoogte van het voordeel en daarmee om de prijs die de consument uitein­delijk dient te be­ta­len. Het voor de reclame ge­bruikte medium (folder) biedt voldoende ruimte om meer duidelijkheid te verschaffen. Nu in de uiting deze informa­tie ont­breekt, is sprake van een omis­sie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC. Het feit dat de informatie wel wordt aangeboden via website en reisadviseurs, doet hieraan niet af. De voorzitter is immers van oordeel dat de gemiddelde consument op basis van de folder ertoe ge­bracht zou kunnen worden een be­sluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben ge­nomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken