a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2014/00331

Datum:

02-06-2014

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.travel.groupon.nl waarop een “Verblijf in één van 15 Roompot-vakantieparken” wordt aangeboden voor een bedrag “vanaf € 99,00”.

De klacht

Ingevolge de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014 dienen onvermijdbare vaste kosten in de prijs te zijn opgenomen. In deze uiting wordt in kleine letters, bij de voorwaarden, vermeld dat de reserveringskosten € 24,50 bedragen. Dit zijn onvermijdbare kosten die altijd betaald moeten worden, zodat de minimumprijs niet € 99,- maar € 123,50 bedraagt.

Het verweer van Roompot

Roompot heeft laten weten de klacht te hebben doorgestuurd naar Groupon omdat deze zich richt tegen een aanbieding van Roompot Vakanties op de website van Groupon.

Het verweer van Groupon

In de op de website van Groupon staande advertentie voor een vakantie in een Roompot vakantiepark biedt Groupon als bemiddelaar een reis aan. Dit betekent dat Groupon in de uiting tenminste dient te vermelden of de aanbieding in- of exclusief reserverings- of boekingskosten is. De op de aanbieding van toepassing zijnde voorwaarden staan dikgedrukt en direct naast/onder de prijs. Tevens is vermeld hoe hoog de reserveringskosten per persoon zijn, zodat voor de consument duidelijk is dat de genoemde voucherprijs exclusief reserveringskosten is. De klacht dient om die reden te worden afgewezen.

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie stelt voorop dat op de bestreden reclame-uiting, die klager op 8 april 2014 op de website heeft zien staan, de per 1 januari 2014 gewijzigde Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014 van toepassing is.

2. De bestreden uiting moet, nu daarin een “Verblijf in één van 15 Roompot-vakantieparken” wordt aangeboden voor een bedrag “vanaf € 99,00”, worden aangemerkt als een reclame-uiting die is gericht op de Nederlandse markt betreffende reisdiensten. Op dergelijke uitingen is de RR 2014 van toepassing, zodat de Commissie de uiting aan deze Code zal toetsen.

3. De uiting betreft een uitnodiging tot aankoop. Ingevolge het bepaalde in artikel IV lid 1 RR 2014 zijn aanbieders in hun uitnodiging tot aankoop op dezelfde wijze als in reclame-uitingen conform artikel III lid 1 van die Code gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. Een uitnodiging tot aankoop moet de informatie bevatten zoals vermeld in artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het vorenstaande houdt in dat reisaanbieders hun prijzen, al of niet gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten die voor de aangeboden diensten moeten worden betaald, moeten publiceren.

In geval van variabele onvermijdbare kosten dient bij de prijs te worden vermeld welke extra kosten er zijn en wat de hoogte ervan is of hoe deze kan worden berekend.

4. Bij de reisaanbieding is onder het kopje “Bijkomende kosten” vermeld “Reserveringskosten bedragen € 24,50” en Groupon heeft erkend dat de reserveringskosten als onvermijdbare kosten aan het aanbod verbonden zijn.

In het geval de reserveringskosten van € 24,50 per te reserveren midweek/weekend in rekening worden gebracht, zijn deze kosten aan te merken als op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten die in de prijs zelf dienen te zijn verdisconteerd. De vanafprijs van de aanbieding bedraagt in dat geval niet € 99,- maar dient met de reserveringskosten van € 24,50 te worden verhoogd en bedraagt derhalve € 123,50.

Indien de reserveringskosten ad € 24,50 per boeking in rekening worden gebracht, ongeacht of men één dan wel meer midweken/weekenden en/of accomodaties reserveert, kan de hoogte van deze kosten niet tevoren worden berekend omdat deze afhankelijk is van de keuze van de consument. In dat geval dient in de reclame-uiting direct naast of onder de geadverteerde prijs op transparante wijze te worden gespecificeerd welke bijkomende kosten per boeking er zijn, zodat de consument de hoogte daarvan kan berekenen. Aan deze eis is niet voldaan.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Groupon heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in de artikelen III lid 1 en IV lid 1 RR 2014, hetzij omdat sprake is van vaste onvermijdbare kosten die niet in de prijs zijn inbegrepen, hetzij omdat sprake is van variabele onvermijdbare kosten die niet direct naast of onder de geadverteerde prijs staan.

5. Omdat de uiting een reisaanbieding in een Roompot-vakantiepark inhoudt en niet is gesteld of gebleken dat de uiting niet mede van Roompot afkomstig is, acht de Commissie Roompot mede verantwoordelijk voor deze uiting.

De beslissing

De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met de artikelen III lid 1 en IV lid 1 RR 2014 en zij beveelt beide verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken