a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2014/00412

Datum:

21-07-2014

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de websites www.roompot.nl en www.optimel.nl telkens voor zover daarop informatie staat over de zogenoemde Roompot vakantiecheque. Men kan hiervoor sparen bij Optimel producten door middel van het Optimel spaarprogramma “Eurosparen”. Tegen inlevering van 100 “Eurosparen-euro’s” ontvangt men een vakantiecheque ter waarde van € 100,– alsmede een zogenaamde horecacheque ter waarde van € 12,50. De voorwaarden van de actie staan op www.optimel.nl. Men kan de cheques verzilveren bij het boeken van accommodatie via www.roompot.nl. De cheques gelden niet in combinatie met sommige andere aanbiedingen en kortingen van Roompot.

De klacht

Klaagster stelt, samengevat, dat men bij Roompot altijd met korting boekt, ook zonder gebruik te maken van korting in het kader van “Eurosparen”. Dit gebeurt namelijk ongevraagd bij korte termijnboekingen die bij Roompot als kortingsactie gelden. Vergeleken met de korte termijnactie, die niet gecombineerd kan worden met de Optimel spaaractie, levert laatstbedoelde spaaractie uiteindelijk in feite slechts een voordeel van € 27,84 op. Aldus is € 100,– korting bij Roompot volgens klaagster geen € 100,– waard. De wijze van boeken, het automatisch toekennen van korting en de grote variatie aan prijzen brengen mee dat Roompot een “zeer onbetrouwbaar vakantieparadijs” is. Volgens klaagster is op grond van het voorgaande sprake van misleiding.

De verweren

Verweerders hebben elk afzonderlijk verweer gevoerd. Op de verweren zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

1) De voorzitter begrijpt de klacht aldus, dat volgens klaagster in feite geen sprake is van een korting met een waarde van € 100,– omdat men bij een boeking bij Roompot altijd korting krijgt en de korting in het kader van “Eurosparen” niet met die korting kan worden gecombineerd. In dat verband wijst klaagster op een kortingsactie die door Roompot wordt omschreven als de “vroegzomer-aanbieding”. Het is de voorzitter echter niet gebleken dat men bij de parken van Roompot die aan de actie “Eurosparen” deelnemen altijd recht heeft op deze korting. Gelet op hetgeen klaagster aanvoert, geldt deze korting immers slechts voor “korte termijnboekingen”. Evenmin is gebleken dat men bij Roompot altijd recht heeft op een andere korting waardoor men in feite nooit de reguliere prijs voor de te boeken accommodatie zou hoeven te betalen. Op grond hiervan bestaat geen aanleiding om bij de beoordeling van het voordeel waarop men op grond van de bestreden uitingen recht heeft uit te gaan van andere prijzen dan de reguliere prijzen die Roompot voor de accommodatie rekent. Dit impliceert dat men een reëel voordeel ter hoogte van € 100,– ontvangt in de vorm van een vakantiecheque die € 100,– korting geeft op de reguliere prijs van de accommodatie. Deze korting kan bovendien in sommige gevallen met andere kortingen worden gecombineerd, te weten met de zogenaamde jonge gezinnenkorting en de 50+korting.

2) Naar het oordeel van de voorzitter kan de stelling van klaagster dat de actie “Eurosparen” wegens het bestaan van andere kortingen geen reële korting ter hoogte van € 100,– oplevert op grond van het voorgaande niet slagen. Ook overigens bestaat geen aanleiding om te oordelen dat de gemiddelde consument bij de actie “Eurosparen” wordt misleid over het werkelijke voordeel dat hij krijgt. Evenmin kan worden gezegd dat sprake is van misleiding door, zoals klaagster stelt, de wijze van boeken, het automatisch berekenen van kortingen en de grote prijsvariatie. Derhalve wordt beslist als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken