a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2013/00609

Datum:

19-09-2013

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op pagina 88 van de catalogus Kras.nl zomer 2013 Busvakanties. Daarin wordt een 8-daagse excursiereis naar Zuid-Engeland & Wight aangeboden voor een prijs “vanaf 499,-”. Onder het kopje “Inclusief” staat onder meer:

“het beschreven excursieprogramma” en onder “Exclusief” staat onder meer: “facultatieve excursies en entreegelden”.

 

De klacht

 

Deze kan als volgt worden samengevat.

Gesuggereerd wordt dat de prijs exclusief entreegelden voor facultatieve excursies is. In werkelijkheid dienden ook nog entreegelden voor de excursies uit het beschreven excursieprogramma te worden betaald.

 

Het verweer

 

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

 

Anders dan waar klager van uitgaat, impliceert de mededeling “Exclusief” “facultatieve excursies en entreegelden” niet dat entreegelden alleen zijn uitgezonderd in geval van facultatieve excursies. Er staat niet “facultatieve excursies en de entreegelden daarvan” of “facultatieve excursies en facultatieve entreegelden”. Voldoende duidelijk is dat de prijs niet inclusief vrijwillige excursies is en ook niet inclusief entreegelden.

 

Klager heeft de reis geboekt via internet. Zowel op de website met de boekingsmodule als in de reispapieren zijn de elementen “facultatieve excursies” en “entreegelden” afzonderlijk van elkaar vermeld. Adverteerder verwijst naar overgelegde afdrukken van de website en de reispapieren. Ten slotte had klager het Contactcenter kunnen bellen om een indicatie van de hoogte van de entreegelden te krijgen.

 

De mondelinge behandeling

 

De standpunten van partijen zijn mondeling toegelicht.

 

Onder verwijzing naar de tekst op de website deelt mr. Killian onder meer mee dat de tekst in de catalogus nog duidelijker kan worden gemaakt.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar het oordeel van de Commissie is de mededeling “Exclusief” “facultatieve excursies en entreegelden” voor tweeërlei uitleg vatbaar, in die zin dat men kan denken dat alle facultatieve excursies en alle entreegelden apart moeten worden betaald dan wel dat alle facultatieve excursies en de entreegelden in het kader van facultatieve excursies apart moeten worden betaald. In werkelijkheid blijken alle entreegelden, ook die van de beschreven excursies, bovenop de geadverteerde prijs te komen.

 

Door bovenbedoelde onduidelijkheid acht de Commissie de uiting in strijd met artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) waarin onder meer staat:

“Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen”.

Voorts acht de Commissie de reclame voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de prijs van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de  Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen III onder 1 RR en 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken