a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2015/00511

Datum:

01-06-2015

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft adverteerders website www.vakantiediscounter.nl, waarop accommodatie in Bospark ’t Wolfsven te Mierlo wordt aangeprezen.

Van de door partijen overgelegde pagina van deze website, voor zover van belang voor deze zaak, is een kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

De klacht

 

Klaagster was ervan uitgegaan een bungalow te hebben geboekt, maar bij aankomst bleek een “White Camp Cottage” te zijn geboekt.

Toen klaagster via de website informeerde naar de beschikbaarheid van een accommodatie in de door haar gewenste periode, ontving zij een e-mail waarin stond dat alle accommodaties nog beschikbaar waren en waarin deze accommodaties allemaal als “bungalow” werden aangeduid. Daarbij stond ook een afbeelding van een bungalow. Nu klaagster desondanks een cottage in plaats van een bungalow blijkt te hebben gereserveerd, acht zij de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder verwijst naar de op de website staande beschrijving van de verschillende typen accommodatie, te weten 3- en 4-kamerbungalows en 3- en een 4-kamercottages. Deze vier accommodaties worden bij het kiezen van een vertrekdatum op de website als volgt aangeduid:

  3kb-4G – Driekamerbungalow Extra kamerinfo vindt u in de uitgebreide omschrijving

  4kb-6G – Vierkamerbungalow Extra kamerinfo vindt u in de uitgebreide omschrijving

  3kb-4F –  Driekamerbungalow Extra kamerinfo vindt u in de uitgebreide omschrijving

  4kb- 6F – Vierkamerbungalow Extra kamerinfo vindt u in de uitgebreide omschrijving

Extra kamerinformatie vindt men in de op de website staande uitgebreide beschrijving, die voor klaagster beschikbaar was voor het sluiten van de overeenkomst.

Na boeking heeft klaagster een boekingsbevestiging ontvangen met “verblijfstype: 1x4G -Driekamerbungalow”. Van misleidend beeldmateriaal is geen sprake. Bij de aanbieding wordt deze foto, evenals aan selectie van 28 andere foto’s, gebruikt om een impressie van het park te geven.

 


Het oordeel van de voorzitter

1)  Op de webpagina waarop aan klaagster kenbaar wordt gemaakt welke accommodaties er beschikbaar zijn op het moment dat zij een accommodatie in Bospark ’t Wolfsven te Mierlo zou willen boeken, wordt onder een afbeelding van een bungalow, alleen over  “Driekamerbungalows” en “Vierkamerbungalows” gesproken. Deze, in totaal vier bungalows, worden aangeduid met een uit verschillende letters en cijfers bestaande code, ter onderscheiding van de verschillende typen. Toen klaagster op basis van deze informatie één van deze “bungalows” boekte, mocht zij ervan uitgaan een bungalow te hebben geboekt. In deze veronderstelling werd zij gesterkt bij ontvangst van de bevestiging van haar reservering waarin stond dat zij een “1x4G – Driekamerbungalow” had gereserveerd.   

 

2)  Adverteerder beroept zich op de onder aan de beschikbaarheidspagina staande verwijzing luidende: “Extra kamerinformatie vindt u in de uitgebreide omschrijving”. In deze informatie worden twee accommodaties weliswaar als “cottage” aangeduid, maar daarbij springt het onderscheid tussen een cottage en een bungalow onvoldoende in het oog. Bovendien wordt de beschrijving van de vier accommodaties ook vooraf gegaan door een letter- en cijfercode, die hier echter ziet op het “type” accommodatie, maar deze code wijkt af van de letter- en cijfercode op de beschikbaarheidspagina. Op grond van het vorenstaande is de voorzitter van oordeel dat onvoldoende duidelijke informatie is verstrekt over de aard van de te boeken accommodaties.   

 

3)  Blijkens het voorgaande is in de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt hij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken