a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2016/00298

Datum:

24-09-2016

Uitspraak:

RCC (gedeeltelijke) toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door TicketSpy aan klager gezonden e-mail van 17 maart 2016 met als onderwerp:

“Ontdek de mooiste en luxe hotels met minstens 50% korting!”.

Daarin staat onder de aanhef:

“TICKETSPY

 Bespaart jou geld op vliegtickets” onder meer:

“Je kent Secret Escapes van de mooie reisaanbiedingen met tot wel 70% korting op speciaal geselecteerde luxe hotels en vakanties.

Alleen voor vandaag heeft Secret Escapes een aantal topaanbiedingen geselecteerd met extra grote korting (minimum 50%!). (….).

Tip: wordt nu met één klik lid van Secret Escapes om alle Secret Super Sales te bekijken en wees er op tijd bij!”.

Onder deze tekst staan diverse aanbiedingen zoals bijvoorbeeld:

“GRIEKS EILAND EVIA – TOT 64% VOORDEEL”.

Daaronder staat onder meer een button met de tekst: “Aanmelden en bekijken ?” .

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de onderhavige mail van TicketSpy (waarop klager is geabonneerd) klikte klager op de oranje knop “Aanmelden en bekijken”. Vervolgens werd de website van Secret Escapes geopend, verscheen een pop up en kon klager een wachtwoord invullen. Klager heeft dit niet gedaan. Hij heeft de pop up weggeklikt, maar ontving binnen een paar minuten een mail van Secret Deals. Daarin stond dat klager was aangemeld en dat hij voortaan nieuwsbrieven zou ontvangen. Klager kon zich voor deze nieuwsbrieven afmelden, maar zijn mailadres is nu wel bekend bij Secret Escapes. Klager “zit” zonder zijn toestemming in de database van Secret Escapes. Volgens hem is dat in strijd met “de regels van email-marketing”. 

Klager vindt ook dat de uiting riekt naar phishing.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht is gericht tegen een e-mail promotie die TicketSpy samen met Secret Escapes heeft opgezet. Secret Escapes, een “aanbieder van hotel aanbiedingen”, werft actief nieuwe abonnees voor haar nieuwsbrief. TicketSpy is medio december 2015 door Secret Escapes benaderd om een “partner emailing” te verzorgen. Hiermee deelt TicketSpy 8 door Secret Escapes geselecteerde hotelaanbiedingen.

Secret Escapes is een besloten site en de aanbiedingen zijn alleen toegankelijk voor haar leden, ofwel mensen die zijn ingeschreven in hun systeem. ln het kader van deze opzet deelt TicketSpy de deals en voorziet TicketSpy haar nieuwsbrief van een linkparameter. Hierdoor kunnen geïnteresseerden direct een account aanmaken op de Secret Escapes website.

Klager beweert in het klachtenformulier van 17 maart 2016 “meteen lid te zijn van deze organisatie. Zonder bevestiging te hoeven geven of een bevestigingsmail te krijgen waarmee” hij “er nog onder uit kon”.

ln de bestreden uiting staat in het bovenste tekstblok:

“Word nu met één klik lid van Secret Escapes om alle Secret SuperSales te bekijken en wees er op tijd bij!”. Daarnaast is elke button voorzien van de tekst: “Aanmelden en bekijken >”.

Dit zou voldoende duidelijkheid moeten geven aan de ontvanger van de TicketSpy nieuwsbrief.

De stelling van klager dat hij geen bevestiging heeft gehad is onjuist. Na klikken wordt en is direct een mail door Secret Escapes verzonden met hierin het uitdrukkelijke verzoek aan klager om zijn e-mail adres te bevestigen dan wel zich uit te schrijven.

Verder suggereert klager dat TicketSpy zich schuldig maakt aan “phishing”. Phishing wordt op de website consuwijzer.nl omschreven als ‘een vorm van oplichting op het internet’. De slachtoffers worden vaak via een e-mail benaderd. ln de mail staat een link die het slachtoffer naar een valse website lokt. Zo’n e-mail lijkt te komen van een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij of een bank. Het verzoek van de oplichter is meestal om ‘de inloggegevens te controleren’.

TicketSpy houdt zich absoluut niet bezig met welke vorm van phishing dan ook. TicketSpy stelt zich ten doel om al haar volgers op eerlijke en transparante wijze te informeren over de beste vliegtickets en vakantiedeals die er op het internet bij betrouwbare en bekende organisaties te vinden zijn.

TicketSpy betreurt het zeer als er eventuele bij haar niet bekende regels zijn overtreden. Zij staat open voor verbetering van haar werkwijze, zodat deze volledig voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC) en helderheid wordt verkregen voor alle email abonnees TicketSpy.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie begrijpt uit de klacht dat klager heeft geklikt op de button “Aanmelden en bekijken ?”, dat hij vervolgens een e-mail heeft ontvangen waarin stond dat hij was “aangemeld” en voortaan nieuwsbrieven zou ontvangen, en dat hij zich kon afmelden voor deze nieuwsbrieven. Klager meent dat er sprake is van strijd met “de regels van email-marketing” nu hij -zo stelt klager- zonder zijn toestemming in de database van Secret Escapes “zit”. Volgens klager zijn “de regels van email-marketing” overtreden. De Commissie vat deze klacht op in die zin dat klager vindt dat de Code reclame via e-mail 2012 (hierna: Code e-mail) is overtreden.

2.

Zowel uit de klacht als uit het verweer begrijpt de Commissie dat klager na het aanklikken van de knop “Aanmelden en bekijken” een e-mail heeft ontvangen van een derde partij, een ander derhalve dan adverteerder (TIcketSpy). Klager spreekt over een e-mail van “Secret Deals” en adverteerder over een e-mail van “Secret Escapes”. Kennelijk is klagers e-mailadres op de een of andere wijze kenbaar gemaakt aan de betreffende derde partij.

Naar het voorlopige oordeel van de Commissie kan uit de bestreden uiting niet worden opgemaakt dat het e-mailadres van de geadresseerde in geval van een reactie van de geadresseerde op die e-mail (mogelijk) kenbaar zal worden gemaakt aan een derde partij. In dit verband wijst de Commissie op het bepaalde in artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012. Deze bepaling houdt -samengevat- in dat de adverteerder ervoor dient te zorgen dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van e-mailadressen degene wiens emailadres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze informeert over het punt dat de bestandseigenaar het e-mailadres verzamelt (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdenverstrekking van het emailadres. In artikel 4.1.b is vervolgens bepaald dat aan de verplichting van artikel 4.1.a niet kan worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.

Alvorens te beoordelen of artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012 in dit geval is overtreden, zal de Commissie adverteerder in de gelegenheid stellen om zich schriftelijk uit te laten over de vraag of al dan niet aan deze bepaling is voldaan. Vervolgens zal klager nog schriftelijk kunnen reageren.  

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie stelt adverteerder in de gelegenheid om de Commissie binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing nader schriftelijk te informeren als bedoeld in het oordeel onder 2. Vervolgens zal klager nog schriftelijk kunnen reageren.  

Voor het overige houdt de Commissie haar beslissing aan.

 

Eindbeslissing

Brief van 6 juli 2016 van adverteerder

De reactie van adverteerder op de tussenbeslissing wordt als volgt samengevat.

In reactie op het oordeel van de Commissie onder 2 merkt adverteerder het volgende op. Adverteerder begrijpt achteraf dat er in de bestreden e-mail een belangrijk punt ontbreekt wat betreft het eenvoudig en toegankelijk informeren over de werkwijze, gehanteerd door TicketSpy en haar partner Secret Escapes.

Na onderzoek en contact met de organisatie van Secret Escapes is gebleken dat de e-mail niet de juiste tekst bevatte. Dit is het gevolg van een “jammerlijke menselijke fout”. De bedoeling was om in een apart en duidelijk herkenbaar kader de volgende tekst te tonen:

“Door op enige link in deze e-mail te klikken word je automatisch aangemeld en ingelogd bij Secret Escapes. Je ontvangt daarna regelmatig de nieuwsbrief van Secret Escapes. Wil je direct contact, stuur dan een e-mail aan klantenservice@secretescapes.nl of bel ons op telefoon: (+31)(0)20 709 10 52 (dagelijks van 09.00 – 18.00 uur)”.

Adverteerder betreurt het zeer dat dit heeft kunnen gebeuren en biedt klager welgemeende excuses aan.

Adverteerder staat ervoor open om haar werkwijze te verbeteren, zodat deze volledig voldoet aan de hiervoor geldende richtlijnen.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Onder meer is meegedeeld dat  adverteerder werkt met een jong team en dat er sprake is van een “jammerlijke fout”.

 

Het oordeel van de Commissie

In reactie op de tussenbeslissing heeft adverteerder meegedeeld dat het de bedoeling was om in de bestreden uiting in een apart en duidelijk herkenbaar kader de volgende tekst te tonen:

“Door op enige link in deze e-mail te klikken word je automatisch aangemeld en ingelogd bij Secret Escapes. Je ontvangt daarna regelmatig de nieuwsbrief van Secret Escapes. Wil je direct contact, stuur dan een e-mail aan klantenservice@secretescapes.nl of bel ons op telefoon: (+31)(0)20 709 10 52 (dagelijks van 09.00 – 18.00 uur)”.

Uit deze tekst maakt de Commissie op dat het e-mailadres van de geadresseerde van de bestreden uiting in geval “klikken” op “enige link” in de bestreden “e-mail” wordt verzameld voor gebruik ten behoeve van een derde of derdenverstrekking van het e-mailadres als bedoeld in artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012. Nu over het verzamelen voor dit gebruik in de bestreden uiting geen informatie is verstrekt, is deze uiting in strijd met artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012.

Gelet op het verweer dat het de bedoeling was om de hierboven aangehaalde tekst in een apart en duidelijk herkenbaar kader in de bestreden uiting op te nemen, maar dat dit niet is gebeurd als gevolg van een fout, acht de Commissie het niet nodig om een aanbeveling te doen. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 4.1a onder c van de Code reclame via e-mail 2012. Zij acht het niet nodig een aanbeveling te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het betreft een door TicketSpy aan klager gezonden e-mail van 17 maart 2016 met als onderwerp:

“Ontdek de mooiste en luxe hotels met minstens 50% korting!”.

Daarin staat onder de aanhef:

“TICKETSPY

 Bespaart jou geld op vliegtickets” onder meer:

“Je kent Secret Escapes van de mooie reisaanbiedingen met tot wel 70% korting op speciaal geselecteerde luxe hotels en vakanties.

 

Alleen voor vandaag heeft Secret Escapes een aantal topaanbiedingen geselecteerd met extra grote korting (minimum 50%!). (….).

 

Tip: wordt nu met één klik lid van Secret Escapes om alle Secret Super Sales te bekijken en wees er op tijd bij!”.

 

Onder deze tekst staan diverse aanbiedingen zoals bijvoorbeeld:

“GRIEKS EILAND EVIA – TOT 64% VOORDEEL”.

Daaronder staat onder meer een button met de tekst: “Aanmelden en bekijken ?” .

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

 

In de onderhavige mail van TicketSpy (waarop klager is geabonneerd) klikte klager op de oranje knop “Aanmelden en bekijken”. Vervolgens werd de website van Secret Escapes geopend, verscheen een pop up en kon klager een wachtwoord invullen. Klager heeft dit niet gedaan. Hij heeft de pop up weggeklikt, maar ontving binnen een paar minuten een mail van Secret Deals. Daarin stond dat klager was aangemeld en dat hij voortaan nieuwsbrieven zou ontvangen. Klager kon zich voor deze nieuwsbrieven afmelden, maar zijn mailadres is nu wel bekend bij Secret Escapes. Klager “zit” zonder zijn toestemming in de database van Secret Escapes. Volgens hem is dat in strijd met “de regels van email-marketing”. 

Klager vindt ook dat de uiting riekt naar phishing.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

 

De klacht is gericht tegen een e-mail promotie die TicketSpy samen met Secret Escapes heeft opgezet. Secret Escapes, een “aanbieder van hotel aanbiedingen”, werft actief

nieuwe abonnees voor haar nieuwsbrief. TicketSpy is medio december 2015 door

Secret Escapes benaderd om een “partner emailing” te verzorgen. Hiermee deelt TicketSpy 8 door Secret Escapes geselecteerde hotelaanbiedingen.

 

Secret Escapes is een besloten site en de aanbiedingen zijn alleen toegankelijk voor

haar leden, ofwel mensen die zijn ingeschreven in hun systeem. ln het

kader van deze opzet deelt TicketSpy de deals en voorziet TicketSpy haar nieuwsbrief

van een linkparameter. Hierdoor kunnen geïnteresseerden direct een account aanmaken op de Secret Escapes website.

 

Klager beweert in het klachtenformulier van 17 maart 2016 “meteen lid te zijn van deze organisatie. Zonder bevestiging te hoeven geven of een bevestigingsmail te krijgen waarmee” hij “er nog onder uit kon”.

ln de bestreden uiting staat in het bovenste tekstblok:

“Word nu met één klik lid van Secret Escapes om alle Secret SuperSales te

bekijken en wees er op tijd bij!”. Daarnaast is elke button voorzien van de

tekst: “Aanmelden en bekijken >”.

Dit zou voldoende duidelijkheid moeten geven aan de ontvanger van de TicketSpy nieuwsbrief.

 

De stelling van klager dat hij geen bevestiging heeft gehad is onjuist. Na klikken wordt en is direct een mail door Secret Escapes verzonden met hierin het uitdrukkelijke verzoek aan klager om zijn e-mail adres te bevestigen dan wel zich uit te schrijven.

 

Verder suggereert klager dat TicketSpy zich schuldig maakt aan

“phishing”. Phishing wordt op de website consuwijzer.nl omschreven als ‘een vorm van

oplichting op het internet’. De slachtoffers worden vaak via een e-mail benaderd. ln

de mail staat een link die het slachtoffer naar een valse website lokt. Zo’n e-mail lijkt

te komen van een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij of

een bank. Het verzoek van de oplichter is meestal om ‘de inloggegevens te

controleren’.

TicketSpy houdt zich absoluut niet bezig met welke vorm van phishing dan ook. TicketSpy stelt zich ten doel om al haar volgers op eerlijke en transparante wijze te informeren over de beste vliegtickets en vakantiedeals die er op het internet bij betrouwbare en bekende organisaties te vinden zijn.

TicketSpy betreurt het zeer als er eventuele bij haar niet bekende regels

zijn overtreden. Zij staat open voor verbetering van haar werkwijze, zodat

deze volledig voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC) en helderheid wordt verkregen voor alle email abonnees TicketSpy.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

De Commissie begrijpt uit de klacht dat klager heeft geklikt op de button “Aanmelden en bekijken ?”, dat hij vervolgens een e-mail heeft ontvangen waarin stond dat hij was “aangemeld” en voortaan nieuwsbrieven zou ontvangen, en dat hij zich kon afmelden voor deze nieuwsbrieven. Klager meent dat er sprake is van strijd met “de regels van email-marketing” nu hij -zo stelt klager- zonder zijn toestemming in de database van Secret Escapes “zit”. Volgens klager zijn “de regels van email-marketing” overtreden. De Commissie vat deze klacht op in die zin dat klager vindt dat de Code reclame via e-mail 2012 (hierna: Code e-mail) is overtreden.

 

2.

Zowel uit de klacht als uit het verweer begrijpt de Commissie dat klager na het aanklikken van de knop “Aanmelden en bekijken” een e-mail heeft ontvangen van een derde partij, een ander derhalve dan adverteerder (TIcketSpy). Klager spreekt over een e-mail van “Secret Deals” en adverteerder over een e-mail van “Secret Escapes”. Kennelijk is klagers e-mailadres op de een of andere wijze kenbaar gemaakt aan de betreffende derde partij.

Naar het voorlopige oordeel van de Commissie kan uit de bestreden uiting niet worden opgemaakt dat het e-mailadres van de geadresseerde in geval van een reactie van de geadresseerde op die e-mail (mogelijk) kenbaar zal worden gemaakt aan een derde partij. In dit verband wijst de Commissie op het bepaalde in artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012. Deze bepaling houdt -samengevat- in dat de adverteerder ervoor dient te zorgen dat de bestandseigenaar bij het verzamelen van e-mailadressen degene wiens emailadres wordt verzameld duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze informeert over het punt dat de bestandseigenaar het e-mailadres verzamelt (mede) voor gebruik ten behoeve van derden of derdenverstrekking van het emailadres. In artikel 4.1.b is vervolgens bepaald dat aan de verplichting van artikel 4.1.a niet kan worden voldaan uitsluitend door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacy statement.

 

Alvorens te beoordelen of artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012 in dit geval is overtreden, zal de Commissie adverteerder in de gelegenheid stellen om zich schriftelijk uit te laten over de vraag of al dan niet aan deze bepaling is voldaan. Vervolgens zal klager nog schriftelijk kunnen reageren.  

 

3.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

 

 

 

De beslissing

 

De Commissie stelt adverteerder in de gelegenheid om de Commissie binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing nader schriftelijk te informeren als bedoeld in het oordeel onder 2. Vervolgens zal klager nog schriftelijk kunnen reageren.  

Voor het overige houdt de Commissie haar beslissing aan.

 

Brief van 6 juli 2016 van adverteerder

 

De reactie van adverteerder op de tussenbeslissing wordt als volgt samengevat.

 

In reactie op het oordeel van de Commissie onder 2 merkt adverteerder het volgende op.

Adverteerder begrijpt achteraf dat er in de bestreden e-mail een belangrijk punt

ontbreekt wat betreft het eenvoudig en toegankelijk informeren over de

werkwijze, gehanteerd door TicketSpy en haar partner Secret Escapes.

Na onderzoek en contact met de organisatie van Secret Escapes is

gebleken dat de e-mail niet de juiste tekst bevatte. Dit is het gevolg van een “jammerlijke menselijke fout”.

De bedoeling was om in een apart en duidelijk herkenbaar kader de volgende tekst te tonen:

“Door op enige link in deze e-mail te klikken word je automatisch aangemeld en

ingelogd bij Secret Escapes. Je ontvangt daarna regelmatig de nieuwsbrief van

Secret Escapes. Wil je direct contact, stuur dan een e-mail aan klantenservice@secretescapes.nl of bel ons op telefoon: (+31)(0)20 709 10 52

(dagelijks van 09.00 – 18.00 uur)”.

 

Adverteerder betreurt het zeer dat dit heeft kunnen gebeuren en biedt klager welgemeende excuses aan.

Adverteerder staat ervoor open om haar werkwijze te verbeteren, zodat deze volledig voldoet aan de hiervoor geldende richtlijnen.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Onder meer is meegedeeld dat  adverteerder werkt met een jong team en dat er sprake is van een “jammerlijke fout”.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In reactie op de tussenbeslissing heeft adverteerder meegedeeld dat het de bedoeling was om in de bestreden uiting in een apart en duidelijk herkenbaar kader de volgende tekst te tonen:

“Door op enige link in deze e-mail te klikken word je automatisch aangemeld en

ingelogd bij Secret Escapes. Je ontvangt daarna regelmatig de nieuwsbrief van

Secret Escapes. Wil je direct contact, stuur dan een e-mail aan klantenservice@secretescapes.nl of bel ons op telefoon: (+31)(0)20 709 10 52

(dagelijks van 09.00 – 18.00 uur)”.

Uit deze tekst maakt de Commissie op dat het e-mailadres van de geadresseerde van de bestreden uiting in geval “klikken” op “enige link” in de bestreden “e-mail” wordt verzameld voor gebruik ten behoeve van een derde of derdenverstrekking van het e-mailadres als bedoeld in artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012. Nu over het verzamelen voor dit gebruik in de bestreden uiting geen informatie is verstrekt, is deze uiting in strijd met artikel 4.1.a onder c van de Code reclame via e-mail 2012.

 

Gelet op het verweer dat het de bedoeling was om de hierboven aangehaalde tekst in een apart en duidelijk herkenbaar kader in de bestreden uiting op te nemen, maar dat dit niet is gebeurd als gevolg van een fout, acht de Commissie het niet nodig om een aanbeveling te doen. 

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 4.1a onder c van de Code reclame via e-mail 2012. Zij acht het niet nodig een aanbeveling te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken